Met Cntrl-F kunt u in deze tabel zoeken op willekeurig welk woord.

Als de titel van een artikel onderstreept is kunt u het lezen door op de titel te klikken 

U kunt alle Voetnoten behalve de laatste lezen in PDF formaat.

1987 1 A. Keizer De Dekenij: Curriculum vitae cum annexis
1987 1 A.W.K. Voet van Oudheusden Jaarverslag 1986
1987 1 Culemborgse Courant Pater Brugman en zijn invloed op de plaatselijke geschiedenis
1987 1 D. ten Broeke Honderd jaar gereformeerde kerk van Culemborg
1987 1 drs B. Blommers Redactioneel 1987
1987 1 drs B. Blommers Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden 1937-1987. Terugblik en kennismaking
1987 1 drs B. Blommers Een molen met vragen: stellingmolen 'De Hoop'.
1987 1 J.L. Boogert en J.L.Volders Restauratie geslaagd monument verdwenen? Verslag lezing op 14 mei 1987
1988 2 A. Alink Nieuws van de Kasteeltuin
1988 2 A.M. Schrijver Vier en een halve eeuw Elisabeth Weeshuis
1988 2 A.W.K. Voet van Oudheusden Jaarverslag 1987
1988 2 drs B. Blommers Ons genootschap vierde zijn 50-jarig bestaan
1989 2 J. Renes Culemborg - Redichem
1988 2 M.A.Th. Budde-Burgers De oude vishal, een centrum van Culemborgs leven
1989 3 A.W.K. Voet van Oudheusden 350 jaar Waldeck. kort bericht
1989 3 B. Broers Harmonie Pieter Aafjes.Honderd jaar muzikaal trefpunt
1989 3 B. Holtkamp De Elisabethklok en de R.K. Barbarakerk
1989 3 drs B. Blommers 80 jaar Vriendenschaar
1989 3 drs B. Blommers Verslag Lezing Ir. W. Raue,directeur vereniging 'Hendrick de Keyzer', over het werk van deze vereniging, 18 oktober 1989
1989 3 drs B. Blommers Een aangenaam bezoek aan Culemborgs zusterstad Hoogstraten
1989 3 J. Renes Historisch Culemborg in vogelvlucht
1989 4 A. Hoek Het theehuisje in de Kasteeltuin te Culemborg
1989 4 A.W.K. Voet van Oudheusden Jaarverslag 1988
1989 4 drs B. Blommers Expositie 'Buren en Oranje'. Verslag van excursie
1989 4 K. van Hattem Vermist 250 Franse soldaten
1989 4 P.W. Schipper Van Oudheidskamer naar museum Elisabeth Weeshuis
1989 4 R. van de Velde Een verscheurende Wolf. Mathias Wolff (1779-1857) Stichter van J.M.J.
1991 5/6 A. Houtkoop Een Culemborger werd minister van justitie Laatste artikel uit een serie
1991 5/6 A.W.K. Voet van Oudheusden Erratum uit het nummer 4-1989 (Hersteld bij de betreffende artikelen - red.)
1991 5/6 C. Hey Een internationaal incident in de dertiende eeuw over de naam Cule(n)(m)borg. (Deel 1 en deel 2)
1991 5/6 drs B. Blommers Voet' groeide in 1989 en 1990 gestaag door. Lezingen die zijn gehouden.
1991 5/6 J.B. van de Ham De Nieuwstad
1991 5/6 J.R. Mulder De ontwikkeling van Culemborg in bodem en landschap. Verslag lezing 20-2-1990
1991 5/6 Joh.v.Redichem Een keu op hol in de Dierentuin
1991 5/6 K. van Hattem Adelijke dubbelgangers (dubbele namen voor Kramer Freher)
1991 5/6 mr P.J.W. Beltjes Waar ontdekkingsreizigers in- en uitliepen. Het huis De Fonteyn.
1991 5/6 mr.L. Sillevis Culemborg en Oranje vroeger.Uit C.C. 27-8-1938.
1991 5/6 prof.dr. O.J. de Jong Culemborgs geschiedenis in getallen
1992 7 A.W.K. Voet van Oudheusden Raadplaat, Great European Cities
1992 7 C. Hey Culemborgse hoop in bange dagen (kanon)
1992 7 C. Hey Een internationaal incident in de dertiende eeuw over de naam Cule(n)(m)borg. (Deel 1 en deel 2)
1992 7 prof.dr. O.J. de Jong Een telefoongids uit 1915
1993 8 drs B. Blommers Voet' kwam in 1991 - 1992 onder stoom. Lezingen, excursies,jaarverslag.
1993 8 drs B. Blommers Verslag drie lezingen: Mariënweerd,Waardenburg, Zaltbommel.
1993 8 P.W. Schipper Een Culemborgse glascherf met geschiedenis.
1993 8 prof.dr. O.J. de Jong Met 'Voet' naar Waldeck.
1993 8 prof.dr. O.J. de Jong Kerkelijk Culemborg in getallen (1ste deel in nr.5/6. Geschreven in 1952, 18/07 en 08/08)
1993 9 A.W.K. Voet van Oudheusden Even voorstellen het genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden
1993 9 A.W.K. Voet van Oudheusden Speciale uitgave, tevens programmaboekje voor de themamiddag "Het eigene van Culemborg", op zaterdag 10-7-1995 in theater 'De Fransche School'
1993 9 A.W.K. Voet van Oudheusden Programma van de thema-, culturele middag rond 675 jaar stad:"Het eigene van Culemborg, op zaterdag 10 juni 1993
1993 9 A.W.K. Voet van Oudheusden Wat doet en deed 'Voet' in 1993"
1993 9 drs B. Blommers Sober feest voor alle geledingen"
1993 9 O. de Beus Van een bezoek aan Hoogstraten, geschreven in 1937. Aanleiding tot oprichting van 'Voet'
1993 9 Onbekend De 'sprekende monnik' uit Culemborg
1993 9 prof.dr. O.J. de Jong Stad met 38 namen"
1993 9 NN Kwartels, haantjes, visjes, het volkslied van Culemborg
1993 9 W.H.J. Boemendaal-Lindhout Welkomstwoord van burgemeester W.H.J. Bloemendaal.
1993 10 A.W.K. Voet van Oudheusden Speciale uitgave tevens programmaboekje studiedag 27-11-1993: "Rond de Culenborg"
1993 10 drs B. Blommers "En bouwde hy Culemborg anno 1144 voor deezen zoon"
1993 10 G. Pouw Onontgonnen Geschiedenis
1993 10 jhr.mr. J. van Lennep De Heren van Buuren in de 13e eeuw en vroeg 14e eeuw
1993 10 R.H.C. van Maanen De tienden op Goilberdingen 1324-1811
1994 11/12 A.W.K. Voet van Oudheusden De 'Betuwse' publicaties van mr. P.J.W Beltjes
1994 11/12 A.W.K. Voet van Oudheusden Een tachtig jarige die Culemborg goud waard is
1994 11/12 A.W.K. Voet van Oudheusden Ten geleide. Bijzondere nummer t.g.v. tachtigste verjaardag van mr. P.J.W. Beltjes
1994 11/12 mr P.J.W. Beltjes Adrian Symonsz. Rottermont; Een portretpenning van Floris II van Pallandt, graaf van Culenborg
1994 11/12 mr P.J.W. Beltjes Eduard Jacot en Jan Adriaensz. Leechwater,twee Noordhollandschedroogmakers, in 1630 te Culemborg
1994 11/12 mr P.J.W. Beltjes De verloren gegane koperen grafplaten van Jasper van Culenborg in de St. Barbarakerk
1994 11/12 mr P.J.W. Beltjes Anthonis van Lalaing en de glasschilderkunst
1994 11/12 mr P.J.W. Beltjes Het kerkhof van Paveie
1994 11/12 mr P.J.W. Beltjes Een merkwaardig wapen op een portretpenning uit 1590
1994 11/12 mr P.J.W. Beltjes Vrouwe Elisabeth en haar betekenis voor Culemborg. Herdenkingstoespraak 7 december 1955
1995 13/14 drs B. Blommers, C. Jansen en A. Moerman De Zandstraat Een bijzondere uitgave van Culemborgse 'Voet'-noten. Historische sprokkels en interviews met zijn bewoners.
1996 15/16 A.H.A. van Haarlem Een groentekar-idylle of ziekenvervoer in 1945
1996 15/16 Bocholter Borkener Volksblatt Planungen für Jubiläum laufen
1996 15/16 drs B. Blommers Rond de Culenburg-Een tussenbalans
1996 15/16 drs B. Blommers Voor iedere kost-discipel zeven gulden van de stad
1996 15/16 drs B. Blommers en K. van Hattem Verdwenen wapenborden
1996 15/16 H. Weyer Uit de annalen van de heerlijkheid Wertherbroek (Wertherbruch)
1996 15/16 J. den Hoed Eind november 1813: Heel Culemborg in rep en roer!
1996 15/16 J.E. Prins Hoera! We waren de oorlog goed doorgekomen - vermagerd maar weer bij elkaar
1996 15/16 mr P.J.W. Beltjes Koning Lodewijk Napoleon in Culemborg
1996 15/16 prof.dr. O.J. de Jong Rond de Culenborg - De studiedag
1996 17 A.W.K. Voet van Oudheusden Wie helpt Ad van Haarlem
1996 17 C.U. Linair Brood nodig
1996 17 H. Merkelbach Het stadsarchief: het weten waard
1996 17 P.W. Schipper Een gevelsteen vol vraagtekens (oproep)
1996 17 P.W. Schipper Van Pallandt, het spoor terug
1996 17 Stichting Kasteeltuin De zwijgende monnik spreekt
1996 17 Th.J. van Kessel Tolvrijheden voor de Culemborgers
1996 17 Th.J. van Kessel De stadsmuren in het zuidwesten van Culemborg
1996 17 Th.J. van Kessel Floris V
1996 17 Y.E. Jakobs Burgerweeshuis Arrnhem, nu in gebruik als museum
1996 17 Y.E. Jakobs Geschiedschrijving en persoonlijke interpretatie, enkelen levensbeschrijvingen van Floris I van Pallandt
1997 18 A.M. Waterman Vrouwen in Oproer in Culemborg (1850)
1997 18 A.M. Waterman en J. Schennink 75 jaar molen Johanna. En andere molens in de Goilberdingse polder
1997 18 B. Holtkamp De lotgevallen van de Culemborgse Kerkorgels
1997 18 R. van de Velde De Culemborgse Mannencongregatie
1997 18 R.H.C. van Maanen Glasvensterfabriek te Culemborg
1997 18 R.H.C. van Maanen De Likeurstokerij van F.J. Lurling 1840-1846
1997 18 Th.J. van Kessel De stadsmuren in het zuidwesten van Culemborg
1998 19 R.H.C. van Maanen Schetsen uit de geschiedenis van de Culemborgse glasfabriek 1859 - 1916
1998 19 R.H.C. van Maanen De Maatschappij "De Landbouwnijverheid" (1854) 1858-1888
1998 19 R.H.C. van Maanen Schetsen van de geschiedenis van de jeneverstokerij/branderij "De Hoop"
1998 19 R.H.C. van Maanen De Culemborgse Industralisatie in de negentiende eeuw
1998 20 B. van Schaik Herinneringen aan het huwelijk van Juliana en Bernard
1998 20 Joost W.M. Kok 1798: het eind van Culemborgs onafhankelijkheid
1998 20 R.H.C. van Maanen Een aardappelsiroopfabriek te Culemborg (1833-1848)
1998 20 Th. Boshoff en Y.E. Jakobs De Hemonyklokken en Dominee Bushoff
1998 20 Y.E. Jakobs De overdracht van het Graafschap Culemborg door de Staten van Nijmegen aan stadhouder Willen IV (1748)
1999 21 B. Holtkamp Van Kanunniken, knekels en klerken, een historische beschrijving van de "Papenhoek". Themanummer t.g.v. de opening van het stadskantoor
1999 22 dr Aart Bijl De Diefdijk, achterdeur van Holland
1999 22 Hans Lägers Het Spoel en Everdingen. Twee forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
1999 22 R.H.C. van Maanen Een Culemborgse brandspuit in Varikse dienst (1930-1955)
2000 23/24 B. Holtkamp Katholiek Culemborg in 1950
2000 23/24 D. ten Broeke Protestantse kerk en P.C.-onderwijs in 1950
2000 23/24 Huub de Leeuw Het culturele verenigingsleven in 1950
2000 23/24 M. Wijkmans-Yntema Het woningvraagstuk in 1950
2000 23/24 Th.J. van Kessel De gemeente in 1950
2000 23/24 Y.E. Jakobs De Culemborgse scholen en kerken in 1950
2000 23/24 Y.E. Jakobs Activiteiten van het genootschap Voet in 1950
2000 23/24 Y.E. Jakobs Gebeurtenissen buiten Culemborg in 1950
2000 23/24 Y.E. Jakobs Sport en recreatie in 1950
2001 25 drs B. Blommers Pieter Beltjes' jonge jaren
2001 25 mr P.J.W. Beltjes Legende van den jonckerr Guy, van sinen swarten heynste ende van der schoinen joncfrou, wier naam de cronycken nyet en melden..... geschreven onder de schuilnaam Pieter van der Lecke
2001 25 mr P.J.W. Beltjes De miseraebele history ende het droevigh ongheluk van den heer en mr. Hendrick Ypermanm, behelzende eene waerachtighe beschrijvinghe van deszelfs leven ende omswervinghen  geschreven onder de schuilnaam Pieter van der Lecke
2001 25 mr P.J.W. Beltjes Oude brieven geschreven onder de schuilnaam Pieter van der Lecke
2001 25 mr P.J.W. Beltjes Lezing van mr. Beltjes ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Voet
2001 26 J.G. de Jongh Stoelmakerijen in Culemborg
2001 26 Tjeerd Pot Menselijk gebeente bij archeologisch onderzoek
2002 27 M.A. van Alphen De Verenigde Oostindische Compagnie
2002 27 W. Veerman De Jan van Riebeeck-feesten in 1952
2002 27 Y.E. Jakobs Jan van Riebeeck,stichter van Zuid-Afrika in opdracht van de VOC
2002 28 F.J. Lensing De geschiedenis van het kasteel Werth
2002 28 H. Hundertmatk Het 'Nye huis'; een bouwhistorisch onderzoek van een gedeelte van de stadsommuring
2003 29 B. Holtkamp Pensionaat Mariakroon
2003 29 R.H.C. van Maanen Een mislukte vestiging van een glasblazerij te Culemborg in 1783
2004 30 B. Holtkamp De Kapel
2004 30 prof.dr. O.J. de Jong A.W.K. Voet, geschiedschrijver van Culemborg 1686-1753
2004 30 S. Lammers Een huidenzouterij in Culemborg
2005 31 A.C.H. Merkx 1940-1945 Herinneringen, opgeschreven aan de hand van notities uit die tijd en een gedeeltelijk bijgehouden dagboek
2005 31 Aad Nekeman Het raadsel van de verdwenen Polen
2005 32 B. Holtkamp Het nieuw Roomsche rondom
2005 32 T.A. Ausems Het Culemborg Rommelpottenlied
2005 33 Bella Sangster Een kijkje in de keuken van het Culemborgs kasteel
2005 33 E. Weber Graven naar het kasteel - |Oude vondsten werpen nieuw licht op de ouderdom van kasteel Culemborg
2006 34 G. Witkamp Vervreemding; een onderzoek naar de kerkscheuring tussen de cleresie en hun kerkvolk in Culemborg in de periode 1680-1750
2007 35 J. Hocke Hoogenboom Herinneringen van een huisarts in Culemborg
2007 36 J.G. Borggreve De Fransche School
2008 37 S. Ostkamp en I. Unger De 'sprekende monnik' uit Culemborg
2008 37 Bella Sangster "Wie de bal kaatst......" een balspel bij het kasteel Culemborg
2008 38 Liesbeth M. Helmus Het Culemborgse drieluik van Jan Deys
2009 39 Yvonne Jakobs Een ongewoon Culemborgs gezin tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog.
2009 39 Johan van Unen Vanuit het archief. Over schuldenaars en asielzoekers in het Culemborgse
2010 40   De bouwgeschiedenis van het kasteel Culemborg.
2010 40   De opgravingen op het kasteelterrein.
2010 40   Bijzondere vondsten in museum De Groene Schuur.
2010 40   Fotobijlage.
2010 41 Yvonne Jakobs en Hans Lägers Sporen van religieus erfgoed in Culemborg.
2010 42 Peter Schipper en Hans Lägers Lambertus Johannes Hansen: op zoek naar het verborgen Culemborg
2011 43 Frans van Schoonderwalt Multatuli en Culemborg.
2011 43 Wijnand Thoomes Landlopers in stad en graafschappe van Culemborgh.
2011 44 Ad van Haarlem Van kermesse d'été naar Zomerkermis.
2012 45 Nicole Spaans Het Elisabeth Weeshuis.
2012 46 Nini Vonk-Wartena en Jack van de Winkel Struikelstenen in Culemborg.
2012 47 Ferdinand van Hemmen Het dynamische leven met het water: erfvijand, bron van vruchtbaarheid en bondgenoot.
2012 47 Ferdinand van Hemmen Download de kaarten van Voetnoot 47 in groot formaat
2013 48 Redactie Hoe in het jaar 1720 een Graafschap is verkocht. - Lezing van mr. L. Sillevis uit 1938. 
2013 49 Redactie Al 125 jaar oud en springlevend - Koninklijk Harmonie Pieter Aafjes.
2013 50 Yvonne Jacobs en Jaap Borggreve Zingt Speelt ter ere dez' maged  - opgedragen aan drs. P.W. Schipper vanwege zijn afscheid van het Museum Elisabeth Weeshuis.
2014 51 Ben Holtkamp & Redactie Over lijken gaan.
2014 52 Henk Kerssen Zeshonderd jaar orgels in de Grote- of Barbarakerk.
2014 53 Gerrit Mentink Hendrik de Liefde 1864-1936  - Gasfabrikant en Politicus.
2015 54 Werkgroep Molukkers a/d Lek Molukkers aan de Lek - 50 jaar Culemborg.
2015 55

Alies Derwig en Connie Veer - Addie Keizer

Archeologische schatten.
2015 56 C.W. Raven Culemborg, de stad en het water, in de tweede helft van de negentiende eeuw.
2016 57 C. W. Raven De Oorlog,  door de bril van Ko Wiggelinkhuizen.
2016 58 Bella Sangster en Ben Holtkamp Het Klooster Mariëncroon en de Waterstaatskerk - resten uit het Culemborgs kerkelijk verleden.
2016 59 Jesse Krol Lang Leve Gispen - Een leven lang Gispen.
2017 60 Kees van der Vate en Johan van Unen Speelhuijs genaamt Campsigt.
2017 61 Margot Leerink Het geheim van de tafel - De Memorietafel van Elisabeth van Culemborg onderzocht en gerestaureerd
2117 - Redactie Voetje - Kleurboek voor de jeugd.
2018 62 Bert Blommers Een monument voor Samuel Israël - Over de ‘Goedkoope Bazar’ en ‘het jongetje met de driewieler’