Cartularium RAR 0826 1262 2v 3rSoms denken we allang te weten hoe een geschiedenis van een gebouw, of een bevolkingsgroep is. Onderzoek in de archieven kan die wetenschap veranderen of drastisch aanvullen.

Het Cartularium van het St. Pietersgasthuis werpt een nieuw licht op de Geschiedenis van Culemborg.

Evelien Busse, een geboren en getogen Culemborgse, heeft zich gebogen over het Cartularium en d.m.v. transcriberen van de oude teksten een stuk geschiedenis zichtbaar gemaakt. Zij deelt die geschiedenis met ons op 10 oktober aanstaande.

St. Pietersgasthuis

Het St. Pietersgasthuis in Culemborg. We weten niets tot weinig over het ontstaan van dit gasthuis. Dat zorgt er in dit geval ook voor, dat we niet weten wie er voor het oprichten verantwoordelijk is. Is het een initiatief vanuit de kerk geweest, of was het de heer van Culemborg zelf, die hiertoe opdracht gaf? Of misschien werd er in een testament opdracht gegeven tot de oprichting van een dergelijk gasthuis. We kunnen er op dit moment alleen naar raden. Het doel van het gasthuis is ons echter wel duidelijk. Wilt u hierover meer te weten komen? Kom dan naar de lezing op 10 oktober 2017.

Uit: Lexicon van Nederlandse archieftermen.

Cartularium.
Een Cartularium is een register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten als bewijsstukken voor zijn rechten of gedenkstukken van zijn geschiedenis beschouwde.

De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1, Culemborg Ze beginnen om 20:00 uur,      (zaal open vanaf 19.30 uur) om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30.

De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.