In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

Culemborgse 'Voetnoten' in PDF-formaat

Jaarlijks geeft het genootschap twee, sinds 2011 drie 'Voet'-noten uit. Van alle nummers zijn PDF-files beschikbaar. Ons erelid Ad van Haarlem, rekent het tot zijn taak om oude Voetnoten te verzamelen. Die komen uit legaten, opruimingen, van Bartje, van overal dus.

Mededeling: gooi nooit een Voetnoot weg, als u hem kwijt wilt, geef hem aan Ad van Haarlem, 0345-513929.

Wilt u altijd de nieuwste Voetnoot automatisch in uw brievenbus? Schrijf u in als lid.

Als u iets zoekt met de zoekopdracht rechts in het menu, doorzoekt u ook al deze Voetnoten.

Klik op het betreffende nummer om het in te zien.

2016-59 2016-58 2016-57 2015-56 2015-55 2015-54 2014-53 2014-52 2014-51 2013-50 2013-49 2013-48 2012-47 2012-46 2012-45 2011-44 2011-43 2010-42 2010-41 2009-40 2009-39 2008-38 2008-37 2007-36 2007-35 2006-34 2005-33 2005-32 2005-31 2004-30 2003-29 2002-28 2002-27 2001-26 2001-25 2000-23 en 24 1999-22 1999-21 1998-20 1998-19 1997-18 1996-17 1996-15 en 16 1995-13 en 14 1994-11 en 12 1993-10 1993-9 1993-8 1992-7 1991-5 en 6 1989-4 1989-3 1988-2 1987-1

Everwijnstraat

Bezoek met Voet de overzichtstentoonstelling van Jan Weissenbruch in het Teylersmuseum in Haarlem. U krijgt een rondleiding over de tentoonstelling van de schilderijen en aquarellen van Jan Weissenbruch, de Vermeer van de 19-de eeuw, én een rondleiding door het Teylers zelf, het oudste museum van Nederland.

 

Foto's en verslag zie: 'Lees meer...'

kersttafereel in VierheemskinderenOok dit jaar is er een Kersttentoonstelling in de inmiddels alom bekende, gratis toegankelijke expositieruimte  “De Vierheemskinderen”. Te vinden  in de Herenstraat te Culemborg. Naast een groot aantal kerststallen en kerstgroepen (ca. 75) is de meerwaarde van de expostie o.a. gelegen in een aantal foto’s van kersttaferelen in de vorm van muurreliëfs, schilderijen, glas in lood ramen etc. uit kerken en kapellen door heel West-Europa. Alles door de jaren heen verzameld.
Kom deze sfeervolle expositie zien. U bent van harte welkom vanaf donderdag 15 december t/m zaterdag 31 december 2016 van 13-17 uur. (25 en 26 december gesloten).

tekst

Weissenbruch – de Vermeer van de 19de eeuw Bijzondere samenwerking tussen het Elisabeth Weeshuis Museum en het Teylers Museum.  Weissenbruch – de Vermeer van de 19de eeuw is de titel van de overzichtstentoonstelling met  het werk van stads‐ en landschapsschilder Jan Weissenbruch (1822‐1880) die vanaf 10  september 2016 t/m 8 januari 2017 in Teylers Museum te Haarlem te zien is.

schedel gevonden op het janskerkhofWanneer u uw auto op het St. Janskerkhof parkeert, wordt u verrast door de aanwezigheid van een aantal oude grafzerken. Archeologen van Aeres-Milieu zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest op het St. Janskerkhof. En niet voor niets. Behalve botmateriaal, complete graven, zijn er ook mooie gave grafzerken gevonden.

Het onderzoek heeft meer duidelijkheid gebracht over de historie van de plek. We weten nu ook wáár wat heeft gestaan op het St. Janskerkhof. November 2015 is een Voetnoot verschenen die is geschreven door Alies Derwig en Connie Veer. In die Voetnoot beschrijven zij de vondsten en verklaren ze waarom de grafzerken daar zo liggen. Die Voetnoot kunt u alsnog krijgen als u lid wordt van ons Genootschap en aangeeft dat u deze in het welkomstpakket wilt (zolang de voorraad strekt)

Rapport van Aeres milieu

Op 18 april 1988 vierde het museum het Elisabeth Weeshuis, opvolger van de stichting Oudheidkamer voor Culemborg en omstreken, zijn zestigjarig bestaan. In dit artikel wil ik terugkijken op de geschiedenis.

Bas Smoorenburg met schoolklas op het JanskerkhofKijk nu eens op dat plaatje links. U ziet Bas Smoorenburg met een paar schoolkinderen (groep 8?) bij de opgravingen aan het Sint Janskerkhof. U ziet, die kinderen hebben vragen en die vinden het machtig interessant, zo'n kerkhof met al die knekels. En dan die mensen die op hun knieën in de modder die botjes voorzichtig blootleggen. Eng, maar ook erg mooi. Zo'n opgraving vergroot hun betrokkenheid bij de omgeving. Het kan zomaar je bet-overgrootvader zijn die daar wordt opgegraven. Als je mensen wilt betrekken bij hun omgeving is zo'n opgraving een probaat middel.

thumbnail voor de ANWB prijsKijk eens aan, links de watertoren in het begin van de vorige eeuw. Een geweldige vooruitgang voor de gezondheid van de Culemborgse bevolking en het begin van de vrijwillige brandweer, doordat er nu overal in de stad voldoende bluswater beschikbaar was.

cover voetnoot 54Het omslag van Voetnoot 2015-54 over Molukkers aan de Lek. Leden van Voet krijgen deze Voetnoot in de brievenbus. Anderen kunnen hem kopen voor €5,00 exclusief verzendkosten bij Tomey en Verstegen, Markt 36 te Culemborg, telefoon 0345 522 544.

Foto's van dit feest

thumbnail grote fotoOnze volgende Voetnoot gaat over Molukkers aan de Lek, 50 jaar Molukkers in Culemborg. De Voetnoot is geschreven door een werkgroep bestaande uit Martha Reinders-Titahena, Nini Vonk-Wartena, Victor Joseph, Ab Warnar en Rieks Hoogenkamp. Foto's van Huub van Beurden, Dik Hooijer en Rias Immink. Op de binnenpagina staat de prachtige foto die u hieronder ook ziet: zoveel mogelijk Molukkers in de Barbara. En het ziet er allemaal geweldig uit.

Goedkoope bazar jongetje dijk 232x300Hier vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2017 van ons genootschap. De vergadering begint, zoals gebruikelijk, om 19:30. Zaal open om 19:00 uur.

Let op!! Deze wordt gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1, Culemborg

thumbnail kleefse enclavesHier vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2016 van ons genootschap. De vergadering begint, zoals gebruikelijk, om 19:30. Zaal open om 19:00 uur.

De Algemene Ledenvergadering wordt gevolgd door een lezing over de Kleefse Enclaves door historicus Emile Smit. Het is het onderwerp waarop hij in 1975 is gepromoveerd in Nijmegen: de Kleefse enclaves en hun overgang naar Gelderland, 1795 - 1817.

tekstVoor bijna iedereen is het vanzelfsprekend dat er concertzalen of grote muziekfestivals zijn. Maar twee eeuwen geleden was dat onbekend. In deze lezing laat Pierre van der Schaaf de opmars zien en horen van professionele symfonieorkesten in ons land. Hoe enerzijds korpsen van de schutterij en bioscooporkesten transformeerden tot professionele orkesten en anderzijds professionele orkesten als ‘statussymbool’ werden geformeerd.

plek waar veel Nederlanders aan land gingenLet op: Deze Sint Emerentianalezing is op zaterdat 21 januari 2017 in Theater De Fransche School, Havendijk 1.  De zaal is open om 15:00 uur, de lezing begint om 15:45.

Op Sint Emerentiana vieren wij het behoud van Culemborg na de aanval van Jan van Buren op 23 januari 1428. Dit keer is er een lezing over emigreren in de 17e eeuw. Wat bezielt mensen om te vertrekken en alles achter te laten? Martin IJzerman vroeg zich dit ook af.

Hij raakte geboeid door de emigratie en begon zijn onderzoek. Met hem "reizen" we mee in de voetsporen van enkele emigranten. 

Foto: Het gros van de 19de-eeuwse Nederlandse emigranten zette hier de eerste voet op Amerikaanse bodem: Castle Garden op Manhattan, New York. Dit was tussen 1855 en 1892 het opvangcentrum voor immigranten, voordat Ellis Island daarvoor werd ingericht. Prent van Currier & Ives, Museum of the City of New York

 Affiche van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij copy

Op 20 juli 1632 gaat de 17 jarige Marcus Mensen uit Culemborg met het schip "In de Zoutberg" over de oceaan naar het verre Nieuw-Amsterdam. Hij is niet de enige! Waarom vertrekken mensen en laten alles achter. En waarom Nieuw-Nederland, het toenmalige New York en omgeving? Kwamen ze moedeloos terug of bleven zij daar? Gingen zij alleen en lieten zij vrouw en kinderen achter?  De eerste Nederlanders gingen rond 1630 en velen zorgden voor nageslacht in Amerika. Als je daar nu kunt aantonen dat je een nazaat bent van die eerste emigranten, ben je bijna van adel. De lijst met emigranten uit de regio is inmiddels gegroeid tot meer dan 90. Martin laat ons zien hoeveel invloed we nu nog tegenkomen van die eerste emigranten.

De Culemborgse stoel

Het is ons gelukt om u ook op deze dag een lezing te presenteren. Peter Schipper vertelt u over de meubelindustrie in Culemborg. Gispen was er een onderdeel van. Zijn verhaal begint bij de oude stoelenmakerijen en loopt dan door naar onze tijd.  Een aanleiding voor deze lezing zijn de tentoonstellingen in Culemborg en Rotterdam en het verschijnen van een Gispen Voetnoot. Kortom, ook dit belooft weer een mooie interessante lezing te worden. 

Deze lezing vervangt de lezing die wij oorspronkelijk hebben gepland voor deze avond. Die kon niet doorgaan omdat de spreker ziek is.

Professor Renger de Bruin spreekt over de Ridderlijke Duitsche Orde. Een eeuwenoude, maar nog springlevende organisatie, die achter de schermen veel goed werk verricht. Professor de Bruin is de archivaris van het bijzonder uitgebreide archief van de RDO. 

tekstPeter Schipper, is na 40 jaar trouwe dienst zomaar met pensioen. Gelukkig heeft hij een Stadsspeld van Culemborg gekregen bij zijn afscheid. En in het interview op SRC op 29 september werd hem ook nog eens lof toegezwaaid door achtereenvolgens Nicole Spaans, Yvonne Jakobs, Lisette Le Blanc en Bert Blommers. Zijn vertrek is niet ongemerkt voorbijgegaan. U kunt hieronder opnieuw naar het interview luisteren.

Jan Hogendoorn vertelt over de stad en het graafschap Buren. Er zijn meer connecties tussen Culemborg en Buren dan alleen die arme proost Jan van Buren, die op de Vismarkt in mootjes gehakt werd. 

Peter Schipper spreekt over de “The Sixties”. De tijd dat alles veranderde. Er kwamen Kreidler bromfietsen, de haren van de jeugd werden langer. De kleding veranderde drastisch. Totaal andere muziek werd gespeeld. Kortom, de tijd dat de jeugd losgeslagen leek te zijn.

Stellingen rond de spoorbrug Bij de lezing over de Waldeck Pyrmontdreef werd een uitsnede getoond van een luchtfoto uit 1945 waarop FLAK-stellingen waren te zien. Was erg interessant en sommigen vroegen om meer foto's. Welnu, hier zijn ze.

In 1945, na de slag om Arnhem, werden er veel luchtfoto's gemaakt door de geallieerden. Een foto van het gebied rond de spoorbrug toont een groot aantal stellingen, bominslagen en geschutsposten. Wij hebben aan Ronald Geval, oud-medewerker van de EOD, de Explosieven Opruiimingsdienst, gevraagd de foto te analyseren. Over het algemeen: een keurig klein rondje is een FLAK stelling (FLugzeug Abwehr Kanone = luchtdoelgeschut), daarin stond een 20mm FLAK. Is het een rondje met een licht rand: bominslag. Een rechthoekig gevormde kuil als een U: geschutstelling. Hier zijn bevindingen:

Het speelhuijs, nu een tuinhuisjeKun je een verhaal maken over een stukje grond en de bebouwing daarop? En het ook nog een beetje boeiend houden? Ja, dat kan, als je Johan van Unen in het archief laat zoeken en het door Kees van de Vate laat vertellen. Het verhaal begint vóór 1760 met een klein huisje tussen de tuinen, het Speelhuijs buijten Hoffpoort aan de Dreef.

kinderen met vlaggetjesTot onze spijt heeft Hans Saan zijn lezing over Jeroen Bosch moeten afzeggen in verband met ziekte. Maar tot onze geruststelling kan ons bestuurslid Jan Hogendoorn een lezing houden over 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, een lezing die hij al verschillende keren heeft gehouden voor andere historische verenigingen.

thumbnail voor de ANWB prijs Met de boeken over schilderijen als  “De spreekwoorden” en “De kinderspelen” van Pieter Bruegel (1525- 1569) is een flinke boekenplank te vullen. Ze bevatten beide een groot aantal kleine scènes, waarvan de betekenis niet altijd zonder meer duidelijk is. In de loop van de tijd zijn veel hypotheses over die schilderijen als geheel en over de details geopperd.  Die veelheid van interpretatiemogelijkheden is op zich al opmerkelijk. Vermoedelijk hadden ze ook voor zijn tijdgenoten een dubbele bodem.

In deze lezing vertel ik eerst een en ander over de tijd van Bruegel, over zijn leven en over ander werk van zijn hand. Hij leefde in de turbulente periode voor en tijdens het begin van de tachtigjarige oorlog. Sommigen zien zijn schilderijen dan ook als politieke prenten.

thumbnail voor de ANWB prijsIn de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. De Beeldenstorm greep razendsnel om zich heen en het Spaanse bewind in Brussel wankelde op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Ook Culemborg ontsnapte niet aan de Beeldenstorm. Op 14 september 1566 begonnen de vernielingen in de stad. In de Sint-Barbarakerk werd bijvoorbeeld geen altaar heel gelaten. Graaf Floris van Pallant was persoonlijk bij de Beeldenstorm betrokken en voerde de hostie aan zijn papegaai.

portret yvonneOp 24 september 2015 werd Yvonne Jakobs, oud-voorzittter en erelid van ons genootschap, geïnterviewd op SRC fm. Hier is het hele interview te beluisteren. Inclusief de door haar zelf gekozen muziek duurt dit interview 53 minuten en 46 seconden.

boek wilhelmusOnder aan dit artikel vindt u een video waar u kunt horen en zien hoe Voet-leden het Wilhelmus zingen. Op het orgel professioneel begeleid door ons kersverse bestuurslid Ben Holtkamp. Dat is na een enthousiaste lezing door Cor Visser en zijn echtgenote Akki, waarin zij uitlegden hoe de verschillende coupletten van ons volkslied betekenen en zich tot elkaar verhouden. Een gedrukte versie van het Wilhelmus vindt u hier. Een samenvatting van de lezing vindt u hier.

Alma MahlerPierre van der Schaaf hield gisteren, 16 april 2015, een boeiende lezing over muziek en schilderkunst rond de Eerste Wereldoorlog. Hij liet horen en zien dat die oorlog een ingrijpende invloed had op de kunst. Ter sprake kwamen onder anderen componist Mahler en zijn echtgenote Alma Mahler.

Toevallig stond diezelfde ochtend van 16 april 2015 een stukje in de Volkskrant over Alma Mahler, een deel van haar dagboek over wat zij meemaakte in Rome op 16 april 1899. Klik hier voor dat stukje, en hier voor de beschrijving in Wikipedia van haar leven.

718 nie wieder krieg.jpgDe Eerste Wereldoorlog leidde niet alleen tot de val van tal van gekroonde hoofden, meer dan 8 miljoen gesneuvelde militairen en veel littekens in het Vlaamse en Noord-Franse landschap, maar ook tot artistieke getuigenissen in beeld en geluid.
Vele honderden kunstenaars en musici brachten de oorlog aan het front door en legden hun bevindingen vast.

Deze lezing geeft, ingebed in een algemeen historisch perspectief (in beeld en woord), een weerslag van de vaak aangrijpende en ruwe werkelijkheid aan én achter het front. Veel daarvan werd vastgelegd door (vaak officieel aangestelde) ‘oorlogskunstenaars’. Ook de muziekwereld stond ‘op zijn kop’ door ‘The Great War’.

drijfjacht in eendenkooiIn Nederland hebben ongeveer 1800 eendenkooien gelegen en gefunctioneerd. Een groot aantal daarvan lag in het Gelders rivierengebied.

thumbnail voor de ANWB prijs In Nederland is het in het algemeen makkelijk: in november 1813 werd ons land bevrijd van de Franse overheersing. De erfprins van Oranje keerde terug en werd als soeverein vorst ingehaald. Na korte tijd werd het land een koninkrijk met Willem I als koning. Dat kan nu – 200 jaar na dato – gevierd worden en enigszins worden vergeleken met mei 1945. Nu gaat die laatste vergelijking al behoorlijk mank, maar feestvieren gaat voorbij aan de bloedige oorlog die 1813-1814 ook aan ons land bracht. De Fransen gingen er niet zomaar vandoor: zij boden nog flink tegenstand. In het westen van het land merkte men daar minder van, hoewel bijvoorbeeld in Woerden flink werd huisgehouden. In het oosten, waar de bevrijding werkelijk plaats vond door oprukkende Pruisische en Russische soldaten, sidderde de bevolking in november 1813 werkelijk van angst, omdat men de Fransen niet vertrouwde, maar evenzeer de “bevrijders” vreesde.

vlotjevaren in Ingen Lezing met boeiend beeldmateriaal over de onderwaterzetting van de Betuwe en een uniek monsterverbond dat redding bracht voor Culemborg

Begin december 1944 blazen de Duitsers de Rijndijk bij Elden op om de Betuwe onder water te zetten. Ze willen voorkomen dat de Geallieerden de Neder-Rijn oversteken en oprukken naar het Ruhrgebied. Het gaat om immense strategische belangen. Maar de onderwaterzetting loopt uit de hand.

familie baarsIn het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert Bibliotheek Rivierenland in samenwerking met ons Genootschap op woensdag 8 oktober de lezing 'Kinderen van de Oorlog'. De lezing, die gegeven wordt door Gonda Scheffel-Baars uit Tricht, start om 20.00 uur en vindt plaats in de Lutherse Kerk, Achterstraat 2 in Culemborg.

cor en gerard in utrecht

Gerard de Heus en Cor van Blokland

Vorig jaar heeft ons lid Cor van Blokland zijn fotomateriaal in de vorm van foto's en dia's overgedragen aan Voet. Wij zijn bezig ze te rubriceren en als u zin heeft om daarbij te helpen dan hoort onze secretaris dat graag van u (0345-530608).

Ook ons inmiddels overleden lid Gerard de Heus heeft zijn collectie ter beschikking gesteld van ons genootschap.

vermoedelijk zelfportret jeroen boschDeze lezing wordt gehouden door Hans Saan, de voorzitter van het Museum Elisabeth Weeshuis. Hij weet op een boeiende wijze het leven en de werken van Jheronimus Bosch te ontrafelen.
Iedereen kent wel enige van zijn "bizarre" werken. Zijn manier van schilderen spreekt nog steeds heel veel mensen aan. Zijn schilderijen vindt u in alle belangrijke musea in Nederland: Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam,

Henk ZomerdijkKijk, dat is journalistiek: je houdt op een avond een lezing voor het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden. De zaal zit vol met geïnteresseerde toehoorders die nog de goeie vragen stellen ook, en hups, de volgende morgen sta je op de site van Omroep Gelderland.

deel van het jerusalemkloosterWat is dat toch een vreemde gevel? Dat zullen vele mensen denken als ze op de parkeerplaats achter de Albert Heijn naar de achtergevels van de huizen aan de Zandstraat kijken. Wie heeft hier zo’n rare ruïne neergezet? Het lijkt wel een fantasiekasteel! Met een torentje en een spitsboogvenster! Niet is minder waar. We zien hier echt een van de oudste originele gevels zo niet DE oudste gevelfragmenten van heel Culemborg. Het zijn de restanten van een eens machtig klooster. Het Jerusalemklooster.

henk zomerdijkOp veler verzoek is hier de video waarvan Henk Zomerdijk bij zijn lezing het eerste deel heeft afgespeeld. U moet vermoedelijk het geluid een beetje harder zetten.

De evacuatie van het Rivierenland is één van de grootste evacuaties uit de recente Nederlandse geschiedenis. Op 31 januari 1995 en in de dagen daarna werden 250.000 mensen verplicht uit het Rivierenland geëvacueerd vanwege de gevaarlijk hoge waterstand van de Rijn, de Maas en de Waal. In het geval dat de dijken daadwerkelijk waren doorgebroken zouden vele plaatsen in de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal tot ongeveer vijf meter onder water zouden komen te staan, de eerste twee verdiepingen van uw huis.

overeenkomst vrede van utrechtBij de lezing over de Vrede van Utrecht kwam ter sprake dat Georg Friedrich Händel een Te Deum schreef ter ere van die vrede. Dat kon toen niet ten gehore worden gebracht omdat er geen aansluiting was gemaakt naar de audioinstallatie. Maar daarom niet getreurd, het Te Deum is ook beschikbaar op internet, klik op de Lees Meer hieronder.

Wilt u overigens meer weten over de Vrede van Utrecht, gezien het aantal vragen dat werd gesteld na de lezing niet onwaarschijnlijk, dan vindt u op internet een hele berg aan informatie. Om te beginnen uiteraard Wikipedia, daar komen vele aspecten van wat gisteren werd besproken opnieuw voorbij.

vermoedelijk zelfportret jeroen boschUitgesteld Deze lezing wordt gehouden door Hans Saan, de voorzitter van het Museum Elisabeth Weeshuis. Hij weet op een boeiende wijze het leven en de werken van Jheronimus Bosch te ontrafelen.
Iedereen kent wel enige van zijn "bizarre" werken. Zijn manier van schilderen spreekt nog steeds heel veel mensen aan. Zijn schilderijen vindt u in alle belangrijke musea in Nederland: Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam,

Subcategorieën

fransche schoolDe lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, omtheater de fransche school ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

De jaarlijkse historische fietstocht

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.