thumbnail voor de ANWB prijsIn de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Ook Culemborg ontsnapte niet aan de Beeldenstorm. Op 14 september 1566 begonnen de vernielingen in de stad. In de Sint-Barbarakerk werd bijvoorbeeld geen altaar heel gelaten. Graaf Floris van Pallant was persoonlijk bij de Beeldenstorm betrokken en voerde de hostie aan zijn papegaai.

Culemborgse beeldenstormers waren ook elders in de Nederlanden actief. Sander Wassing zal u daar alles over vertellen.

 

Commissarissen namens de Raad van Beroerten bezochten Culemborg verschillende keren gedurende de periode 1568-1573 en tekenden hun verslag op. Hun bevindingen zijn tegenwoordig in het Algemeen Rijksarchief Brussel terug te vinden. Wat hadden Culemborgse beeldenstormers precies op hun geweten en hoe liep het af met de graaf? Waar woonden de beeldenstormers in de stad? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.

Verslag

Sander Wassing heeft een zeer interessante lezing gehouden. De Lutherse kerk zat propvol, dus een heleboel mensen hebben van die lezing genoten.
Tijdens de lezing kwam ter sprake hoeveel Culemborgsers bij de beeldenstorm betrokken waren. Dat waren er 44, met naam en toenaam genoemd in een dik boek. Zodra wij de lijst met die namen beschikbaar hebben zullen we die in dit artikel publiceren. Voorlopig deze twee foto's.

geld voor de terugreis

geld voor de terugreis