tekstLET OP: deze lezing stond oorspronkelijk gepland op woensdag 29 januari
Dit is hoogwaterburgemeester Henk Zomerdijk van de gemeente Ochten. Hij is tegenwoordig voorzitter van de klankbordgroep versterking Waaldijk. Maar in 1995 was hij de burgemeester die de bevolking van de gemeente Ochten opdracht gaf om te evacueren, en wel onmiddellijk. Hij kan zo uit eerste hand vertellen over wat hij toen heeft meegemaakt. Voet heeft al eerder een lezing over dit onderwerp van hem georganiseerd, namelijk op 23 januari 2014. Dat was een groot succes en dus kan dat in het kader van het project Tot aan de lippen - 25 jaar na de evacuatie in het Rivierengebied, nog wel een keer. Wilt u een spannend verhaal horen, echt gebeurd, dan is dit uw lezing