Artikelindex

plaats delict: de boerderij aan de achter2weg 'De publieke opinie was vergiftigd door geklets en geschrijf; de artikelen van De Beus hadden hiertoe niet weinig bijgedragen. De moordzaak was gemaakt tot een basis voor politieke strijd.'


Onderstaande tekst is met toestemming van uitgeverij Fontein en de auteur J.A. Blaauw overgenomen uit "Plaats delict Nederland", ISBN 90 261 1795 7. Overname en/of gebruik alleen toegestaan na overeenstemming met Uitgeverij De Fontein, Utrecht.


Zie ook de krantenartikelen over dit onderwerp, verzameld in dit artikel.

Rapport van de Amsterdamse inspecteur van politie J.F. van Slobbe aan de procureur-generaal te Arnhem d.d. 27 oktober 1927