tekst

Voet werkt regelmatig samen met andere organisaties, zoals het Regionaal Archief Rivierenland (RAR).  In dit artikel leest u nieuws van deze organisatie over:

  • Raadpleegbaarheid bevolkingsregisters in verband met AVG (‘privacywet’)
  • Kadaster Archiefviewer op de studiezaalcomputer
  • Gedigitaliseerde charters in landelijke charterbank

Minder bevolkingsregisters raadpleegbaar in verband met AVG (‘privacywet’)

Bij het RAR zijn gelukkig alle registers van de bevolkingsadministratie tot 1939 geïndexeerd op naam en op geboortedatum. Dit geeft ons de mogelijkheid om alleen de gegevens te verwijderen van personen die, uitgaande van een levensverwachting van maximaal 110 jaar, na 1907 zijn geboren en alleen de scans van de website te verwijderen waarop die personen voorkomen.

Op de folio’s die u nu niet meer ziet, staan dus personen die minder dan 110 jaar geleden zijn geboren. U ziet wél de indexgegevens van de personen die op dezelfde folio’s staan en die meer dan 110 jaar geleden zijn geboren in onze database. Als de persoon die u zoekt inmiddels is overleden, kunt u het beste persoonsgegevens opvragen uit de persoonskaart bij het Centraal Bureau voor Genealogie, zie de volgende link: https://cbg.nl/diensten/uittreksels-pkpl/

Kadaster Archiefviewer raadpleegbaar op de studiezaalcomputer

Sinds kort kunnen bezoekers van de studiezaal onderzoek naar de kadastrale geschiedenis van een perceel via de computer doen. Men kan nu digitaal van het ene register naar het andere gaan en zoekwerk doen naar het perceelsnummer of het adres! Dit is mogelijk via de zogenaamde kadasterviewer van het Kadaster. Dit levert voor onderzoekers een behoorlijke tijdwinst op bij het toch vaak lastige kadastraal onderzoek van een perceel.

Een ander voordeel is dat men inzage heeft in de registers zoals deze bij het Kadaster aanwezig zijn. Hier zijn de registers compleet, terwijl bij kadastrale registers bij het RAR (voorheen bij de gemeenten) nog al eens registers ontbreken of verloren zijn gegaan.

Gedigitaliseerde charters in landelijke charterbank

Eind januari 2019 heeft het Huygens ING de Digitale Charterbank Nederland (DCN) gelanceerd. Deze nieuwe website ontsluit in één keer meer dan 170.000 middeleeuwse oorkonden die in Nederlandse archieven worden bewaard. Ga hiervoor naar : https://charterbank.huygens.knaw.nl.

De charters zijn doorzoekbaar op onder andere datum, land, streek, plaats of familie. Toekomstige wijzigingen of aanvullingen door de archieven in hun online aanbod verschijnen vanzelf in de DCN. Op dit moment is van 24.000 oorkonden ook een afbeelding in hoge resolutie beschikbaar. De Digitale Charterbank Nederland is tot stand gekomen in samenwerking met De Ree Archiefsystemen en de Nederlandse archiefdiensten. Ook het Regionaal Archief Rivierenland doet mee aan dit mooie initiatief. Al 2.500 interessante oorkonden van het RAR zijn te vinden in de Charterbank. De helft met digitale opname en, dankzij het werk van vrijwilligster Anne-Marie Heevel, al zo'n 600 met transcriptie! Dit jaar worden ook nog eens zo'n 600 charters uit het oud-rechterlijk archief van Tiel/Zandwijk gedigitaliseerd.