Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.

1987 is voor het genootschap "Voet van Oudheusden" een bijzonder Jaar geweest. Op woensdag 14 oktober, onze oprichtingsdatum in 1937, werd ons 50-jarig bestaan herdacht.

Woensdag, 14 oktober 1987, vierde het oudheidkundig genootschap "A.W.K. Voet van Oudheusden" dat het precies vijftig jaar geleden werd opgericht.

In het Jaar 1555 stond in Culemborg een oud kasteel van om en nabij de 300 jaar. Het zal verre van comfortabel geweest zijn, niet bepaald geschikt om er oud in te worden. Toch woonde daar toen een oude dame, Vrouwe Elisabeth, de laatste van het geslacht Culemborg, dat al honderden jaren stad en omgeving had bestuurd. Ze was toen ruim 80 Jaar.

Wapen Egmond

Twee interessante exposities zullen de meeste historisch belangstellende Culemborgers helaas grotendeels zijn ontgaan.

Het oude deel van Culemborg (binnen de grachten) heeft een opvallende driedelige plattegrond. Centraal ligt de binnenstad, het oudste stadsdeel. In 1370 werd het havenkwartier ten noorden van de binnenstad binnen de omwalling getrokken,

Alle boeken die leden van Voet hebben gedigitaliseerd staan in deze lijst. Sommige boeken zijn erg groot (50MB voor de Historische beschrijvinge van Culemborg bijvoorbeeld) dus heb enig geduld als u op een link klikt.

Onderstaand artikel is een van de eerste aan de historie van Culemborg gewijde pennevruchten van Jan Bernardus van den Ham (1859-1926). Het werd geplaatst in de Culemborgse Courant van 18 maart 1885

De namen van een negental zeevarende Culemborgers zijn bekend gebleven doordat indertijd straten naar hen zijn vernoemd in de wijk Achter de Poort. We vinden hun lotgevallen beschreven in het in 1971 verschenen boekje 'Culemborgers Overzee' van Mr. P.J.W. Beltjes,

In het thans fraai uitziende huis De Fonteyn is sinds 1985 het stadsarchief gevestigd. Het zestiende eeuwse dubbelpand verkeerde echter tot de restauratie in de jaren 1968-1971 in een armzalige staat. In 1966 werd de stichting Jan van Riebeeckhuis opgericht,

Enige jaren geleden bij het rondneuzen in de geschiedenis van de heerlijkheid van "Amstel" vond ik in het 'Urkundenbuch der Stadt Lübeck' (1) de volgende zeer interessante brief die, vertaald, als volgt luidt:

U wilt alles weten over Culemborg? Dan is hier een aardig lijstje om mee te beginnen....

Repertorium literatuur historie Culemborg tot 1988 - samensteller : Martin IJzerman

Met Cntrl-F kunt u naar een woord zoeken. De sortering is op de naam van de auteur. Bijgewerkt tot en met 25 februari 2009.

Voor de opgave van alle artikelen in alle afleveringen verwijzen wij u naar de website van het Regionaal Archief Rivierenland

De tramlijn Tiel-Buren-Culemborg

100 jaar geleden ging de tramlijn Tiel-Buren-Culemborg van start; maart 1918 reed de tram voor het laatst. Een tijd om aan terug te denken.

IN 1833 werd in Culemborg door de ondernemer Willem Frederik van Dort een aard-appelsiroopfabriek opgericht. In deze fabriek werd een stroop vervaardigd die als surrogaat van suiker in de banketbakkerij diende; ook werd zij wel gebruikt bij de fabricage van azijn en likeuren. Tevoren was Van Dort al eigenaar geweest van een soortgelijk bedrijf in Oudewater.

Danken de meeste lutherse gemeenten in ons land hun ontstaan aan economische of militaire omstandigheden, bij die van Culemborg is dat niet het geval. Zij is begonnen als hofkerk van de graaf van Waldeck.

Op 11 oktober 1985 werd het Culemborgs Stadsarchief geopend. Het archief werd gehuisvest in het historische pand 'De Fonteyn' ofwel het Jan van Riebeeckhuis. Mevrouw Betsy Wijnhoven, ontwerpster van de kruidentuin 'De Fonteynhof' biedt burgemeester Jager een plattegrond aan

Op zaterdag 10 september 2005 tijdens Open Monumentendag werd de muurschildering van Graaf Egbert aan de Veerweg in Culemborg onthuld. De verweerde muurreclame was weer prachtig hersteld.

Culemborg bezit 7 orgels die allemaal de moeite van het bekijken en beluisteren waard zijn. Alle orgels in Europa staan beschreven op een website genaamd "Orgelsite". Wij hebben de Culemborgse orgels voor u geselecteerd.

Jarenlang heeft aan de Beusichemsedijk, aan het eind van de Weidsteeg een limietpaal gestaan. Deze paal gaf de grens aan tussen het graafschap Culemborg en Buren. Eind 1993 begin 1994 is deze paal - naar men zegt - als souvenir meegenomen naar het buitenland.

Op 4 november 2002 opende de burgemeester van Culemborg, mevrouw Van Vugt, de website van 2 leerlingen van de ORS 'Lek en Linge' die zij hadden gemaakt naar aanleiding van hun afstudeerscriptie.

Op 17 februari 2003 bood de heer Huub de Leeuw de vereniging een tafelkleed voor de bestuurstafel aan. Het kleed is voorzien van het embleem van het genootschap n.l. het grootzegel van de stad Culemborg; voorzien van de naam A.W.K. Voet van Oudheusden.

Er zijn in de Culemborgse binnenstad weinig plaatsen, die zo grondig van gedaante zijn veranderd als de Papenhoek. Tot ongeveer 1855 was deze Papenhoek een zuidelijke uitloper van de Ridderstraat. Het bijzondere van dit stukje straat was de bijna permanente aanwezigheid van Katholieke gebouwen en woonhuizen van Katholieke functionarissen.

Culemborg heeft geschiedenis geschreven in Den Haag, met kamerleden en kabinetsleden. Beter nog, wij schrijven nog steeds mee.

Elk jaar in september is er in Vlaanderen een Begijnenhovenweekend. Vele hoven zijn dan opengesteld; onder anderen Hoogstraten en Turnhout.

De uitvoerders van de laatste wil van Elisabeth van Culemborg, gravin van Hoogstraten enz., die op 9 December 1555 hoogbejaard op haar kasteel te Culemborg overleed,

Culemborg wordt voor de eerste maal vermeld in twee charters d.d. 4 juli 1281, (Oork. St. Utr. nrs. 2075 en 2076). Het betreft de overeenkomst tussen Hubrecht van Bosinchem, erfschenker van het Sticht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht,

350 jaar luthers Culemborg  

Danken de meeste lutherse gemeenten in ons land hun ontstaan aan economische of militaire omstandigheden, bij die van Culemborg is dat niet het geval. Zij is begonnen als hofkerk van de graaf van Waldeck. Deze duitse familie belandde te Culemborg