Voet organiseert voor de eerste keer een puzzelfietstocht.
De rit is ongeveer 20 kilometer lang en is uitgezet binnen de grenzen van het Graafschap Culemborg.

Tijdens de fietstocht dienen 11 vragen met een historisch karakter te worden beantwoord.
De juiste antwoorden zijn ter plekke te vinden. Grote historische kennis is dus niet vereist.
De groep met de meeste goede antwoorden wordt tot winnaar uitgeroepen.
Naast genieten van de natuur is de rit ook leerzaam, zowel voor jong als oud. In groepen van 6 tot 10 personen wordt de tocht gemaakt. Dit kunnen zelf gekozen groepjes zijn of samenvoegingen van diverse Voetleden met hun kinderen en introduc├ęs. De groep bepaalt zelf het fietstempo en de rustplaatsen.
Mocht de puzzeltocht in de smaak vallen dan zal dit jaarlijks worden georganiseerd, elke keer in een ander gebied rond Culemborg en Beusichem.
Datum : zaterdag 8 juli 2006
Aanvang : Tussen 12.00 en 13.00 uur
Plaats : Elisabethweeshuis aan de Herenstraat
Einde : Rond 16.00 uur
Prijsuitreiking : Tuin/kelder Elisabethweeshuis

In het museum is gelegenheid een consumptie te nuttigen voor eigen rekening.
Het is verstandig een mobieltje mee te nemen. Mocht u onderweg niet uit de beschrijving komen dan kan u telefonisch om raad vragen.