monumentenbordjeEen rijksmonument in Nederland is een gebouw of object dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor wetenschap of de historische waarde. Een monument moet 50 jaar of langer geleden zijn gemaakt om in het kader van de "monumentenwet voor bescherming" in aanmerking te komen. Volgens de monumentenwet 1988 is de definitie van een rijksmonument: Alle tenminste vijftig jaar oude vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

Op de website rijksmonumenten.nl vindt u een korte beschrijving van alle rijksmonumenten in Nederland. Als u op voorgaande link klikt hebben wij alvast Culemborg voor u ingevuld. Hebben ze toch 11 bladzijden voor nodig...