Op de binnenplaats van het Elisabeth Weeshuis is een nieuwe peilsteen aangebracht. Zo’n peilsteen is er om te laten zien hoe hoog het water kwam bij een overstroming. De nieuwe steen geeft geen hoogte aan, maar herdenkt dat in januari 1995 het water niet kwam. De dreiging was er wel degelijk want op 31 januari kwam het bevel tot evacuatie. Culemborg heeft eind januari 2020 in allerlei bijeenkomsten de evacuatie herdacht. Het zit veel mensen nog hoog en er zijn volop anekdotes verteld van leed, van spontane steun en van vrolijke momenten. De peilsteen wil die herinnering levend houden.

 

Anders dan de andere
Op de  binnenplaats van het Weeshuis in Culemborg vind je de steen die dient als herinnering aan de evacuatie van 1995. De steen is geschonken door de protectoren van het Elisabeth Weeshuis en is een idee van Hans Saan, de voorzitter van het Genootschap AWK Voet van Oudheusden.
De steen lijkt op de peilstenen ernaast die de waterhoogten van de overstromingen in 1827 en 1855 aangeven. Ook hier een jaartal, een tekst en een hand. Alleen is bij de nieuwe steen de hand omgedraaid, als een groet of stopteken. En onder het jaartal 1995 staat: “Het water kwam niet”.


Onthulling van de steen
Gerdo van Grootheest, de burgemeester van Culemborg, en Mathieu Gremmen, de loco-dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland, onthulden deze bijzondere peilsteen op zaterdagmiddag 1 februari. Bij de onthulling werden Bram van Schaik en Mark van Dooren extra bedankt voor hun initiatief om een hele week te vullen met activiteiten rond de evacuatie. Uit de verhalen bleek dat de evacuatie, het hals over kop moeten vertrekken, bij veel mensen een diepe indruk achtergelaten heeft. Gedeeld leed, maar wel met droge voeten.