Logo Open MonumentendagDe tweede zaterdag in september is altijd het Open Monumentendag, met dit jaar als thema 'Op Reis'. Met reizen, vervoer en transport verhaalt de Open Monumentendag over de dynamiek die daarmee gepaard gaat, de invloed die reizen en vervoer hebben gehad en nog steeds hebben op het aanzien van Nederland, de inrichting van het land en de steden, de manier van leven en het forenzen - zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen. Want het gaat niet alleen over toen; de verhalen van toen verklaren het aanzien van nu en inspireren ons voor de toekomst.

Ook Culemborg is weer van de partij. Het programma voor dit jaar is nog niet bekend. Wel is het zeker dat weer een Historische Markt wordt georganiseerd. Ons genootschap zal, zoals gebruikelijk, weer een standplaats innemen en daar onder andere nieuwe leden werven.

Voor nieuwe leden is er een heel mooi welkomstpakket met daarin onder meer het nieuwe boekje van Bert Blommers. Onze bestaande leden krijgen dat boekje ook, en uiteraard ook gratis.

Een boekje over een Culemborgse regentenfamilie

Op Open Monumentendag verschijnt een boekje over een Culemborgse regentenfamilie uit de zeventiende en achttiende eeuw, de familie Van Gaesbeeck.
De stamvader hiervan is notaris Govert Anthonisz. (1577-1653), die we kennen als de grootvader van Jan van Riebeeck. Zijn huis en notariskantoor in de Achterstraat is het huidige Jan van Riebeeckhuis, waar in de zeventiende eeuw De Fonteyn' uithing.

De Van Gaesbeecks vervulden verschillende belangrijke functies in de stad en in het graafschap Culemborg; zij waren notarissen, burgemeesters, stadssecretarissen, grafelijke raden en rentmeesters. Vanaf 1690 waren zij ook vrijheren van Tienhoven, een kleine heerlijkheid tussen Everdingen en Hagestein.
Twee zaken zijn aanleiding voor deze bijzondere publicatie. Dat is ten eerste het honderdste geboortejaar van Voets erelid en Culemborgs ereburger mr. Pieter Beltjes (1914-1989). Van hem waren er nog twee ongepubliceerde artikelen, die nu in het boekje terechtkomen, een over de familie Van Gaesbeeck en een ander over de geschiedenis van het huis De Fonteyn.
De tweede reden is dat het Elisabeth Weeshuis van de nazaten van Van Gaesbeeck vorig jaar een rouwbord heeft gekregen van mr. Cornelis van Gaesbeeck. Dit bord komt in het Jan van Riebeeckhuis te hangen.

Bert Blommers, die voor zijn studie de achttiende eeuwse regenten van Culemborg heeft uitgezocht, schreef een aanvullend stuk over mr. Cornelis van Gaesbeeck en zijn familie.

De drie artikelen maken samen een aardig boekje, van zo'n 100 bladzijden.
Het verschijnt als deel II in de Culemborgse Historie Reeks van uitgeverij Kaetshaag.

De verkoopprijs is 16,95 euro. Onze leden krijgen het in september gratis van de vereniging.