© Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden 2008, op alle artikelen op deze website rust copyright. Alle artikelen op deze website mogen worden gebruikt en gekopieerd, mits met bronvermelding: de naam van dit genootschap en de naam van de schrijver.

cover in 3D U begrijpt, als Voet De Kapel aan de Ridderstraat in Culemborg beschrijft dan wordt dat woord met hoofdletters geschreven, ‘De Kapel’. In 2003 hebben wij ons ingespannen om De Kapel voor sloop te behoeden. Samen met alle verenigingen en stichtingen in Culemborg die zich met historische gebouwen bezig hielden werden wij “De Kapelredders". Ingezonden stukken in de Culemborgse Courant, demonstraties voor het Stadhuis en een referendum dat wij volksraadpleging hebben genoemd. Alles netjes samengevat in een Voetnoot uit 2004 die u hier vindt.

.

Tekening van Kees MommaKees Momma heeft het Elisabeth Weeshuis getekend. Precies zoals het is, want zo tekent hij. Het is iets voor aan de muur van elk huis dat in Culemborg staat en daarbuiten in elk huis waar een Kuilenburger woont. Dus voor alle leden van Voet. De maximale oplage is echter maar 200 exemplaren. U wilt ook zo'n mooie prent, ga naar de site van het Elisabeth Weeshuis (klik) en bestel hem.

thumbnail uitsnede kaart culemborg voetnoot 56 Prachtige Voetnoot hoor, nummer 56. Maar wij kregen een probleempje voorgeschoteld en dat zagen wij zelf toen ook. Het probleem: de kaart op de middenpagina is niet goed te lezen door de vouw in het midden. Ja, dat klopt. Het alternatief, de kaart afdrukken op maar één bladzijde is ook niks, te klein.

schilderj van Van Os, ongedateerd, blz 41 van Voetnoot 56Op Twitter vroeg Rudi Oortwijn zich af waar hij het schilderij moest plaatsen op bladzijde 41 van deze Voetnoot, het stelde hem voor grote raadselen. En hij staat niet alleen met deze vraag, vandaar dat wij aan de schrijver van de Voetnoot, Kees Raven, een toelichting hebben gevraagd.

 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
 
  Druk op Cntrl-F om op een woord te zoeken
 

 

Bijgewerkt tot en met 28 februari 2017

Nummer   Titel
1 De Betuwe, monumenten van geschiedenis en kunst
2 Hertogdom Gelre deel 2
3 Hertogdom Gelre deel 1
4 Archief der Heeren en Graven van Culemborg 1
5 Archief der Heeren en Graven van Culemborg 2
6 Archief der Heeren en Graven van Culemborg 3
7 Oud-Archief van de gemeente Culemborg
8 Historische Beschrijvingen van Culemborg (1753) facsimile uitgave. 1978
9 Historische Beschrijvingen van Culemborg (1753) origineel
10 Floris I en II van Pallant graven van Culemborg door Dr. G.D.J. Schotel. 1846
11 Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg
12 Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg
13 Woordenboek van de Gelderse Dialecten - Rivierenland -
14 Proeven van dialect
15 RECHT en SLECHT in het land van Brederode door P. Horden Jz.
16 Meerle en het Land van Hoogstraten in de middeleeuwen
17 Wortelkolonie/Kogels fluiten al zingend over het water/The target for Tonight /hoogstraten HOK
18 Bier en brouwen in Hoogstraten door de eeuwen heen
19 Stemmen uit zee (Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika)
20 Transitie of continuïteit? De ontwikkeling van economie en samenleving in het Gelderse rivierengebied in de overgangsperiode van Middeleeuwen naar Moderne Tijd
21 Waldeckische Historische Hefte Georg Friedrich von Waldeck 1620-1692 eine biographische Skizze
22 Waldeckische Historische Hefte Der Weg zur Waldeckischer Residenz Arolsen
23 Schlosz und Stack Waldeck am Edersee
24 Die Herzoge von Sachsen-Altenburg
25 Alte Herrlichkeit Wertherbruch (1996) - geschiedenisboek
26 Anholter Geschichten
27 Arolsen '... indessen will es glanzen Eine barocke Residenz
28 Arolsen '......arm aber vornehm Alt - Arolser Anekdoten und Geschichten
29 Juliane Elisabeth von Waldeck, genannt Grafin Cuylenburg
30 Bad Wildungen
31 De vergeten vaarverbinding van Zaltbommel naar Culemborg
32 Sporen in het landschap
33 Ambitie en Onvermogen; Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796
34 Ideaal en werkelijkheid; Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945
35 Maria van Hongarije, regentes der Nederlanden
36 Alles wat je altijd al wilde weten over monumenten en bouwstijlen
37 Begraven en Begraafplaatsen
38 Begraafplaatsen Stichtse monumentenreeks
39 Zingende Torens Gelderland en Limburg.
40 Verboden en getolereerd (Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek)(o.a. Culemborg)
41 Opgegraven verleden van Gelderland
42 Chris Tonnet 1902-1946 Sportsman en vrijheidsstrijder
43 Stichting Open Monumentendag 1992 Bouwgeschiedenis van monumenten
44 Stichting Open Monumentendag 1993 Variatie in monumenten
45 Stichting Open Monumentendag 1995 Archeologische monumenten
46 Stichting Open Monumentendag 1996 Monumentale kerkgebouwen
47 Stichting Open Monumentendag 1996 Monumentale schoolgebouwen
48 Stichting Open Monumentendag 1999 Kastelen en buitenplaatsen
49 Stichting Open Monumentendag 1999 Monumentaal groen
50 Stichting Open Monumentendag 2000 Nederland Waterstaat
51 Stichting Open Monumentendag 2002 Koopmansgeest
52 Stichting Open Monumentendag 2003 Boerenbouw
53 Stichting Open Monumentendag 2004 Merck toch hoe sterck
54 Stichting Open Monumentendag 2005 Gebouwd op geloof
55 Stichting Open Monumentendag 2007 Moderne Monumenten 1900-1965
56 De Sint Maartenskerk van Zaltbommel
57 Bommelerwaard eiland in de geschiedenis
58 Houten, het kasteel, de put en het paard
59 P.C. Hooft, Nederlandse historien in het kort
60 Ontdekkingstocht door de 1000 jaar oude dorpen Neerijnen, Opijnen en Waardenburg
61 Zorg voor het familiearchief
62 Kerken, kruisen en kastelen te Utrecht
63 Schonauwen, boerenleven in zuid-oost Utrecht rond 1800
64 Schonauwen, boerenleven in zuid-oost Utrecht rond 1800
65 Schatten van gemeenten
66 Schets van de Nederlandse Rivier- en Binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw door D.E. van Drimmelen - oktober 1987 - ISBN 90-800120-2-5
67 Graaf Floris' dubbelrol
68 Verborgen Kastelen in zicht; Archeologisch onderzoek en inrichting van kasteelterreinen
69 Veel vertier en doortogt
70 Nijmegen, Levensbeelden van de Nederlandse Keizerstad 1955
71 De Gothische Dom van Utrecht
72 Molens
73 Geschiedenis van Huissen
74 Rondom de Leedijk
75 Beusichemse kerk Geschiedenis en Restauratie 1995-1996
76 Herinneringen aan Beusichem, Zoelmond en Ravenswaay
77 Tricht, een dorp in de Betuwe
78 Tricht aan de Linge
79 Tricht in het verleden
80 Utrechtse Biografien, Het Kromme Rijngebied, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen
81 Portretten in miniatuur
82 MonumentenZorg Lokaal op koers
83 Volkskunde, de rituelen van het dagelijks werk. Cahier voor Regionale Geschiedenis en Volkscultuur.
84 Lustrumboek 2006 Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken ISBN-nr: 90-801668-5-5
85 Verkochte vrijheid, het Leerdamse stadsrecht van 1407
86 Jaarboek stichting Tabula Batavorum Opheusen 2001 Terugblik, het zal me een zorg zijn
87 De oude stadsbegraafplaats Leeuwarden
88 Kadastrale atlas Gelderland 1832 - Buurmalsen
89 De Lek van Wijk bij Duurstede via Culemborg naar Vianen
90 De 7 provincien - Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter
91 Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden.
92 Johan Wolfert van Brederode 1599-1655 een hollands edelman tussen nassau en oranje
93 Johan Wolfert van Brederode 1599-1655 een hollands edelman tussen nassau en oranje catalogus
94 Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de en 13de eeuw) Reinaut Rutte
95 Binnendoor en Buitenom; kerkpaden Zieuwent
96 Beelden van Geldermalsen en Meteren 1940-1980
97 Het verhaal van het boerenleven - van boer naar agro-toeristisch ondernemer
98 115 jaar in kaart gebracht - 25 jaar vereniging documentatie prentbriefkaarten
99 Alte Herrlichkeit Wertherbruch (1996) - fotoboek- bewahrt vor dem vergessen
100 Rivierenland plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en Ijssel
101 Kastelen en huizen in de Betuwe
102 Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis
103 Cruydenborch en Endelhoef;geschiedenis en opgraving van 2 verdwenen buitenplaatsen aan de Vecht te Maarssen
104 Festschrift zur 575-jahrfeier der Stadt Werth
105 Ninth International Heritage Photographic Experience 2004 fotowedstrijd voor de jeugd
106 De vier joodse begraafplaatsen in Zaltbommel
107 Culemborg op de grens van twee eeuwen
108 Culemborg van 1900 tot nu (fotoboek)
109 Culemborg, bijlage bij tijdschrift Monumenten 2008 januari
110 Culemborg bespied
111 Van Voorburg tot Triowijk bouwen in Culemborg rond 1900
112 Tot "Beltjes" blijdschap
113 Behoud van het verleden, 10 jaar restaureren in Culemborg.
114 Incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
115 Culemborgs Volksleven in de 19e eeuw
116 Het eigene van Culemborg
117 Culemborgse Historiebladen - 1 Bouwgeschiedenis van het stadhuis te Culemborg 1939
118 Culemborgse Historiebladen - 2 Hoe in den jare 1720 een graafschap is verkocht
119 Culemborgse Historiebladen - 3 Elisabeth van Culemborg, 1475-1555, levensschets
120 Culemborgse Historiebladen - 3 Elisabeth van Culemborg, 1475-1555, levensschets
121 Culemborgse Historiebladen - 5 Beschrijving van Culemborg in 1753
122 Gezicht van Nederland - Culemborg
123 Culemborg van onze jeugd Een wandeling door Culemborg in de jaren vijftig van de vorige eeuw
124 Wandeling door het oude Kuilenburg hist.straatnamen in Culemborg
125 Oud Kuilenburg door de jaren heen
126 Tekenen aan de wand
127 De witte raaf
128 Joodse graven aan de Achterweg
129 Culemborgs Glas
130 Hof te Kuilenburg.
131 Grote- of Barbarakerk met haar orgels
132 Culemborgse kerkschatten.
133 Honderd jaar Gereformeerde kerk te Culemborg 1887 - 1987
134 Geschiedkundig overzicht van Katholiek Culemborg
135 Roomsch Catholijke Gemeente van Culemborg gedurende de 19e eeuw
136 Joods verleden in Culemborg. Tentoonstelling 25 augustus - 2 september 1981.
137 O.R.C.-kerk-Varkensmarkt Pantocratori
138 O.R.C.-kerk-Varkensmarkt Pantocratori
139 Hoe G'oudtijds hen met heil bezocht. 125 jaar Chr.Ger. Kerk Culemborg
140 Barbara en de Augustijnen, 60 jaar pastorale zorg. St.Barbaraparochie Culemborg 1936-1996.
141 Kille van Kuilenburg
142 Kerken in Gelderland
143 Kijk op geloof, Christelijk geloof uitgelegd - Dr. Henri Veldhuis, predikant van de hervormde gemeente
144 Het Weeshuis van Culemborg 1560-1972 ISBN-nr 90 253 03250 NUR 686 Michiel Bosman
145 Elisabeth-weeshuis te Culemborg 1560-1860
146 Niet enkel rozen; geen kruis alleen (geschiedenis weeshuis)
147 Reglement en fundatie met toelichting van het Elisabeth Weeshuis Culemborg
148 Vaarwel oud weeshuis (geschiedenis Chr. H.B.S.)
149 Vaarwel oud weeshuis (geschiedenis Chr. H.B.S.)
150 Honderd vijf en twintig jaar Christelijk onderwijs in Culemborg 1863-1988
151 Eeuw Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Culemborg
152 Zuid-Afrika's erfenis
153 Jan van Riebeeck, zijn voor- en nageslacht
154 Jan van Riebeeck tussen wal en schip ISBN-nr: 90-6550-857-0
155 Jan van Riebeeck tussen wal en schip ISBN-nr: 90-6550-857-0
156           
157 G.J. Mentink een selectie uit zijn werk
158 Sigarennijverheid in Culemborg
159 Culemborg 1940 - 1945. Herdenkingsbundel
160 Uit de geschiedenis van Molens in het graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg
161 Uit de geschiedenis van Molens in het graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg
162 Geschiedenis van de stoomtram Tiel - Buren - Culemborg
163 Gelders Mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland,aangeboden aan mr P.J.W. Beltjes 1979
164 Pontje over; heen en weer tussen Culemborg en Schalkwijk (fotoboek)
165 De heimelijke wraak van Idylles Culemborgse uiterwaarden
166 Vrijsteden in Rivierenland
167 Op zoek naar huis, straat of buurt
168 Monumenten onderhouden
169 Zes vrouwelijke componisten (w.o. Iet Sillevis-Stants)
170 Huis van Oranje, prinsen, stadhouders, koningen en koninginnen
171 Oranje-Nassau, biografisch woordenboek
172 Een katholieke prins van oranje begraven te Diest
173 Vrouwen in het landsbestuur
174 Nassau en Oranje in de nederlandse geschiedenis
175 Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje
176 Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau
177 Daendels, maarschalk van Holland
178 Laten wij niet vergeten - de gemeente Maurik tijdens de tweede wereldoorlog
179 Sint Katharinakerk te Hoogstraten uitgave 2005
180 Ondergronds rivierenland, de wereld onder je voeten
181 Ondergronds rivierenland, de wereld onder je voeten
182 Eenheid uit verscheidenheid - tien jaar ziekenhuis rivierenland
183 De parochie van de heilige kruisverheffing te Beesd
184 De Laatste Riviervissers door Piet Lobregts en Johan van Os ISBN 906011.473.6
185 Verkeer en vervoer in de Betuwe 1800-2000
186 Spoorwegbrug te Kuilenburg (kopie uit tijdschrift?)
187 Vervreemding, een onderzoek naar de kerkscheuring Culemborg
188 Rijk van Gaasbeekschool 1956 - 1981
189 Rijm en zang tusculaanse liedjes
190 Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Topografische Atlas Gelderland
191 Geschiedenis van Tiel tgv 100-jarig bestaan Oudheidskamer
192 Canon van de Tielse geschiedenis
193 20 vensters op industrieel erfgoed in Utrecht
194 De Grebbelinie in vogelvlucht
195 De Liemers, gedenkboek voor dr J.H. van Heek
196 Leven na de dood
197 Middeleeuwse kerken in Utrecht
198 Utrecht op oude foto's van Catharijne naar Wittevrouwe
199 Utrecht op oude foto's van de Weerd naar Tolsteeg
200 Utrecht op oude foto's van Plompetoren naar Servaas
201 Utrecht bij gaslicht
202 Utrecht op oude prenten
203 Tussen paardentram en sneltram
204 Utrecht en het verkeer
205 Utrecht ommuurd
206 Utrecht door de eeuwen heen
207 Utrecht, een hemel op aarde
208 Op weg naar een land, De Unie van Utrecht en de opstand in de Nederlanden
209 Van opstand tot onafhankelijkheid, de Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559 - 1609
210 Van opstandige gewesten tot zelfstandige republiek, de Unie van Utrecht en de strijd om de vrijheid
211 Kastelengids van Nederland
212 Wilhelmina in Londen 1940 - 1945
213 De N.H. kerk te Vianen
214 Monument voor Ot - Peter Hovestad
215 Vereniging Gelre: Het hertogdom herleeft. Gelredag 2007
216 Ik, Jacoba (Jacoba van Beieren)
217 Kentekens in stad en land
218 Zes eeuwen Loevestein
219 Besneden en begraven, 5 eeuwen joden in Tiel en het gelders rivierengebied
220 Het Utrechts Landschap - natuurlijk hart van Nederland
221 Varen op de grote rivieren rond 1580
222 Uit het land van de grote rivieren - Lichtvoetige verhalen en vreemde gebeurtenissen door Piet Verhagen ISBN 90-801993-6-2
223 Panorama van Utrecht (uitklapboek)
224 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 2000-2001
225 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1998-1999
226 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1988-1989
227 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1996-1997
228 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1994-1995
229 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1992-1993
230 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1990-1991
231 over
232 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1985-1987
233 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1980-1984
234 Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1970-1979
235 Theaters in Nederland sinds de 17-de eeuw
236 Van een eenvoudige doch harmonische architectuur. Vijftien jaar woonhuisrestauraties in Utrecht
237 Huis Bergh, met folders en kleurenfoto's
238 Slot Zuylen
239 Kasteel Middachten
240 Kasteel Amerongen
241 In het spoor van Willem en Mary
242 Rijksmuseum paleis het Loo
243 Het Loo, paleis en tuinen
244 Het Loo
245 Nieuwe kerk in Amsterdam
246 Slot Zuylen
247 Kerken in het middelpunt "Religieuze monumenten in de gemeente Buren in woord en beeld"
248 Terug in detijd. Vaderlandse geschiedenis in schetsen en portretten
249 Germania's dichtbloemen van B. van Meurs
250 Het Kriekende Kriekske van Bernard van Meurs
251 Vormen uit vuur, steengoed onderzocht
252 "De Overlevers" beschrijft de overleving van een Oost-Pruis en een Amsterdamse jood tijdens de 2e Wereldoorlog.
253 Antonius Mor, hofschilder van Karel V
254 Bedrijvigheid in Culemborg; Een historische visie op de werkzaamheden van de Culemborgers
254 Historie ofte beschrijving van 't Utrechtse Bisdom 1719
256 Veteris aevi Analexta seu vetera monumenta 1735 Sweder van Culemborg Origines Culemburgicae
257 De waarden van Utrecht, van Rhenen tot Vianen
258 Boerderijen in Gelderland
259 Stamboomonderzoek een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis
260 De gemeentewapens van Nederland
261 Heraldiek. De geschiedenis van familiewapens
262 De oudheidkamer van Culemborg en omgeving
263 De kleine geschiedenis van Culemborg
264 Stadswandeling Culemborg
265 Korte geschiedenis van Culemborg
266 Wittem, een hoekje vol schoonheid in limburg"s zuiden
267 Hollanders, komt naar 't water
268 Janus Kerkhof, 75 jaar vakbondslid 2003
269 Culemborg, wandeling door de geschiedenis van vrouwen
270 De Fransche School 3 t/m 10 oktober 1981 Cultureel centrum
271 A.M.D.G. 110 jaar Kleine kroniek van een kerkkoor
272 Parochiegids - H.Barbara - Culemborg --omstreeks 1965 --
273 Van ambachtschool tot Da Vinci Scholengemeenschap 1946-1995
274 Spijker te Hoogstraten 1977.Tiende gastronomische avond in Hotelschool Spijker.
275 700 jaar Werth - Wertherbruch
276 Het Gravensteen te Gent
277 BURGERSCHAP en BURGERZIN, Aan de 23-jarigen van Culemborg
278 Wittem, van rijk verleden naar levend heden
279 Wonen en het interieur, 15-e open monumentendag 8 september 2001
280 Het erfgoedhuis Herengracht Amsterdam
281 Verenigde Oos-Indiese Kompanjie VOC Verenigde Oost-indische Compagnie
282 Culemborgse Vrouwen geportretteerd 1995
283 Culemborgse Vrouwen geportretteerd 1995
284 Het eigene van Culemborg
285 Stichting Menno van Coehoorn over verdedigingswerken
286 75 jaar mariaal werken aan het culturele leven in Culemborg. Mannencongregatie 1870 - 1945
287 A.J. Kerkhof: een signalement/ Afscheid als wethouder in 1978
288 1940 - 1945 - Opdat wij met vergeten
289 Oorlogsgravenstichting Mededelingen en jaaroverzicht 1961
290 Geschiedenis van de huizen aan de Lange Vijverberg
291 Stadswandeling Buren
292 Hollandse Waterlinie in Gelderland - Fietsroute
293 Utrecht Orgelstad
294 Uit in Gelderland
295 De burgemeester van Culemborg heeft U iets te vertellen. Propagandagids voor verkoop industriegrond
296 De suite voor stemmen en instrumenten - Jan van Riebeeck - tgv herdenking 1952
297 Culemborg bespied slappe kaft
298 Programma Spoorbruggen over de Grote Rivieren 1976- 1984.
299 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden
300 Ach lieve tijd, 13 eeuwen Utrecht en de Utrechter - tijdschriften, gebonden
301 100 honderd jaar Gelre 1897 - 1997
302 Van hertogdom Gelre tot provincie Gelderland
303 Index Bijdragen en mededelingen Gelre vervolg 1938-1987
304 Bijdragen tot de geschiedenis de brabantse stad. Tiende colloquium te Brussel, 23 en 24 september 1993. [met een artikel van W. Rombauts, "Van transit tot periferie? Hoogstraten", 1550-1885]
305 Gelderse Plakkatenlijst 1740 - 1815
306 Graven en hertogen van Gelre
307 Goederenverwerving en goederenbeheer van de Abdij Mariënwaard (1129-1592)
308 Effectief verenigings- en stichtingsbestuur
309 Graaf Egbert in oude glorie hersteld
310 Spiegel Historiael 1966 1967
311 Spiegel Historiael 1968
312 Spiegel Historiael 1969
313 Spiegel Historiael 1970
314 Spiegel Historiael 1971
315 Spiegel Historiael 1972
316 Nederlandse Kastelenstichting en ANWB deel 1 t/m 10
317 Nederlandse Kastelenstichting en ANWB deel 11 t/m 20
318 Nederlandse Kastelenstichting en ANWB deel 21 t/m 30
319 Statistieke beschrijving van Gelderland, kwartier van Arhem
320 Statistieke beschrijving van Gelderland, kwartier van Nijmegen
321 Statistieke beschrijving van Gelderland, kwartier van Zutphen
322 Oude kaarten van Tiel en omgeving (CD-ROM)
323 Aan de wieg van het waterschap
324 De drinkwaterfluoridering - proefneming in Tiel en Culemborg
325 Penseel vol waarheid, Een - Cornelis Springer en Jan Weissenbruch in Culemborg uitgeleend
326 IJsselstein de Vesting
327 Kijk op Gelderland.
328 Oude raadhuizen in Nederland (kwijt)
329 Kijk op Stadhuizen
330 Etsen in Zutphen
331 Van Sidewendervelt tot Zijderveld
332 Terugblik ‘Tegen de stroom in’ Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe. Jaarboek 2008 Tabula Batavorum
333 Wilhelmina deel 1 auteur Cees Fasseur.
334 Wilhelmina deel 2 auteur Cees Fasseur.
335 Dialoog met de natuur Prinses Irene
336 De stille miljoenen van het Rivierenland
337 Wilhelmina, een portret in herinnering
338 De reformatie in Culemborg
339 Van Hoenderik tot Heerepeer
340 Wijk bij Duurstede 700 jaar stad
341 Op streek geraakt, economische en sociale geschiedenis
342 Zes onvoorstelbare kilometers
343 Reizen met de Lekboot
344 Vianen in het verleden
345 Vianen in oude ansichten deel 1
346 Vianen in oude ansichten deel 2
347 Culemborg in oude ansichten
348 Culemborg beeld van een stad
349 Culemborg beeld van een stad
350 Eenzaam maar niet alleen
351 Heraldiek en genealogie
352 Monumentendag op de kaart
353 Monumentendag de smaak van de 19-de eeuw
354 Monumentendag nieuw gebruik, oud gebouw
355 Gelders sagenboek
356 De broers en de moeder van koningin Wilhelmina (met knipsels)
357 Brand in de Kattenstraat
358 Steenfabrieken
359 Houtzaagmolen 'De Ster'
360 Geschiedenis van Gelderland in 50 vensters
361 De tijd van de stoombootdiensten 1825 - 1950
362 Lekspiegeling fotoboek van de Redichemse Waard
363 Het cultuurhistorisch argument
364 De ridderhofpanden in Hoorn (over restauratie van monumenten)
365 Zuid Beveland - Historische geografie in de middeleeuwen
366 Stedelijk verleden in veelvoud - Laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in Nederland
367 De Tielse kroniek
368 Vereniging Oudheidkamer Tiel / Lustrumboek 2011
369 Tussen toverlantaarn en teletekst
370 Tegels - een greep uit 5 eeuwen tegelgeschiedenis
371 De inventaris van het klooster Jeruzalem of van het heilig graf der kruisbroeders te Culemborg 1572
372 25 jaar openbare monumenten
373 Biografisch woordenboek Gelderland
374 Stadsrekening van Culemborg 1374 tot en met 1376
375 Terugblik Mystiek Rivierenland - merkwaardige verhalen uit de Betuwe Jaarboek 2012 Tabula Batavorum
376 Terugblik 2002 Niet nieuws onder de zon Tabula Batavorum
377 Terugblik 2004 Van boezeroen en hoge zije Tabula Batavorum
378 Terugblik 2005 Geloven komt van boven Tabula Batavorum
379 Terugblik 2006 De Betuwe verenigd Verenigingleven Tabula Batavorum
380 Terugblik 2010 van Feesten en Beesten Tabula Batavorum
381 Kleurrijk Culemborg
382 Kapel Avezaath - Het raadsel van de ridders van de Muggenborgh
383 Waterwolven Geschiedenis van stormvloeden dijkbouwers en droogmakers
384 Groen van toen - Stichtin Open Monumentendag
385 Bloedende Betuwe - Richard Mc Millan
386 Het Betuweboek
387 Werken van Barmhartigheid met ramen RK Barbara Culemborg
388 Mooi Gelderland (landschap en kastelen)
389 Praktisch recepten van huishoudschool Mariakroon Culemborg
390 Zonder Ouders Interview met oud bewoners Elisabeth Weeshuis
391 Geldersche Roomboterfabriek gebr. Klein
392 Streekhistorie Alblasserwaard en Vijfherenlanden 1966
393 Vreeswijk aan de Lek - Monumenten uit de dorpsgeschiedenis
394 Slagerij Burggraaf 1906 - 2006 Culemborg
395 Middeleeuwse kastelen van Gelderland (kwartier van Zutphen, Nijmegen en Arnhem)
396 Provinciaalblad der provincie Gelderland 1845
397 Provinciaalblad der provincie Gelderland 1846
398 De Neder-betuwe Adriaan P. de Kleuver
399 De uittocht. Evacuatie en terugkeer in Rivierenland.
400 Gispen
401 Bouwers van sterke werken Werk aan het Spoel
402 De provincie Gelderland
403 Canon van Culemborg
404 Wijkplaatsen voor vervolgden
405 Grote of Barbarakerk geschiedenis en bezienswaardigheden
406 Tiel zo mooi was het toen
407 Juliana 80 jaar
408 Delliusfonds cothen halsteren new york culemborg
409 Ze hadden er tabak van
410 Bevrijding en wederopbouw naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland
411 De Betuwe aangekaart - Historische topografie
412 Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement
413 Verhalen over mensen achter archieven wim Veerman
414 Culemborg op de kaart
415 Monumenten in beton
416 Culemborg zoals het was
417 Slangenburg
418 De historie van Hoogstraten
419 De gemeente Maurik (kolonie van Culemborg) Adriaan Kleuver
420 De tien vrouwen van Soestdijk
421 Op en om de Markt - de Leerdamse weekmarkt
422 In Dienst - persoonlijke verhalen over het militaire leven in Gelderland
423 1888 - 1988 100 jaar Harmonie Pieter Aafjes
424 Keldermans - een architectonisch netwerk in de Nederlanden
425 Willem van Oranje de vader des vaderlands
426 Revolutie in de vijheerenlanden
427 Sporen  OMD
428 Kasteel Batenstein te Vianen
429 Drieluik aan de Linge
430 Van Dam´s kwastenfabriek
431 Rond het jaar 1000 Handelaren boeren en vikingen in Tiel
432 De Culemborgers
433 Een verbroken alliantie Catharina van der Dussen
434 40 jaar Poels
435 Monumenten in gebruik
436 Steeds in de juiste stap, Garage Geurts
437 Wist je dat hier de Kleine Lek liep. Zoektocht van meneer Hoek
438 Zaaien en maaien tegelijk. Organisatie van sigarenmakers in Culemborg
439 Historische verenigingen en het gebouwde erfgoed
440 Schatten van Amersfoort 50 topstukken uit Museum Flehite
441 De evacuatie 1995 van Culemborg
442 Geloven in gebouwen OMD
443 Tapijt voor Chopin
444 Marienweerd een heerlijkheid
445 Tussen forceerstaal en gietmal
446 De koningin-moeder Leiden 1928  Dr. J.Th.M. de Visser
447 Stadhuis Culemborg een bouwhistorische verkenning
448 De stadsrekening Culemborg over de jaren 1374 tot en met 1426
449 Repertorium historische literatuur west- en neder-betuwe tot 1988
450 Inventaris archieven familie Bosch van Rosenthal 1418 1539 1584 1600-1952
451 De historie van Acquoy
452 De historie van Rumpt
453 De brug over de Lek in Culemborg - reader
454 Lexicon van het Nederlandse landschap
455 De hijlsame fundatie  het Elisabeth Weeshuis te Culemborg 1755-1813 scriptie D.J.H. de Boer
456 Verre naasten naderbij (over de kolonien)
457 Scholen adopteren monumenten - handleiding voor docenten
458 Gens Nostra maandblad nov/dec 1991 over Karel de Grote
459 Voorontwerp structuurplan beschermd stadsgezicht Culemborg nov. 1979
460 Die fees in beeld  / The festival in pictures Jan van Riebeeck 1952
461 Stadskantoor Culemborg architectuur
462 Het meest energiezuinige stadskantoor in Culemborg
463 Kerkmuseum Elst - Grote kerk
464 Erfgoededucatie in Gelderland - Gelders Erfgoed
465 Over het Drostehuis vereniging Hendrick de Keyser 1984
466 30 april 1991 de koninklijke familie in Culemborg
467 De Oranjes - 100 vragen over de monarchie
468 Culemborg de stad aan de Lek Invalspoort van de Betuwe vermoedelijk 1953
469 Inhuldigingsnummer Beatrix
470 Boek over de Spoorbrug  1871 1872 Koninklijk instituut van ingenieurs
471 De geschiedenis van het nederlansche korps mariniers van 1665 to 1945
472 Goudse gevelstenen
473 Rivierenland / auteur Jan de Kam
474 Het woelige water / Watermanagement in Nederland
475 Op de vlucht voor het water / Kroniek van een bange week in Gelderland
476 Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
477 Historische atlas van het Rivierenland
478 De Culemborgsers. Fotoboek van Tom Meerman / Humphrey Watchman
479 De spoorbrug bij Culemborg 1868 - 1982
480 Over Betuwe 1327 - 1977 de geschiedenis van een polderland
481 De kostbaarheden van Elisabeth van Culemborg 1475 - 1555
482 nog niet gebruikt
483 Op Reis - thema monumentendag 2014
484 Leitje, krijtje smartboard - 160 jaar christelijk onderwijs op historische grond
485 1882 - 2010 Culemborg Kracht en Vriendschap
486 Stroomversnelling in het Rivierenland gedenkschrift 25 jaar KWC
487 Grote Historische Atlas - Utrecht
488 De Kapel, van godshuis naar residentie
489 Voor den armen alhier - de geschiedenis van vijf Utrechtse fundaties en hun vrijwoningen
490 Aanteekeningen omtrent Culemborg.
491 De beeldenaar - De munt van de Ommelanden op reis (1579-1591)
492 De familie De Braaf
493 nog niet gebruikt
494 De Limes in Gelderland - Paul van der Heijden
495 1940 - 1945  Rivierenland (fotoboek) - Sil van Doorenmalen
496 Een pronkstuk in Zaltbommel / Maarten van Rossem, zijn huis en het museum
497 Behoud van Binnen
498 Vereniging Hendrick de Keyser
499 Culemborgers over zee (2x exemplaar)
500 St. Janskerkhof - Parkeren op het Verleden
501 Dwalen door een familiearchief - rijkdom en verval tussen 1700 en 1850
502 Vianen in oude ansichten deel 2 ( idem als no. 346)
503

Tussen Noord en Lek - het land van de molens

504 Joan Derk van de Capellen tot den Pol - Heer van Appeltern
505

En onze opvolgers zullen iedereen recht doen - Het Utrechts bestuur in Historischperspectief

506 De Gulden. Geschiedenis van de Nederlandse munt
507 Nijhoffs Geschiedenis-lexicon Nederland en België
508 Gennep-Reformatiestad  Vrijplaats voor andersdenkenden
509 De Groote oorlog en de kleine stad - Tiel in de Eerste Wereldoorlog
510 Gelre - bijdragen en mededelingen - Historisch Jaarboek voor Gelderland
511 De ontvoering van Philips Willem, Prins van Oranje, Graaf van Buren (Stripboek)
   
   

 

 

 

afbeelding DVDZaterdag 13 oktober 2012 vierde Voet haar 75-jarig bestaan in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. Van deze middag is een filmopname gemaakt en die kunt u bekijken op deze website door hier te klikken.
Mocht u niet geweest zijn en daar spijt van hebben of u wilt nog een keer alles beleven dan is dit mogelijk. De filmbeelden zijn verdeeld over twee DVD’s. Een met beelden van vóór de pauze en een met opnames na de pauze. Elke DVD heeft een speeltijd van ongeveer 1,5 uur.

Bij het ordenen en controleren van de bibliotheek van Voet hebben we ontdekt dat er buiten de geregistreerde uitgeleende boeken nog een aantal boeken ontbreken.

Misschien een keer geleend en helemaal vergeten dit weer terug te brengen bij een van de lezingen van Voet.

Wilt u s.v.p. allemaal eens kijken tussen uw boeken? Het logo van Voet staat binnenin. Wij missen nog de volgende boeken uit onze bibliotheek:

her roose orgel in middelburgIn Voetnoot nummer 52 staat op bladzijde 16 een beschrijving van het orgel van Jan Roose in de Nieuwekerk in Middelburg. Onderaan die beschrijving wordt verwezen naar een afbeelding, maar die is niet afgedrukt in die Voetnoot. Dat is omdat de kwaliteit van de afbeelding onvoldoende was om een acceptabele afdruk te realiseren.

Op internet zijn de eisen die aan de kwaliteit worden gesteld veel eenvoudiger dan in drukwerk, daarom is het wel mogelijk hier een acceptabele afbeelding weer te geven. Het Roose orgel staat hier links. Klik op die afbeelding voor een uitgebreide beschrijving.

Deze lijst bevat circa 20.000 trefwoorden en begrippen voorkomend in de D.T.B. boeken, Gerechts-, Notarieel-, en Gemeenteakten en andere Genealogie- en Heemkundebronnen.

Links de kaft van Het Betuweboek. Het is uitgegeven door het Regionaal Archief Rivierenland ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe huisvesting en gevuld met verhalen uit het gebied waarvoor dit archief werkt. Alle historische verenigingen hebben bijdragen geleverd, Voet dus ook, en op elke bladzijde in dit boek vindt u een verhaal over de geschiedenis. Die loopt van heel lang geleden tot nu, en volgt globaal de tijdvakken in de Nederlandse Canon. Het is een zeer lezenswaardig boek geworden, een page turner. Tomey en Verstegen heeft het boek in voorraad, kost €14,95.

cover van de CDBij de Voetnoot over 125 jaar Pieter Aafjes hoort natuurlijk muziek. Maar laatst werd ons verteld dat er geen CD bij de Voetnoot zat waarop de muziek van Pieter Aafjes te beluisteren was. Tja, dat klopt. Eigenlijk moet je Pieter Aafjes gewoon live horen, zoiets doe je niet op een CD, die zat dan ook niet bij de Voetnoot. Maar die CD bestaat natuurlijk wel. Verschillende zelfs.

Het Vrijwillig Culemborgs Brandweercorps bestaat 100 jaar en ter gelegenheid van dat jubileum heeft het korps een boek uitgebracht "Brand in de Kattenstraat".

Omslag voetnoot 49Het kan u nauwelijks zijn ontgaan, de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes vierde op 7 september 2013 haar 125-jarig jubileum. Het jubileumfeest begon bij het borstbeeld van Pieter Aafjes op de Zanddam, aan het eind van de Zandstraat. Het verkeer werd even stilgelegd voor een paar mooie muziekstukken en de voorzitter, Kees Hilhorst, legde samen met ere-voorzitter Mari Woerdenbach een krans bij het beeld.

Geen idee wat dit betekent? Het is Oudnederlands. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie heeft het Oudnederlands Woordenboek (ONW) on-line gezet en als u hier klikt krijgt u de uitleg van dit zinnetje en nog een heleboel andere woorden.

thumbnail voor de ANWB prijs Exclusief voor Vrienden van het Museum Elisabeth Weeshuis en voor leden van ons Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden organiseren Voet en het Museum op 9 april 2011 vier gratis stadswandelingen met bezoek aan het Museum. De wandelingen staan in het teken van de tentoonstelling over het werk van Lambertus Johannes Hansen: Op zoek naar het verborgen Culemborg. De laatste Voetnoot is aan die schilder gewijd.

In Voetnoot 47, "Het dynamisch leven met het water, erfvijand, bron van vruchtbaarheid en bondgenoot", staan vier kaarten. Die kaarten zijn tamelijk klein, als gevolg van het vast formaat waarop Voetnoten worden afgedrukt. Hier vindt u de kaarten in een groter formaat. Klik op de onderstreepte tekst (de link) om de kaart te downloaden.

Kaart op bladzijde 8 en 9, "Waterstaat"
Kaart op bladzijde 22 en 23, "Economie"
Kaart op bladzijde 34 en 35, "Verdediging"
Kaart op bladzijde 48 en 49, "Structuren"

Door het genotschap “ A.W.K. Voet van Oudheusden” werd aanvankelijk een historische reeks uitgegeven, genaamd de “Culemborgse Historie Bladen”. In de eerste serie van deze reeks verschenen:

 no.  I     Mr. L. Sillevis en P.W.J. Beltjes,

            De Bouwgeschiedenis van het stadhuis te Culemborg (1939).

no.  II    Mr. L. Sillevis,

            Hoe in den jare 1720 een graafschap is verkocht (1939).

no. III    Mr. J.D. de Jong,

            Elisabeth van Culemborg 1475 – 1555, levensschets (1955).

no. IV   Mr. P.J.W. Beltjes,

            De kostbaarheden van Elisabeth van Culemborg 1475-1555 (1957).

no. V    Dr. O.J. de Jong,

            Beschrijving van Culemborg in 1753, naar A.W.K. Voet van Oudheusden met diens levensschets (1963).

 

Met Cntrl-F kunt u in deze tabel zoeken op willekeurig welk woord.

Als de titel van een artikel onderstreept is kunt u het lezen door op de titel te klikken 

Subcategorieën

Een archief van alle nieuwsbrieven die digitaal beschikbaar zijn.

De boekenlijst met alle boeken die wij in de bibliotheek van Voet ter beschikking hebben voor onze leden. Met de zoekfunctie van uw browser (Cntrl-f) kunt u de inhoud doorzoeken.