Hulp bij de opgravingenBewoners van het Sint Janskerkhof wisten het al langer, maar nu bestaat er eindelijk zekerheid: het Sint Janskerkhof is een echt kerkhof, compleet met echte geraamten. Dat is duidelijk geworden bij de aanleg van een parkeerterrein ter plaatse, bij het graven op zeer geringe diepte werden botten gevonden, tot complete geraamten aan toe.

Het werk aan het nieuwe parkeerterrein werd onmiddellijk gestaakt om deskundigen te laten beoordelen wat hier was opgegraven. Volgens Channa Cohen Stuart, de archeoloog die erbij werd gehaald, betreft het geraamten van mensen die rond de vroegere Sint Janskerk zijn begraven. Vroeger was dit gebruikelijk, maar aan het begin van de negentiende eeuw werd het verboden door Napoleon. U kunt meer lezen over dit gebruik op de website van de uitvaartondernemers in Nederland. In Culemborg werd pas vanaf 1870 buiten de stadmuren begraven, na het gereedkomen van de begraafplaatsen aan de Achterweg.

Volgens Channa betreft het maar een klein overblijfsel van het grafveld dat in 1984 werd ontruimd. Volgens Yvonne Jakobs, voorzitter van ons genootschap, is het kerkhof ook in 1914 een keer afgegraven omdat toen de Openbare Lagere School daar werd gebouwd. Hoe dan ook, het is een gebied dat honderden jaren is gebruikt als begraafplaats, misschien al vanaf de bouw van de Nieuwstad in de veertiende eeuw. Het aantal geraamten dat nog in de grond ligt op grotere diepte dan er nu wordt gezocht is mogelijk veel groter.

Volgens Channa is het aan de hand van de gevonden geraamten mogelijk te bepalen welke ziekten de mensen vroeger hadden, en mogelijk waaraan zij zijn overleden. Een van de geraamten, "Jannige" genoemd door de omwonenden, had een ernstige vorm van artrose (gewrichtsslijtage) en welgeteld nul ondertanden. Anderen hadden een opvallend goed gebit, wat er op wijst dat ze leefden vóór de introductie van suiker uit suikerbieten.

Voorlopig wordt er rustig bekeken wat er verder allemaal valt op te graven, de parkeerplaats staat op een laag pitje.

Geraamte Geraamte van jannigje Les in archeologie Zoveel toewijding in zoveel modder