In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

Vrede van utrechtPrecies 300 jaar geleden is de Vrede van Utrecht gesloten, een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vreemd genoeg staat Utrecht in het buitenland vaak bekend om deze Vrede, maar is hij hier, zelfs in Utrecht, nauwelijks bekend. In 1713 ondertekenden diplomaten uit heel Europa in Utrecht een verdrag, waarmee een einde kwam aan een reeks bloedige oorlogen, die Europa twee eeuwen lang had geteisterd: de Vrede van Utrecht.

Oude fruitrassenU bent nu te laat, maar bekijk de foto's onderaan dit artikel en zie hoe sommige Voet-leden zich gedragen als een appel in een kist.

Toegegeven, het is op korte termijn, maar daarom niet minder interessant. Wij brengen een bezoek aan het fruitbedrijf van Toon Vernooij in Cothen. Toon heeft vorig jaar een lezing gehouden over oude fruitrassen, dat was op 20 november 2012. Toen is ook beloofd dat we een bezoek konden brengen aan zijn bedrijf.

fragment schoolplaat isingsEen van de belangrijkste gebeurtenissen in de Europese geschiedenis is de Franse Revolutie in 1789. Het was een keerpunt in de strijd om de macht tussen de adel en het volk, een strijd die met veel bloedvergieten gepaard ging. Minder bekend is de opstand, die in de Noordelijke Nederlanden plaats vond in de periode 1780-1795, van de patriottenbeweging. Ook daar ging het om de macht, die al eeuwenlang bij de regenten, de aristocratie en de Oranjes lag. Vooral gegoede burgers eisten meer invloed op het bestuur. Uiteindelijk zou dit leiden tot de omwenteling in 1795, waarbij de democratie (nog wel in bescheiden mate) haar intrede deed.

foto hondenkarOp 19 februari, na de Algemene Ledenvergadering, is er een lezing over Hondenkarren door de heer Bert Willemen uit Rijen. Hij heeft van honden en hondenkarren een hobby gemaakt en hij kan er uren over vertellen. Dat hebben wij al ervaren toen wij de afspraak met hem maakten, dus maakt u zich geen zorgen, Bert heeft een boeiend verhaal en hij brengt het zeer enthousiast.

lezing over oude fruitrassenToon Vernooij , telg uit een roemrucht geslacht van fruittelers in de Kromme Rijnstreek heeft als hobby het kweken van oude, vergeten en verdwenen fruitrassen. Op 20 november neemt hij ons mee in de intrigerende wereld van het fruit. Voor de lezing zal hij de fruitrassen determineren die te vinden zijn in de Armenboomgaard, ten westen van Werk aan het Spoel. Over het kweken van oude, maar ook de nieuwe rassen komen we veel te weten, in woord, in beeld, maar ook in smaak. Toon Vernooij neemt een aantal oude en nieuwe rassen mee om te proeven en te kunnen vaststellen of "het vroeger beter was". Kortom... een lezing om op te eten!!

Op de foto links ziet u dat na de lezing Jan Hogendoorn Ingrid Marie mee naar huis neemt, zij was onweerstaanbaar.

In de e-mail over deze lezing staat dat hij wordt gehouden in de Achterweg 2. Dat is fout, het moet zijn Achterstraat 2!

Het is inmiddels 67 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd, maar de Tweede Wereldoorloag staat nog volop in de belangstelling. Terecht eigenlijk, het waren donkere jaren, maar los van alle ellende zijn het vijf zeer bewogen jaren uit onze recente geschiedenis geweest. Er valt genoeg over te vertellen en er zijn genoeg gebeurtenissen waarop wij kunnen reflecteren.
Bij Drukkerij Verschoor weten ze er ook van mee te praten. Allereerst dook een paar maanden geleden een fotoboek op van de Luchtafweerartillerie die was gelegerd bij Huize Den Bol aan de Beusichemse dijk u leest er meer over op www.oorlogsslachtoffersculemborg.nl ,

Het Utrechts Schisma was tussen circa 1425 en 1449 een crisis waarin grote verdeeldheid heerste over wie de rechtmatige bisschop van Utrecht was.

Drs R. Geertzen, lid van ons genootschap zal uitgebreid aandacht schenken aan deze voor Culemborg zo belangrijke periode in de 15e eeuw.

De opvolgingsstrijd spitste zich toe op Zweder van Culemborg en diens broer aan de ene kant, en aan de andere kant Rudolf van Diepholt. Na de dood van de Utrechtse prins-bisschop Frederik van Blankenheim in 1423, brak een strijd los rond zijn opvolging. Hoewel paus Martinus V in eerste instantie de bisschop van Spiers Rhabanus van Helmstatt als kandidaat beoogde, verkoos men in het Sticht Utrecht de Osnabrückse proost Rudolf van Diepholt, die ook door de Hoeken werd gesteund. Zweder van Culemborg werd in 1425 zijn tegenstander nadat hij door de paus was benoemd tot bisschop van Utrecht.

Drs Juliette Jonker-Duynstee is kunsthistorica en ze woont in Vreeland, in het gebied dat zij bij deze lezing bespreekt. Zij heeft voor u een boeiend verhaal over de ontwikkeling van de buitenplaatsen langs de Vecht. Wie bouwden deze huizen en waarom? Hoe werden ze bewoond en door wie? Wat vinden we nu nog terug van de oude glorie? Een reis door de tijd langs deze kenmerkende huizen van de Vechtstreek.

John WattileteLet op: in verband met de verwachte grote belangstelling wordt deze lezing gehouden in 'De Open Hof', Beethovenlaan 2, 4102 BM Culemborg. Zegt het voort!

De spreker van deze avond: President van de RMS, John Wattilete.

Hij is geboren in Nederland uit een Zuid-Molukse vader en een Nederlandse moeder. Hij groeide op in de Molukse wijk van de Gelderse plaats Bemmel waar hij al jong in de wijkraad kwam. Wattilete is in 1983 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In het dagelijks leven is hij sociaal advocaat bij het Amsterdamse advocatenkantoor Wattilete Advocaten.

Workshop Aldfaer voor gevorderden.

logo aldfaerAldfaer is het meest gebruikte stamboomprogramma in Nederland Het programma is Nederlands, gemakkelijk in gebruik en gratis, drie redenen waarom veeel mensen het zijn gaan gebruiken. Als er dan een aantal familieleden in Aldfaer zijn opgeslagen komen er vanzelf vragen, dilemma's en onduidelijkheden. Het benoemen en oplossen van deze kwesties zijn de onderwerpen van deze avond. Voorbeelden: meerdere databases, dubbelingen, groeperen / selecties, oude versies opwaarderen, kopiëren, sorteren, schrijfwijze, patroniemen, automatisch aanvullen, rapporten, het komt allemaal voorbij op deze avond.

Geïnteresseerd? kom dinsdagavond 17 april om 20:00 uur naar het Flipje- en Streekmuseum, Plein 48, Tiel. Jan Middelkoop bespreekt het allemaal.

Professor Doctor G.J. MaatProfessor dr George Maat, van huis uit anatoom, heeft het vak fysische antropologie tot grote bloei gebracht. Hij liet archeologen zien dat skeletonderzoek belangrijk kan zijn voor de reconstructie van gemeenschappen uit het verleden.

Logo NGVLogo's uit een ver verleden.

Al in een ver verleden ontstond de behoefte om eigendommen te voorzien van een persoonlijk teken. Ambachtslieden zoals steenhouwers lieten hun merk na op door hen geproduceerde werkstukken. Op graftegels en zerken treffen we ook eigendomsmerken aan.

Pieter Bruegel

Lezing door Hans Saan, voorzitter van het Museum Elisabeth Weeshuis.

Met de boeken over schilderijen zoals De Spreekwoorden en De Kinderspelen van Pieter Bruegel (1525-1569) is een flinke boekenplank te vullen. Beide schilderijen bevatten een groot aantal kleine scènes, waarvan de betekenis niet altijd zonder meer duidelijk is. In de loop van de tijd zijn veel hypotheses over die schilderijen als geheel en over de details geopperd. De veelheid van interpretatiemogelijkheden is opmerkelijk, wellicht hadden ze ook voor de tijdgenoten al een dubbele bodem.

In plaats van de lezing over oude fruitrassen hebben wij deze lezing gepland. Emile Smit vertelt u over Louis Bonaparte, en hoe Nederland plotseling een monarchie werd...

Vreemdeling en landgenoot

In 1806 overkwam de Nederlanders iets, dat ze al sinds 1581 vreesden: het land werd een monarchie. Eeuwenlang had men de vrijheid gekoesterd en nu plaatste keizer Napoleon zijn jongste broer Louis op de troon van een nieuw gecreëerd Koninkrijk Holland. Weinig enthousiasme, maar ook weinig weerzin was de reactie: veel Nederlanders waren politiek uitgeblust.

De sporen van de strijd tegen het water rond Culemborg

In het Land van Culemborg en elders in de rivierendelta zijn legio sporen van een eeuwenlange strijd tegen het water te vinden. Ze lopen uiteen van dijken, kaden, weteringen en sloten tot stille getuigen van bruut watergeweld. Zoals doorbraakkolken - wielen of waaien -, resten van verzwolgen boerderijen, kerken of kastelen of overblijfselen van vergane dorpskernen.

Lang vormden steenbakkerijen een karakteristiek beeld in het landschap. Zie de steenfabriek in Culemborg in dit artikel. Langs de rivieren markeerden de schoorstenen de steenovens langs de rivier. Tussen Vianen en Rhenen waren ooit meer dan 20 steenbakkerijen in vol bedrijf.

Op 24 maart 2011 hield Leendert van Prooije een lezing over houtvlotten, enorme gevaarten samengesteld uit boomstammen die de rivier af kwamen zakken, de laatste in 1968. Hij had een film waarop zo'n vlot werd getoond, maar die film kon niet worden afgespeeld. Wij hebben voor u het stukje met het vlot eruit gemonteerd. Kijk zelf, het is een enorm gevaarte. (NB: de video werkt niet op een iPad)

Amsterdam, die grote stad,
Die is gebouwd op palen.

Culemborg hangt niet in het luchtledige, staat niet op zichzelf. Onze stad is onderdeel van een streek, en zo is het ook met haar geschiedenis.

3 nov. 2010: foto's toegevoegd van vondsten en locatie.

De vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad bestond uit drie gedeelten: een zuidelijke wijk, een middendeel en een noordelijke wijk. Over de zuidelijke wijk wisten wij tot nu toe vrijwel niets.

Opgravingen in de late 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw hebben veel informatie over het middendeel en met name de noordelijke wijk opgeleverd.

Herman de Man: De weemoedsroep der stoomfluit


Rond vier uur in de middag van de 14e mei 1940 trof een granaat de woning van het echtpaar Bosschaart, Achter de Vismarkt. Het echtpaar was op slag dood. Uit angst dat de hele stad zou worden gebombardeerd werd op die dag besloten te evacueren. Om vijf uur vertrok de stoet richting Beusichem en Zoelmond.

Uit zijn netwerk heeft Jan Hogendoorn de heer Cor den Boer geselecteerd en die gaat ons het verhaal vertellen van de berging van de Kursk.

Afgelast wegens ziekte van de presentator. Voor een verslag van het hoogtepunt van onze de jaarvergadering zie dit artikel.

De bijbel is een boek dat bestaat uit geschriften die 2000 jaar of meer oud zijn. Hoe komt het toch dat zo'n oud boek uit antieke tijden de basis is geworden van de Westerse cultuur?

Ton van Haaften, verwoed verzamelaar van prentbriefkaarten en onder andere samensteller van de Culemborg box, laat een begin zien van zijn verzameling.

Hij heeft daaruit een heleboel oude ansichtkaarten van Culemborg opgeduikeld en laat ons meegenieten.

Een opsomming van de lezingen die Voet heeft georganiseerd van 1997 tot en met dit jaar.

Buys Ballot

Buys Ballot, Krecke en Jansen, twee wetenschappers en een Marine officier, zij waren het die in 1853 de toenmalige minister van Binnenlandse zaken, Thorbecke, van het belang van de weerkunde voor Nederland wisten te overtuigen.

De stadsplattegrond van Culemborg is tussen 1400 en 1900 praktisch gelijk gebleven.

Culemborg is ontstaan als een marktplaats voor de ontginningsdorpen om ons heen en heeft zich in de periode van 1300 tot 1400 ontwikkeld tot een driestad, waarvan alle drie de delen omsloten werden door grachten, wallen en muren. Deze stadsopbouw is uniek in Nederland en nog steeds duidelijk te zien op elke stadsplattegrond.

Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek tegenaan loopt, is dat in een bepaalde plaats of gebied de gezochte familienaam wel voorkomt, maar dat om onverklaarbare redenen huwelijken of dopen niet worden gevonden.

Lezing door Herre Wynia en Eric Graafstal; beiden archeologen van de gemeente Utrecht.

 

Het Leidsche Rijngebied is een omgeving die rijk is aan historie. Het gebied wordt al zo'n 3000 jaar door mensen bewoond, hetgeen voor heel wat overblijfselen uit de loop der jaren heeft gezorgd. Omstreeks het begin van onze jaartelling drongen Romeinen door tot de (Oude) Rijn. De rivier wordt één van de grenzen van het Romeinse rijk.

Jan Hogendoorn is een kenner van Maurik, en dat is niet zo'n wonder, hij woont er al zijn hele leven. Maurik is sterk verbonden aan Culemborg en Jan zal in zijn lezing vooral belichten waar die verbintenissen uit bestaan

Op zaterdag 4 oktober 2003 om 15:00 uur heeft op de Markt te Culemborg een bijzondere plechtigheid plaatsgevonden. Bakker Bouman presenteerde het Kapelbrood.

 

Deze maand staat Culemborg in het teken van Oude Schoolplaten. Uw Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden houdt donderdag 13 maart, aanvang 20.00 uur, een lezing over dit onderwerp.

Lezing door mevrouw I. Strouken

Trouwen was vroeger een noodzaak. Zonder trouwen waren er geen kinderen, en kinderen zorgden voor je oude dag.

Dr. Aart Bijl 

(Dit artikel is een korte samenvatting van de lezing die op 23 februari 1999 voor het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden werd gehouden.

VoetstukRoger Klaassen is de ontwerper van de omslag van het jubileumnummer van Voet van Oudheusden. Voor deze ene keer nu niet een Voetnoot maar, heel toepasselijk, een Voetstuk. Alle leden krijgen het binnenkort in de brievenbus. Roger ontwierp ook de kleurplaten voor de kleurwedstrijd.
Op 13 oktober hebben wij ons 75-jarig bestaan gevierd met een geweldig feest in de Grote Barbara. Foto's vindt u elders op deze website.

Maar Voet is natuurlijk niet de enige vereniging die een respectabele leeftijd heeft bereikt.

Deze video duurt 3 uur en 5 minuten, dus als u hem helemaal wilt zien moet u even wat tijd vrijmaken. Wilt u korte stukjes terugzien dan kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave onder de 'Lees meer..'

Op zaterdag 13 oktober 2012 viert het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden haar 75-jarig jubileum. Dit heugelijke feit vindt plaats in Culemborg. Aanvang 13.00 uur, einde ongeveer 17.30 uur.

De werkgroep heeft Paul Schnabel, socioloog, directeur van het Centraal Cultureel Planbureau en begenadigd spreker, bereid gevonden een toespraak te houden.

Hier leest u het programma.

Mede als gevolg van het grote aantal aangemelde deelnemers hebben wij besloten dat het evenement zal plaatsvinden in de Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 4, 4101 CB Culemborg. U kunt zich aanmelden via onze e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook kunt u een briefje in de bus doen bij Christine de Wit, Zandstraat 35, Culemborg, met de hierboven vermelde gegevens.

Mocht u nog vragen over de inschrijving hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen, tel. 0345-519926. Wij hopen u allen op 13 oktober te begroeten!

Namens de werkgroep Jubileum,

Christine de Wit

Subcategorieën

exterieurLutherse Kerk interieurDe lezingen van Voet worden gehouden in de Evangelisch Lutherse kerk, Achterstraat 2. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

De jaarlijkse historische fietstocht

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.