Geachte aanwezigen, leden van "Voet",

graag heet ik u, vandaag 10 juli, mede namens het Gemeentebestuur van Culemborg, hartelijk welkom op deze door het historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden georganiseerde culturele middag.

Eerder verschenen in Voetnoot 9

Een middag die in het teken staat van een bescheiden herdenking rond het bereiken van een respectabele leeftijd. Onze stad bezit immers dit jaar 675 jaar het recht zich stad te noemen. Misschien niet direkt reden voor een imposant herdenkingsfeest, maar zeker reden voor het gemeentebestuur en de historische vereniging om er op een bescheiden wijze aandacht aan te besteden.

Ons activiteiten-weekend Culemborg Bijvoorbeeld, waarvan dit symposium onderdeel vormt, staat dit jaar in het teken van dit bijzondere historische lustrum: "675 jaar Stad Culemborg".

Een stad die vanoudsher in ons land en ver daarbuiten bekend is om zijn eeuwenoude Driestad. Het middeleeuwse stratenpatroon en de talrijke authentiek gerestaureerde panden geven Culemborg een aantrekkelijk aanzien. Het karakter van de stad is in dat rijke verleden gevormd. Kuilenburgers en Culemborgeis geven op deze solide basis gestalte aan een moderne en bewust levende samenleving. Deze stad is die aandacht op haar verjaardag zeker waard.

Verpakt in negen korte schetsen en omlijst door "verbeelding" zal het Eigene van Culemborg u vanmiddag worden aangereikt, leder vanuit het eigen perspectief zullen onze inleiders hun stad voor u in de schijnwerper plaatsen. De verschillende invalshoeken van waaruit zij dat doen, staan borg voor een zeer afwisselende en boeiende middag.

De lokatie, het theater De Fransche School, kon niet beter gekozen worden, want met zijn hedendaags uiterlijk te midden van ons beschermd stadsgezicht lijkt ook het gebouwelijk te willen verbeelden wat u vanmiddag te wachten staat.

Door dit welkomstwoord hoop ik uw nieuwsgierigheid voldoende geprikkeld te hebben om u vol verlangen uit te laten zien naar de aanvang van deze culturele en wellicht historische middag.

De kwaliteit van de organisaties, ons historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden, de negen inleiders en de groep Charme staan wat mij betreft garant voor een middag zonder wanklank en dat is wat ik u allen graag voor nu en in de toekomst wens: Vele van die middagen.

W.H.]. Bloemendaal-Lindhout Burgemeester van Culemborg

HET EIGENE VAN CULEMBORG

burge-2.jpg

EEN CULTURELE MIDDAG ROND 675 JAAR STAD

In het theater De Fransche School organiseert de historische vereniging A.W.K. Voet van Oudheusden zaterdag 10 juli een culturele middag. Het thema daarvan is: Het Eigene van Culemborg, van 1318 tot 1993'.

Deze middag is bestemd voor iedereen met wat oog voor èn interesse in zijn stad en richt zich dus op een brede groep belangstellenden. Het programma bestaat uit een aantal 'flitsende' bijdragen - niet langer dan 10 minuten, direct en pakkend - afgewisseld met optredens van theatergroep Charme.

De culturele middag is onderdeel van het activiteitenweekend 'Culemborg Bijvoorbeeld', dat dit keer in het bijzonder stilstaat bij het feit dat Culemborg dit jaar 675 jaar stadsrechten heeft. Heeft de zondag altijd meer een braderie-karakter, de zaterdag krijgt dit keer een cultureel accent.

Het historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden draagt daaraan met het organiseren van deze culturele middag haar steentje bij.