Wapen van de heren van AmeideFoto's onderaan het artikel. Het wapen links is vervangen door een ander wapen, namelijk het echte wapen van Ameide. Lees hier waarom en hoe dat zit.

Deze dag gaan wij op bezoek in Ameide. Onze werkgroep excursies heeft contact gelegd met de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, de mensen die het kunnen weten. Dan weten wij zeker dat u het echte verhaal te horen krijgt.
Dat echte verhaal begint in het oude Raadhuis, dat gaan wij bezichtigen en daar wordt ingegaan op de geschiedenis van Ameide. U hoort dan dat Ameide in 1277 stadsrechten kreeg van Floris V, en dat mag ons Culemborgers tot enige nederigheid stemmen, Culemborg kreeg pas stadsrechten in 1318.

Maar al voor u het Raadhuis betreedt ziet u dat Ameide een waardige geschiedenis heeft die goed in het aanzien dan de stad is geconserveerd. Kijk maar eens naar de Voorstraat, een indrukwekkende rij huizen, allemaal goed bewaard gebleven en niet ontsierd door goedkope winkelgevels of een winkelplint.

de Voorstraat in Ameide

Daarna is het tijd voor de Termeise Strik, en dat is een welkome afwisseling van de klassieke appelpunt. Termei is de oude naam voor Ameide in het plaatselijke dialect. Die naam wordt in ere gehouden in die Termeise Strik, de kwaliteit van die strik is daarom boven elke twijfel verheven. Onderstaande foto is genomen door een lid van de werkgroep excursies (Toine van de Laar) en die kan consumptie van deze Termeise Strik van harte aanbevelen. Hieronder ziet u de Strik in kwestie:

De Termeise Strik
De voet van het glas achter die strik wekt de indruk dat er bier of wijn bij wordt geserveerd, maar dat is onjuist, dat wordt koffie of thee, tenzij u het zelf betaalt uiteraard.

Tenslotte maken wij nog een korte stadswandeling en brengen wij een bezoek aan de Sint Janskerk.

Vervoer

U gaat op eigen gelegenheid naar Ameide, u ziet hieronder het programma. Het is handig om samen te rijden, want dat beperkt het aantal auto’s. Wilt u met iemand meerijden, heeft u ruimte in uw auto, meldt dat dan bij Jaap Borggreve, 0345-530608, dan zoekt hij uit wie bij u in de buurt woont.

Programma:

13:30 Verzamelen bij het oude Raadhuis, Dam 1. Bezichtiging van dat Raadhuis.
14:30 Pauze met koffie / thee en de Termeise Strik in Het Wapen van Ameide.
15:30 Stadswandeling en bezichtiging van de Sint Janskerk.
Einde om ongeveer 16:30
Kosten per persoon: 8,50 euro .

Inschrijven:

U schrijft zich in door €8,50 per persoon over te maken op rekening ING 5023582 (IBAN: NL90INGB0005023582) ten name van Genootschap AWK Voet v Oudheusden, onder vermelding van ‘Ameide’. Het maximum aantal deelnemers is 45. Als dat maximum is bereikt volgt er een melding op deze website.
Zorg ervoor dat u zich tijdig inschrijft, anders kunnen de Termeise Strikken niet vers gebakken worden geserveerd.

de sint janskerk