tekst

Een APK-beurt betekent meestal: even wachten en koffiedrinken. Bij Garage Visscher in Culemborg is dat nooit een probleem, met die prettige klantenruimte en lekkere koffie. En nu, daar bleek laatst iets aan veranderd te zijn: er waren bij de goed voorziene leestafels twee boekenkasten geplaatst, helemaal voor de klanten.

Door Mike van der Linden

Dat maakte mij natuurlijk nieuwsgierig, vooral toen ik ontdekte dat een hele plank vol stond met boeken over Culemborg en flink wat Voetnoten, en een aantal andere planken met boeken over Rivierenland, Gelderland en verder. Daarbij bevatte de Culemborg-plank ook nog niet de minste boeken: onder meer de bekende “basisboeken” over onze geschiedenis, waaronder ook een paar antiquarische, en een exemplaar van de Historische beschryvinge van Culemborg van ons aller Voet van Oudheusden. Nee, niet de facsimile maar de originele, uit MDCCLIII ofwel 1753!

Over deze wel zeer bijzondere klantenservice en sympathieke manier om zakelijke belangen vorm te geven, knoopte ik een praatje aan met de eigenaar. De boeken komen uit de persoonlijke collectie van Visscher. Hij vindt dat iedereen van die boeken kennis moet kunnen nemen. En als hij daarmee zijn Culemborgse (en andere) klanten een dienst kan bewijzen, dan graag. Hij wil de boeken zelfs uitlenen aan geïnteresseerden (wel even melden).

Gaande het gesprek gingen gedachten van Visscher blijkbaar verder. Hij was zich bewust van de bijzondere waarde van het boek van Voet in zijn kast, en opperde dat het eigenlijk wel beter zou zijn als dat via ons Genootschap bij belangstellenden onder ogen zou kunnen komen. Hij wilde het boek van Voet dus schenken aan Voet. In de vaste verwachting dat ook het bestuur blij zou zijn met deze geste, legde ik hem voor aan de voorzitter. En, zo vond ik, als het dan tot een overdracht van het boek zou komen, moest daar wel een “momentje” van gemaakt worden. En zo geschiedde: de voorzitter heeft het boek onlangs dankbaar in ontvangst genomen, of eigenlijk: geruild. Voor Kijkend naar Culemborg, zodat er nu een mooie gele rug in de boekenkast van Visscher staat. Die valt goed op!

Henk Visscher, bedankt!