BAAC fotoNieuwste foto van de opgravingen, genomen op 20 april 2013 .overzicht opgraving stadsmuur achter kapel culemborg De werkzaamheden in de tuin achter de Kapel hebben een eerste archeologische vondst opgeleverd. Natuurlijk is het om te beginnen een hele opluchting dat de hoop puin achter de Kapel is opgeruimd. Een bunker die daar in WOII was geplaatst, vervolgens in puin gehakt, op een hoop gegooid en met aarde bedekt is helemaal weggehaald. Bij graafwerkzaamheden iets verder van de Kapel stuitte de aannemer op een stuk van de oude stadsmuur die Culemborg omringde. Daar moeten onderzoekers aan te pas komen en dat werden Annemarie Kooi en René van der Mark van Baac (Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie).

In 1318 kreeg Culemborg stadsrechten. Men kreeg toen het recht om stadsmuren en grachten aan te leggen. In 1318 begon men onmiddellijk met het ommuren omwallen en omgrachten van de stad. Dit is het gedeelte dat wij nu Binnenstad noemen. Het fundament van het stuk stadsmuur dat hier is blootgelegd stamt uit die tijd en sluit aan bij de stadsmuur achter de Ridderstraat. In 1853 begon de bouw van het grote gebouw van het klein-seminarie en stond de stadsmuur in de weg. De fundamenten van Kruidtoren (de toren waarin de kruiden werden bewaard die de jezuïten hadden gekweekt in de moestuinen langs de muur) die op de hoek stond liggen nu onder de hoek van het stadskantoor. In die periode keek men niet zo nauw. Nu zou men nooit vergunning hebben gekregen om dit rijksmonument te mogen afbreken. Bij iedere opgraving wordt er weer een stukje Culemborgse geschiedenis blootgelegd.Wij hebben een paar foto's genomen en die ziet u hieronder.