Het aantal aktiviteiten dat ons genootschap ontwikkelt pleegt een grote aanslag op de tijd van het bestuur. In mei 2008 heeft het bestuur besloten een poging te doen om werkgroepen in te stellen, die een deel van de aktiviteiten kunnen overnemen.

Het bestuur heeft vervolgens leden opgeroepen zich te melden voor die werkgroepen.

Door de jaren heen zijn er wijzigingen ingevoerd, de actuele situatie (18 mei 2016) staat hieronder. Wijzigingen graag doorgeven aan Jaap Borggreve of Connie Veer.

Ledenwerving (PR)

Tanja Moody, Frans van Hienen, Rob Hagenaars, Michiel Bugter

Postverzorging, stickeren

Els ten Voorden, Christine de Wit, Jan Robert Brand, Bengt van der Meer, Ad van Haarlem

Postbezorging (Culemborg en Beusichem)

De dames H. Vermeulen, I. van der Koogh, Chr. De Wit, M. Budde, E. Koelman, Franken, B. van Heel, E. ten Voorden en de heren B. van der Meer, B. Holtkamp, G. van Zeijl, Th. van Kessel, W. Luderer, G. van der Koogh, J. Vermeulen, J. de Graaf, J. Schots, W. van der Heiden, D. Franken, M. Eegdeman, B. Blommers, G. Greven en B. Smorenburg

Historische fietstocht

Louis Raetsen, Toine van de Laar, Ad van Haarlem en Henk Kerssen.

Redactie

Yvonne Jakobs, Michiel Bugter, Jaap Borggreve

Excursies

Toine van de Laar, Louis Raetsen, Jan Hogendoorn

Lezingen

Jan Hogendoorn

Culemborg 700

Yvonne Jakobs

Archeologie

Channa Cohen Stuart, Connie Veer, Jan Hogendoorn en Jaap Borggreve

______

Er valt meer dan genoeg te doen, dus laat u niet weerhouden om deel te nemen aan het bestuur of aan een werkgroep. Alle beetjes helpen. Ziet u ondanks al deze werkgroepen toch nog werk liggen? Maak uw eigen werkgroep en pak het op.