cor en gerard in utrecht

Gerard de Heus en Cor van Blokland

Vorig jaar heeft ons lid Cor van Blokland zijn fotomateriaal in de vorm van foto's en dia's overgedragen aan Voet. Wij zijn bezig ze te rubriceren en als u zin heeft om daarbij te helpen dan hoort onze secretaris dat graag van u (0345-530608).

Ook ons inmiddels overleden lid Gerard de Heus heeft zijn collectie ter beschikking gesteld van ons genootschap. De opnames bestrijken een groot deel van de vorige eeuw, zeer interessant materiaal voor nu maar nog meer voor de toekomst. Dat zij interessant materiaal tot hun beschikking hadden is natuurlijk niet toevallig, beide heren waren hoffotograaf van ons genootschap en zeer bevlogen amateurfotografen.

Enige leden hebben zich over de opnames gebogen en hebben deze keer het werk van met name Cor van Blokland in een diaserie verwerkt. De beelden zijn gecomplementeerd met hedendaagse foto's.

U staat versteld als u ziet een stad in een halve eeuw kan veranderen.

Reden te meer om hier uitgebreid aandacht aan te besteden. De beelden zullen, op de van haar bekende wijze worden toegelicht door onze voorzitter Yvonne Jakobs.

De presentatie wordt gehouden in de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Achterstraat 2 in Culemborg en begint om 20.00 uur.

Verder is er gelegenheid de nieuwe aanwinsten in te zien en kunnen boeken worden geleend dan wel worden teruggebracht.