Geschiedenis omvat alle beschrijvingen over de geschiedenis, in het bijzonder die van Culemborg, die het Genootschap tot zijn beschikking heeft. Links naar andere sites vindt u bij 'Publicaties' onder 'Links'. Bij de categorieën e-boeken en Voetnoten vindt u onder andere de pdf bestanden van boeken die wij digitaal ter beschikking hebben.

Centraal op het onderstaande kaartje ligt de rivier de Lek. Op de oeverwallen van deze rivier ontwikkelden zich in de vroege middeleeuwen de eerste nederzettingen, zoals Goilberdingen,

Wie de geschiedenis van de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes nagaat, ontdekt al snel dat de grote en kleine gebeurtenissen binnen die vereniging stuk voor stuk verweven zijn met de geschiedenis van de Culemborgse samenleving.

In het kader van de viering van 60 Jaar Oudheidskamer en Museum Elisabeth Weeshuis gingen de Vrienden van het museum en de vereniging Voet van Oudheusden op 5 juni

1987 is voor het genootschap "Voet van Oudheusden" een bijzonder Jaar geweest. Op woensdag 14 oktober, onze oprichtingsdatum in 1937, werd ons 50-jarig bestaan herdacht.

Woensdag, 14 oktober 1987, vierde het oudheidkundig genootschap "A.W.K. Voet van Oudheusden" dat het precies vijftig jaar geleden werd opgericht.

In het Jaar 1555 stond in Culemborg een oud kasteel van om en nabij de 300 jaar. Het zal verre van comfortabel geweest zijn, niet bepaald geschikt om er oud in te worden. Toch woonde daar toen een oude dame, Vrouwe Elisabeth, de laatste van het geslacht Culemborg, dat al honderden jaren stad en omgeving had bestuurd. Ze was toen ruim 80 Jaar.

Wapen Egmond

Twee interessante exposities zullen de meeste historisch belangstellende Culemborgers helaas grotendeels zijn ontgaan.

Het oude deel van Culemborg (binnen de grachten) heeft een opvallende driedelige plattegrond. Centraal ligt de binnenstad, het oudste stadsdeel. In 1370 werd het havenkwartier ten noorden van de binnenstad binnen de omwalling getrokken,

Alle boeken die leden van Voet hebben gedigitaliseerd staan in deze lijst. Sommige boeken zijn erg groot (50MB voor de Historische beschrijvinge van Culemborg bijvoorbeeld) dus heb enig geduld als u op een link klikt.

Onderstaand artikel is een van de eerste aan de historie van Culemborg gewijde pennevruchten van Jan Bernardus van den Ham (1859-1926). Het werd geplaatst in de Culemborgse Courant van 18 maart 1885

De namen van een negental zeevarende Culemborgers zijn bekend gebleven doordat indertijd straten naar hen zijn vernoemd in de wijk Achter de Poort. We vinden hun lotgevallen beschreven in het in 1971 verschenen boekje 'Culemborgers Overzee' van Mr. P.J.W. Beltjes,

In het thans fraai uitziende huis De Fonteyn is sinds 1985 het stadsarchief gevestigd. Het zestiende eeuwse dubbelpand verkeerde echter tot de restauratie in de jaren 1968-1971 in een armzalige staat. In 1966 werd de stichting Jan van Riebeeckhuis opgericht,

Enige jaren geleden bij het rondneuzen in de geschiedenis van de heerlijkheid van "Amstel" vond ik in het 'Urkundenbuch der Stadt Lübeck' (1) de volgende zeer interessante brief die, vertaald, als volgt luidt:

U wilt alles weten over Culemborg? Dan is hier een aardig lijstje om mee te beginnen....

Repertorium literatuur historie Culemborg tot 1988 - samensteller : Martin IJzerman

Met Cntrl-F kunt u naar een woord zoeken. De sortering is op de naam van de auteur. Bijgewerkt tot en met 25 februari 2009.

Voor de opgave van alle artikelen in alle afleveringen verwijzen wij u naar de website van het Regionaal Archief Rivierenland

De tramlijn Tiel-Buren-Culemborg

100 jaar geleden ging de tramlijn Tiel-Buren-Culemborg van start; maart 1918 reed de tram voor het laatst. Een tijd om aan terug te denken.

IN 1833 werd in Culemborg door de ondernemer Willem Frederik van Dort een aard-appelsiroopfabriek opgericht. In deze fabriek werd een stroop vervaardigd die als surrogaat van suiker in de banketbakkerij diende; ook werd zij wel gebruikt bij de fabricage van azijn en likeuren. Tevoren was Van Dort al eigenaar geweest van een soortgelijk bedrijf in Oudewater.

Danken de meeste lutherse gemeenten in ons land hun ontstaan aan economische of militaire omstandigheden, bij die van Culemborg is dat niet het geval. Zij is begonnen als hofkerk van de graaf van Waldeck.

Op 11 oktober 1985 werd het Culemborgs Stadsarchief geopend. Het archief werd gehuisvest in het historische pand 'De Fonteyn' ofwel het Jan van Riebeeckhuis. Mevrouw Betsy Wijnhoven, ontwerpster van de kruidentuin 'De Fonteynhof' biedt burgemeester Jager een plattegrond aan

Op zaterdag 10 september 2005 tijdens Open Monumentendag werd de muurschildering van Graaf Egbert aan de Veerweg in Culemborg onthuld. De verweerde muurreclame was weer prachtig hersteld.

Subcategorieën

Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.
Culemborgse personen
Algemene geschiedenis
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten