Uitgebreid met foto's onderaan het artikel. Uitgebreid met twee foto's die zijn genomen in de eendenkooi aan de Prijsseweg. Het allergeheimste plekje van Parijsch.

Op 19 en 20 juni elk nog ruimte voor 10 bezoekers! Zorg dat u om 14:00 uur bij de Prijsseweg 18a staat, bij een groene brievenbus in het groen, schuin tegenover het pad naar Werk aan het Spoel. Dat is de ingang naar de eendenkooi en daar begint het.

Wist u dat er aan de Prijsseweg een eendenkooi ligt? Zo'n kooi ligt altijd midden in een gebied waar de kooiker het alleenrecht had om eenden te vangen. Dat gebied zorgt voor een mooie rustige omgeving rond de kooi, meestal is die eendenkooi dus een stil en min of meer geheimzinnig plekje.

Die rust is nodig, want als het te druk wordt komen er geen wilde eenden meer. Trouwens, het is echt heel stil daar, ook andere vogels weten dit plekje heel goed te vinden. Vaak is de kooiker de enige die een eendenkooi mag betreden, juist om die rust te bewaren.

Het is dan ook een uitzondering dat wij in staat zijn om een paar korte excursies te organiseren naar de eendenkooi aan de Prijsseweg. Die excursies zijn op 18, 19, 20, 21, 23 juni en 1 juli, elke middag om 14:00 uur (let op, vrijdag 22 en zondag 24 juni zijn vervallen). Elke dag kunnen er maximaal 20 leden mee. De rondleiding wordt verzorgd door ons lid de heer Koopmans. Hij is al jaren betrokken als beheerder van de kooi, en kan u alles vertellen over hoe die kooi werkt, welke vogels er komen en waarom de kooi gebouwd is zoals hij daar ligt.

Kortom, neem deze kans waar en schrijf u in om een van de stilste plekjes van Culemborg te ontdekken.

Inschrijven gaat alsvolgt


Bel met Jaap Borggreve op 06-40719850 om in te schrijven.
Geef uw voorkeur op wat de dag betreft en het aantal personen waarmee u wenst deel te nemen. Wij zorgen ervoor dat er niet meer dan 20 personen per dag deelnemen, en bovendien dat er méér dan 10 per dag deelnemen. Het kan dus voorkomen dat wij u verzoeken een andere dag te kiezen.

Deelname kost u 2 euro per persoon, contant te voldoen bij de aanvang van de excursie.

Als inspiratie een kijkje in een eendenkooi

Hieronder twee foto's die gemaakt zijn met een verborgen camera, opgesteld ergens in de eendenkooi aan de Prijsseweg. De eerste is van een boommarter die een nest heeft gevonden. Het is 01:45 in de nacht van 14 juni 2012. Wij weten niet of hij iets gevonden heeft. Maar op de tweede foto, genomen om 09:51 diezelfde dag, zien wij wel dat het een nest is van een bonte specht. Een van de ouders is bezig om het jong te voeren, herkenbaar aan het rode petje, beetje laat ontbijt zo te zien. Dat jong heeft de zoektocht van de boommarter dus kennelijk overleefd.

Voor meer mooie verhalen over de eendenkooi moet u toch echt zelf naar de Prijsseweg. Rondleidingen nog op 19, 20 en 21 juni en 1 juli 2012, beginnen om 14:00 uur en kosten 2 euro per persoon. Trek stevige schoenen aan, een eendenkooi is niet droog.

boommarter bonte specht

Foto's van Jan Hogendoorn (20 juni)

Foto's van Louis Raetsen (18 juni)