tekst

De invoering van de nieuwe omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de grondwet van 1848. Met de Omgevingswet worden 26 wetten geïntegreerd op het gebied van bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken door minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen in burgers en ondernemers. De VVD organiseert een interactieve informatie avond met Tweede Kamerlid Hayke Veldman over deze nieuwe wet om u te informeren over de veranderingen én kansen, maar ook om uw invulling over het lokale maatwerk te horen.

Donderdag 29 september De Gelderlandfabriek

Stationsweg 7, 4101 NG Culemborg

Programma

19.30 - 20.00 Inloop met koffie en thee
20.00 – 20.15 Welkom
20.15 – 21.00 Hayke Veldman
21.00 – 21.15 Pauze met koffie en thee
21.15 – 22.00 Hayke Veldman
22.00 – 22.30 Afsluitende borrel (voor eigen rekening)

U kunt zich voor de informatieavond aanmelden via een e-mail aan han.braam at vvd-culemborg.nl