Deze lijst bevat circa 20.000 trefwoorden en begrippen voorkomend in de D.T.B. boeken, Gerechts-, Notarieel-, en Gemeenteakten en andere Genealogie- en Heemkundebronnen.

Door de omvang is het niet meer mogelijk deze lijst in boekvorm te bestellen, maar hij is wel gratis te downloaden van deze website. Op die website vindt u ook aanwijzingen omde lijst in PDF of in Word formaat te bestellen op CD-ROM.