Geschiedenis omvat alle beschrijvingen over de geschiedenis, in het bijzonder die van Culemborg, die het Genootschap tot zijn beschikking heeft. Links naar andere sites vindt u bij 'Publicaties' onder 'Links'. Bij de categorieën e-boeken en Voetnoten vindt u onder andere de pdf bestanden van boeken die wij digitaal ter beschikking hebben.

thumbnail voor de ANWB prijsDe kapel, waar Voet zich in 2004 behoorlijk intensief mee bezig heeft gehouden, wordt voorzien van appartementen. De bouw vordert behoorlijk snel, de appartementen worden vermoedelijk voor het einde van het jaar opgeleverd.

Om u een indruk te geven van de zorg die aan de buitenzijde wordt besteed, hierbij een kort filmpje van de werkzaamheden.

U ziet een echte vakman aan het werk, die bezig is een mooi stukje metselwerk te voegen met knipvoegen. Vakmanschap, toewijding en geduld, prachtig! Klik op de Lees meer en bekijk het filmpje.

Vanaf vandaag 25 december 2010 kunt u online de vernieuwde toegang bekijken van het omvangrijkste archief dat het RAR in beheer heeft: het gemeentebestuur van Tiel 1852-1946. De toegang is uitgebreid met ca 2500 inventarisnummers. Voor het grootste deel betreft dit losse stukken en registers.

monumentenbordjeEen rijksmonument in Nederland is een gebouw of object dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor wetenschap of de historische waarde. Een monument moet 50 jaar of langer geleden zijn gemaakt om in het kader van de "monumentenwet voor bescherming" in aanmerking te komen. Volgens de monumentenwet 1988 is de definitie van een rijksmonument: Alle tenminste vijftig jaar oude vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

In 1532 was er brandje in het klooster Mariëncroon. De Bagijntjes waren zo arm, ze konden de schade niet betalen. Gelukkig waren daar Anthonie van Lalaing en zijn gade, Vrouwe Elisabeth van Culemborg. Zij schonken 80 Gouden Rijnsche Guldens, opdat de schade aan de omwonenden kon worden betaald.

Hoeveel is dat eigenlijk?

Het antwoord kunt u vinden op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Niet alleen voor dat jaar, maar voor alle jaren vanaf 1450.

Het antwoord is €4.281,93 . We zullen die eurocenten maar met een korreltje zout nemen.

En over Oude Schilden, ook een munteenheid: Honderd oude schilden.

 58-squadron-whitleyOp 17 juni 1940 kwam er een Britse bommenwerper neer in de Redichemse Waard. Van de vijf bemanningsleden kwamen er twee om het leven. Die twee zijn begraven op de begraafplaats aan de Achterweg.

Gregorius Nekschot wordt toch maar niet vervolgd door het OM om wat hij heeft geschreven, maar sommige van zijn cartoons mogen niet. Welke weet niemand, maar die onzekerheid laat het OM kennelijk graag bestaan.

In 1668 werd een woordenboek van Adriaan Koerbach verboden.

De nieuwe stadstimmerman van CulemborgToegegeven, hij is gepensioneerd, hij werkt vrijwillig en uitsluitend als hij dat wil, maar hij is een waar ambachtsman, een echte timmerman die met het timmermansoog, dat elke echte timmerman eigen is, een werk begint. Het is de heer J. Verboon, de opvolger van stadstimmerman Andries van Kempen. Zijn voorganger Van Kempen, maakte in 1708 de archiefkast in de Schepenkamer van ons Stadhuis. Van Kempen bouwde de kast ‘waerinne Stads, Gemeenlands, Kerke ende andere rekeningen’.

Wij hebben de nieuwe stadstimmerman bezocht op het werk in het Stadhuis, het was een plezier om hem over zijn vak te horen praten. Het is ook een plezier hem aan het werk te zien. Rustig, zeker, zonder haast. Als je hem ziet werken hoeft niemand je te vertellen dat hij een vakman is, dat zie je zo. De kast die hij nu heeft gerestaureerd is beschreven in een rapport 'Wandkast Schepenkamer' datin het bezit is van de gemeente Culemborg.

Bent u in Friesland geboren, of heeft u familie in Friesland? Dan is een nieuwe website voor u interessant. Op de site zijn geboorte- , huwelijks- en overlijdensakten uit twintig Friese gemeenten te zien. In totaal ruim een miljoen documenten. Nog niet alle Friese gemeenten doen eraan mee, maar toch al genoeg om het interessant te maken. www.allefriezen.nl

kapel met etherisch torentjeU denkt natuurlijk aan etherische oliën, vluchtig, verdampt voor je het kunt smeren. Nee, etherisch is hier ijl en licht. Soms denk je hé, daar staat een torentje. Dan komt er een grijze wolk voorbij en wèg is het torentje. Een torentje als een geestverschijning. En dat is nu precies wat er gisteren op de Kapel is geplaatst. Een torentje, precies zo lang en zo breed als het oorspronkelijke bouwwerk uit 1899, maar nu gebouwd van staal. Het oude torentje was verrot en dreigde spontaan naar beneden te vallen, daarom is het in 2001 gesloopt en daarna roemloos vergaan op het gemeentelijk opslagterrein.

Vindt u het leuk om eens rond te neuzen in oude kranten? Dan kunt u uw hart ophalen bij de Koninklijke Bibliotheek, en u hoeft er niet eens de deur voor uit.

De KB heeft duizenden oude kranten gedigitaliseerd. Bekijk dat eens, en zoek bijvoorbeeld op Culemborg, of op "moord Culemborg". Heel leerzaam.

boek over alida van der dussenDe vlucht van Catharina Alida van der Dussen naar de vrijstaat Culemborg en haar asielverlening in 1733 behoren al lang tot de plaatselijke canon. Over de achtergronden en omstandigheden van die opvallende kwestie blijft de informatie helaas beperkt tot een aantal oneliners. Daaruit blijkt, dat zij haar drankzuchtige echtgenoot Damas van Slingelandt ontweek, die destijds burgemeester was van Dordrecht en die "nogal losse handjes" had, zoals werd opgemerkt.

Er vindt veel archeologisch onderzoek plaats, maar over het nut bestaat twijfel. ‘Schoenendozen vol scherven’ belanden in het al overvolle provinciale depot. Wat levert al het graven op? Uit Binnenlands Bestuur: Wat doen wij met de scherven

kop opsporingsafficheHier verzamelen wij krantenartikelen over dit onderwerp. Ze worden aangegeven met de kop die in de krant is gebruikt.

Blaauw spit in Culemborgse moord uit '23 (pdf). (Gelderlander 25 mei 2002, rubriek Rivierenland, blz 15)

Blaauw heeft ongelijk (pdf). (Gelderlander 25 mei 2002, rubriek Rivierenland, blz 15)

Artikel in Culemborgse Courant 8 januari 2014 (link).

Mededeling van de heer J.A. Blaauw naar aanleiding van bovenstaande krantenartikelen: Mijn ‘ongelijk’ in het onderzoek ben ik ook nog nergens uitgewerkt tegengekomen. En dat na ‘vijf jaar onderzoek’ plus ‘twee jaar’ voor een boek.

Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625

Via archiefforum.org werden wij attent gemaakt op de website van het Instituut Nederlandse Geschiedenis (jaja, ING). Op die website staat een heleboel interessante informatie, dus hij is sowieso een bezoekje waard, maar nu staan daarop ook de Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625 .

Volg die link eens en zoek bijvoorbeeld op een aantal mogelijke spellingen van de naam Culemborg (Culenborch, Kuilenburg, Cuylenborch enzovoort)

plaats delict: de boerderij aan de achter2weg 'De publieke opinie was vergiftigd door geklets en geschrijf; de artikelen van De Beus hadden hiertoe niet weinig bijgedragen. De moordzaak was gemaakt tot een basis voor politieke strijd.'

         
  PALEO Paleolithicum / oude steentijd tot 8800 v.C.  
  PALEOV Paleolithicum vroeg tot 300.000 v.C.  
  PALEOM Paleolithicum midden 300.000 - 35.000 v.C.  
  PALEOL Paleolithicum laat 35.000 - 8800 v.C.  
  PALEOLA Paleolithicum laat A 35.000 - 18.000 v.C.  
  PALEOLB Paleolithicum laat B 18.000 - 8800 v.C.  
         
  MESO Mesolithicum / midden-steentijd 8800 - 4900 v.C.  
  MESOV Mesolithicum vroeg 8800 - 7100 v.C.  
  MESOM Mesolithicum midden 7100 - 6450 v.C.  
  MESOL Mesolithicum laat 6450 - 4900 v.C.  
         
  NEO Neolithicum / jonge steentijd 5300 - 2000 v.C.  
  NEOV Neolithicum vroeg 5300 - 4200 v.C.  
  NEOVA Neolithicum vroeg A 5300 - 4900 v.C.  
  NEOVB Neolithicum vroeg B 4900 - 4200 v.C.  
  NEOM Neolithicum midden 4200 - 2850 v.C.  
  NEOMA Neolithicum midden A 4200 - 3400 v.C.  
  NEOMB Neolithicum midden 8 3400 - 2850 v.C.  
  NEOL Neolithicum laat 2850 - 2000 v.C.  
  NEOLA Neolithicum laat A 2850 - 2450 v.C.  
  NEOLB Neolithicum laat B 2450 - 2000 v.C.  
         
  BRONS Bronstijd 2000 - 800 v.C.  
  BRONSV Bronstijd vroeg 2000 - 1800 v.C.  
  BRONSM Bronstijd midden 1800 - 1100 v.C.  
  BRONSMA Bronstijd midden A 1800 - 1500 v.C.  
  BRONSMB Bronstijd midden B 1500 - 1100 v.C.  
  BRONSL Bronstijd laat 1100 - 800 v.C.  
         
  IJz IJzertijd 800 - 12 v.C.  
  IJZV IJzertijd vroeg 800 - 500 v.C.  
  IJZM IJzertijd midden 500 - 250 v.C.  
  IJZL IJzertijd laat 250 - 12 v.C.  
         
  ROM Romeinse tijd 12 v.C. - 450 A.D.  
  ROMY Romeinse tijd vroeg 12 v.C. - 70 A.D.  
  ROMVA Romeinse tijd vroeg A 12 v.C. - 25 A.D.  
  ROMVB Romeinse tijd vroeg B 25 - 70 A.D.  
  ROMM Romeinse tijd midden 70 - 270 A.D.  
  ROMMA Romeinse tijd midden A 70 - 150 A.D.  
  ROMMB Romeinse tijd midden B 150 - 270 A.D.  
  ROML Romeinse tijd laat 270 - 450 A.D.  
  ROMLA Romeinse tijd laat A 270 - 350 A.D.  
  ROMLB Romeinse tijd laat B 350 - 450 A.D.  
         
  ME Middeleeuwen 450 - 1500 A.D.  
  VME Middeleeuwen vroeg 450 - 1050 A.D.  
  VMEA Middeleeuwen vroeg A 450 - 525 A.D.  
  VMEB Middeleeuwen vroeg B 525 - 725 A.D.  
  VMEC Middeleeuwen vroeg C 725 - 900 A.D.  
  VMED Middeleeuwen vroeg D 900 - 1050 A.D.  
  LME Middeleeuwen laat 1050 - 1500 A.D.  
  LMEA Middeleeuwen laat A 1050 - 1250 A.D.  
  LMEB Middeleeuwen laat B 1250 - 1500 A.D.  
         
  NT Nieuwe tijd 1500 - heden  
  NTA Nieuwe tijd A 1500 - 1650 A.D.  
  NTB Nieuwe tijd B 1650 -1850 A.D.  
  NTC Nieuwe tijd C 1850 - heden  
         

alten en sopranenZangvereniging 'De Korenbloem' is de oudste zangvereniging van Culemborg. Zij werd opgericht op 4 december 1918. Voor meer informatie over 'De Korenbloem' klikt u hier.

Van de heer A. van Dillen hebben wij een oud 45-toerenplaatje gekregen met daarop Gelderse historieliederen. De eerste drie zijn instrumentaal. Ze worden uitgevoerd door het Dubbelkoperkwartet van de harmonie Peter Aafjes uit Culemborg, onder leiding van J.H. van Dillen.

De volgende twee worden gezongen door H. Vennik, begeleid aan het spinet door Dr. C.J. Rutgers.

De muzikale bewerking van alle nummers werd gedaan door Otto J. de Jong ter gelegenheid van de Jan van Riebeeckfeesten in 1952.

Wie was dieghene die de looverkens brac

Will Godt my weer und wapen syn

Geller, Geller was unse geschrei

Wat newes willen wij heven an

Wilt Gott, ich sal beginnen

O hertog van gelder bent gyer in huis

boze meneer de KriekAl voor de tweede keer krijgt uw secretaris post van een onbekende afzender, beide keren in een grote enveloppe. De eerste keer bevatte de enveloppe drie afleveringen van de Culemborgse Courant, deze keer ging de inhoud over de opheffing van een busbedrijf, de Eerste Autobus-Onderneming Tiel-Buren-Culemborg. De eigenaar van deze onderneming, de heer A. de Kriek, beklaagt zich over het feit dat zijn dienst wordt overgenomen door de invoering van Staatsbussen. Misschien was dit een bijlage bij de Culemborgse Courant? Een zoektocht in de digitale archieven op het Regionaal Archief Rivierenland heeft nog niets opgeleverd, maar dit heeft ongetwijfeld ooit de krant gehaald. Want wie zit hier nu communisten te maken???

Gebouw K&KTijdens het 75-jarig jubileumjaar van ons genootschap hebben wij de Culemborgse verenigingen die ouder waren dan wij gevraagd een kleine vitrine over zichzelf in te richten in het Museum Elisabeth Weeshuis. Er kwamen mooie gebeurtenissen naar voren, maar kennelijk was het ook inspirerend, want ons verzoek voor de inrichting van die kleine vitrine heeft Petronel Mulder ertoe gedreven om een heel boek te schrijven over de geschiedenis van de gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap.

Subcategorieën

Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.
Culemborgse personen
Algemene geschiedenis
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten