Geschiedenis omvat alle beschrijvingen over de geschiedenis, in het bijzonder die van Culemborg, die het Genootschap tot zijn beschikking heeft. Links naar andere sites vindt u bij 'Publicaties' onder 'Links'. Bij de categorieën e-boeken en Voetnoten vindt u onder andere de pdf bestanden van boeken die wij digitaal ter beschikking hebben.

Culemborg -Goilberdingen, opgravingen aan de Prijsseweg.

Gewoon, in een weiland aan de Prijsseweg, waar honderden mensen dagelijks voorbijkomen, is er ineens een gat in de grond. En niet zomaar een gat, nee, twee keurige rechthoekige kuilen met een opvallend vlakke bodem. Schatting: nog geen meter diep. Dat is niet zomaar een gat, dat is een opgraving. Kijk maar hoe nauwkeurig er wordt gegraven, laagje voor laagje wordt van de bodem afgeschraapt

Station Stad van de Tiel-Buren-Culemborg stoomtramlijn was op de hoek van de Kattenstraat en de Achterstraat, waar nu het kantoor is gevestigd van Theater De Fransche School.

Op 12 september 2009 was het Open Monumenten dag, en dan zijn alle monumenten in Culemborg geopend voor het publiek. Een van die monumenten is de molen Johanna, een zogenaamde Grondzeiler.

Het serendipisme grijpt om zich heen. Nog even uitleggen: serendipiteit is als je iets waardevols vindt waarnaar je niet hebt gezocht. De eerste serendipist die wij signaleerden was Jan van der Linde,

U kent Johannes van Dam? Hij schrijft in Het Parool over koken, restaurants en vrijwel alle onderwerpen die met eten te maken hebben. Hij heeft ook een heel dik boek geschreven over eten: DeDikkeVanDam, van aardappel tot zwezerik.

Wij kregen een film in ons bezit die wel heel erg oud is, het filmmateriaal kon niet gebruikt worden in een moderne 35mm projector, het zou onmiddellijk verbranden.

Met behulp van het Filmmuseum in Amsterdam hebben wij de film laten digitaliseren en restaureren, hij ziet er weer heel redelijk uit.

Op de laatste bestuursvergadering van Voet kwam een boek van de heer dr J.C. Kort ter sprake over de lenen van de hofstede Culemborg in de periode van 1251 tot en met 1648. Vraag was of het boek moest worden uitgegeven of niet.

Niet dus, want zo'n lijst met lenen is in feite onleesbaar.

Oorspronkelijke titel: De verloren gegane koperen grafplaten voor Jasper van Culenborg en Johanna van Bourgondië en voor het hart van Antonis van Lalaing in de St. Barbarakerk te Culemborg.

Voorjaarsprogramma

Voet organiseerde van 23 t/m 25 oktober een driedaagse busreis naar Waldeck, een voormalig Duits vorstendom, wiens Graven tussen 1639 en 1692 ook graven van Culemborg waren.

Voor wie in Culemborg woont en belangstelling heeft voor haar geschiedenis, zal 'Voet van Oudheusden' geen onbekende klank zijn.

Een bezoek met de bus van een groep Culemborgers aan Hoogstraten, het graafschap in de Belgische Kempen, dat in de zestiende eeuw evenals Culemborg weldadig door Vrouwe Elisabeth

In de verzameling van de Oudheidkamer voor Culemborg en Omgeving evenals in het Koninklijk Penningkabinet en andere collecties, bevindt zich een ovale, zilveren penning met het portret en het wapen van een graaf van Culemborg

Onder de bijlagen van de gemenelandsrekening van Culemborg over het jaar 1629/30 (1) treft men een briefje aan van de hand van Jan Adriaensz. Leechwater,

Achter in het Culemborgse veld, in het laag gelegen polderblok De Lange Avantuur, verheft zich met een flauwe glooiing een klein heuveltje in het terrein.

In het onderstaande vindt de lezer een overzicht van circa 30 publicaties die de heer Beltjes op zijn naam heeft staan. Opgenomen zijn hier de werken en artikelen over de geschiedenis van Culemborg

Mr. P.J.W. Beltjes, geboren 2 mei 1914, is een echte Kuilenburger, en is dat gebleven, ook al woont hij al meer dan 40 jaar in Arnhem.

Een bijzonder nummer van de 'Voet-noten', een dubbelnummer zelfs, gevuld met zeven interessante artikelen ligt voor u.

Tot in het begin van deze eeuw hadden landbouwers te maken met een eeuwenoude "aanslag" op hun inkomsten, namelijk de tienden.(1) Deze tienden waren zakelijke lasten

Culemborg vierde al eerder zijn stadsrecht. In 1968-1969 gebeurde dat met een feest jaar vol activiteiten. De officiële opening van het feest jaar 'Culemborg 650 jaar

Het heeft betrekkelijk lang geduurd voor het tussen Gelders en Neder-stichts gebied in gelegen Buren als zelfstandige heerschappij in de bronnen opdook. Als we afzien van het niet geheel sagenvrije stichtingsverhaal van het Twentse klooster Weerselo uit

Subcategorieën

Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.
Culemborgse personen
Algemene geschiedenis
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten