Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.

Tussen 1906 en 1918 liep er een stoomtramdienst tussen Tiel, Buren en Culemborg, de TBC-lijn. De stoomtram staat hier voor station Culemborg.

Ambachtschool, Nijverheidsschool, Scholengemeenschap, Da Vinci en tenslotte ... Lek & Linge

Een terugblik op 50 jaar beroepsonderwijs in Culemborg, zodat u ziet hoe door inzet, teambuilding, inventiviteit en een vooruitziende blik een school tot grote bloei komt.
Richard van der Velde en John van Antwerpen hebben de geschiedenis van de ambachtschool in Culemborg uitgeplozen en opgeschreven. Van Ambachtschool tot Lek en Linge.

Ach ja, dat waren nog eens tijden. Geen euro's, zelfs geen guldens, maar stuivers en dubbel stuivers (oftewel een dubbeltje). En we sloegen ze gewoon zelf. Munten uit Gelderland, en met name natuurlijk uit Culemborg. Ze zijn nog te koop op deze website, maar u kunt er niet meer mee betalen.

Er is informatie over de foto die hieronder wordt beschreven. Wij kregen een telefoontje van de heer Versteegh uit Helmond, een zoon van de vroegere politieagent Versteegh uit Culemborg. De heer Versteegh is (uit Helmond) was in de oorlogsjaren tussen de 10 en 14 jaar oud en fietste in die tijd vaak met zijn vader door het Culemborgse veld, waar nu onder meer de wijk Parijsch ligt. Volgens hem stond de barak op de foto aan de Zwarte Kraai.

De Zwarte Kraai is de kruising tussen de Diefdijk en de Prijsseweg. De barak zou hebben gestaan aan de westkant van de Diefdijk, links van de weg naar Everdingen. Op oude luchtfoto's van de Engelsen zou de barak ook te zien zijn. Hebben we nog niet gevonden, die foto's, dus als u ze ergens heeft liggen: gaarne bericht.

Oorspronkelijk bericht

Voor de grijze generatie onder onze leden hebben wij de volgende intrigerende foto, een raadsel.

in Culemborg van 1812 tot 1950 en hier de index. In scans, dus niet digitaal te doorzoeken.

In hoog tempo komen scans van de Nederlandse burgerlijke stand beschikbaar op Familysearch, een website die ondersteund wordt door de Mormoonse kerk.

Er wordt van alles verzameld op deze wereld. Zo is er iemand die afbeeldingen van stations verzamelt en voor een overtuigd Culemborger is er maar één station, precies. Alle andere stations zijn van voorbijgaande aard. De afbeeldingen van station Culemborg.

Op 14 maart 1986 breekt er brand uit in Theater De Fransche School. In het brandweerboek "Brand in de Kattenstraat" kunt u erover lezen, maar wij hebben een oud Super8 filmpje gekregen en dat laten digitaliseren. Zonder geluid uiteraard.

De VPRO zond op 30 december vorig jaar de film 'Ode aan de rivier' uit, de eerste river-movie'. En heus waar, ook Culemborg met de oude spoorbrug kwam aan bod.

De spoorbrug bij Culemborg was het eerste bouwwerk in Nederland waar een door een stoommachine aangedreven heistelling werd gebruikt. De stoomhei leidde tot een revolutie in de bouw.Lees meer op de website van Cobouw, inclusief de liederlijke hei-liederen

Werk aan 't Spoel wordt verbouwd en het ziet er naar uit dat het geweldig mooi wordt. Nu het sneeuwt hebben wij een paar foto's genomen. Onder de sneeuw is het nog modderig, maar daar zie je niets van. Ook mooi voor de mannen van de EOC (dat toen het hier zat EOD heette).

Locatie Veldkeuken met Refter en uitkijktoren, gezien vanaf de dijk Idem vanuit het zuiden Amfitheater Amfitheater met het gras in de zon Amfitheater, kijkje vanaf de tribune Bomvrije gebouw zuid, kleedruimte acteurs Woning voor de beheerder Genieloods, verhuurbare ruimte Bomvrij gebouw noord, beeldhouwwerkplaats In zuidelijke richting Turend over de borstwering In de verte de spoorbrug Toegang vanaf de Lek
Alle monumenten in Culemborg zijn op onze website als een foto te bekijken. Nu staan ze ook op een kaart op Wikipedia.

In het centrum van Utrecht, aan het Hoogt 7, vindt u het Museum voor het kruideniersbedrijf. Het is een kleine ruimte, ingericht als kruidenierswinkel uit ongeveer 1850. U kunt er ulevellen kopen en andere ouderwetse snoepjes en koekjes.

In 1926 schreef Herman de Man (1896-1946) over de afvaart van de stoomboot uit Culemborg:

"Dan zet, met weinig drukte, in Kuilenburg de vroege boot af. De weemoedsroep der stoomfluit, dan een korte ranke signaaltjing... en de ruischende raderen zetten aan, statig glijdt de zwart-wit-gele Reederijboot de rivier af. De groote dagreis is ingezet op de simpele wijs, waaraan de daden van de schippers zijn te kennen."

Meer? Donderdag 14 december, 20:00 in de Evangelisch Lutherse kerk aan de Achterweg 2.

22 augustus 2010 was het weer zover. In de muziektent is om de week iets te doen, deze keer het het koor Fruitig geflip(t) uit Tiel en volkszanger Mark uit Culemborg. Van Fruitig geflip(t) hebben wij een film kunnen maken.

Riek Gispen-van der Griend wijst naar het portret van haar echtgenoot, W.H. Gispen

In maart 2008 werd er in 'Het uur van de wolf' een documentaire uitgezonden over W.H. Gispen - ontwerper en ondernemer. Wij hebben enige tijd moeite gedaan om die uitzending op onze website te mogen zetten maar kregen geen antwoord op onze verzoeken daaromtrent. De uitzending was ook niet beschikbaar op 'Uitzending gemist', de website van de publieke omroep waarop allerlei uitzendingen worden bewaard en beschikbaar zijn.

En plotseling is dat veranderd, nu hebben wij die uitzending wel gevonden. Toegegeven, hij duurt haast een uur, dus het is niets om even te bekijken, maar hij is wel zeer de moeite waard.

Klik hier voor de uitzending van de documentaire over Gispen.

Een korte geschiedenis van Culemborg

Bjorn de Leeuw

Culemborg is ontstaan als nederzetting bij het versterkte huis van heer Jan van Bosinchem (Beusichem) die het stuk land aldaar, aan de zuidoever van de Lek, verkreeg in 1281 bij een ruil met de proost van Utrecht.

Het ING, Instituut Nederlandse Geschiedenis, is bezig allerlei historische documenten te digitaliseren om ze toegankelijk te maken voor grote groepen mensen. Ze hebben al de Resolutiën van de Staten Generaal digitaal openbaar gemaakt

Culemborg -Goilberdingen, opgravingen aan de Prijsseweg.

Gewoon, in een weiland aan de Prijsseweg, waar honderden mensen dagelijks voorbijkomen, is er ineens een gat in de grond. En niet zomaar een gat, nee, twee keurige rechthoekige kuilen met een opvallend vlakke bodem. Schatting: nog geen meter diep. Dat is niet zomaar een gat, dat is een opgraving. Kijk maar hoe nauwkeurig er wordt gegraven, laagje voor laagje wordt van de bodem afgeschraapt

Station Stad van de Tiel-Buren-Culemborg stoomtramlijn was op de hoek van de Kattenstraat en de Achterstraat, waar nu het kantoor is gevestigd van Theater De Fransche School.

Op 12 september 2009 was het Open Monumenten dag, en dan zijn alle monumenten in Culemborg geopend voor het publiek. Een van die monumenten is de molen Johanna, een zogenaamde Grondzeiler.

Het serendipisme grijpt om zich heen. Nog even uitleggen: serendipiteit is als je iets waardevols vindt waarnaar je niet hebt gezocht. De eerste serendipist die wij signaleerden was Jan van der Linde,

U kent Johannes van Dam? Hij schrijft in Het Parool over koken, restaurants en vrijwel alle onderwerpen die met eten te maken hebben. Hij heeft ook een heel dik boek geschreven over eten: DeDikkeVanDam, van aardappel tot zwezerik.

Wij kregen een film in ons bezit die wel heel erg oud is, het filmmateriaal kon niet gebruikt worden in een moderne 35mm projector, het zou onmiddellijk verbranden.

Met behulp van het Filmmuseum in Amsterdam hebben wij de film laten digitaliseren en restaureren, hij ziet er weer heel redelijk uit.

Op de laatste bestuursvergadering van Voet kwam een boek van de heer dr J.C. Kort ter sprake over de lenen van de hofstede Culemborg in de periode van 1251 tot en met 1648. Vraag was of het boek moest worden uitgegeven of niet.

Niet dus, want zo'n lijst met lenen is in feite onleesbaar.

Oorspronkelijke titel: De verloren gegane koperen grafplaten voor Jasper van Culenborg en Johanna van Bourgondië en voor het hart van Antonis van Lalaing in de St. Barbarakerk te Culemborg.

Voorjaarsprogramma

Voet organiseerde van 23 t/m 25 oktober een driedaagse busreis naar Waldeck, een voormalig Duits vorstendom, wiens Graven tussen 1639 en 1692 ook graven van Culemborg waren.

Voor wie in Culemborg woont en belangstelling heeft voor haar geschiedenis, zal 'Voet van Oudheusden' geen onbekende klank zijn.

Een bezoek met de bus van een groep Culemborgers aan Hoogstraten, het graafschap in de Belgische Kempen, dat in de zestiende eeuw evenals Culemborg weldadig door Vrouwe Elisabeth

In de verzameling van de Oudheidkamer voor Culemborg en Omgeving evenals in het Koninklijk Penningkabinet en andere collecties, bevindt zich een ovale, zilveren penning met het portret en het wapen van een graaf van Culemborg

Onder de bijlagen van de gemenelandsrekening van Culemborg over het jaar 1629/30 (1) treft men een briefje aan van de hand van Jan Adriaensz. Leechwater,

Achter in het Culemborgse veld, in het laag gelegen polderblok De Lange Avantuur, verheft zich met een flauwe glooiing een klein heuveltje in het terrein.

In het onderstaande vindt de lezer een overzicht van circa 30 publicaties die de heer Beltjes op zijn naam heeft staan. Opgenomen zijn hier de werken en artikelen over de geschiedenis van Culemborg

Mr. P.J.W. Beltjes, geboren 2 mei 1914, is een echte Kuilenburger, en is dat gebleven, ook al woont hij al meer dan 40 jaar in Arnhem.

Een bijzonder nummer van de 'Voet-noten', een dubbelnummer zelfs, gevuld met zeven interessante artikelen ligt voor u.

Tot in het begin van deze eeuw hadden landbouwers te maken met een eeuwenoude "aanslag" op hun inkomsten, namelijk de tienden.(1) Deze tienden waren zakelijke lasten

Culemborg vierde al eerder zijn stadsrecht. In 1968-1969 gebeurde dat met een feest jaar vol activiteiten. De officiële opening van het feest jaar 'Culemborg 650 jaar

Het heeft betrekkelijk lang geduurd voor het tussen Gelders en Neder-stichts gebied in gelegen Buren als zelfstandige heerschappij in de bronnen opdook. Als we afzien van het niet geheel sagenvrije stichtingsverhaal van het Twentse klooster Weerselo uit

Vragen naar de middeleeuwse ontginnningsgeschiedenis van Culemborg

In het begin van de jaren '50 werden twee belangrijke artikelen over de vroege geschiedenis van de streek rond Culemborg gepubliceerd.

Culemborgs oudste geschiedenis is in nevelen gehuld. Een eerste van Bosinchem, Hubertus, vinden we in 1191 (1) genoemd. De naam 'Kulenburg' zelf duikt pas 90 jaar later, in 1281,

Culemborg viert bescheiden zijn 675 jarig stadsrecht. In 1968 was soberheid ook het motto. Culemborg vierde toen 'Culemborg 650 jaar en 100 jaar spoorbrug', een heel jaar lang, met diverse activiteiten.