In 2011 hebben Kees van de Vate en Leo van der Kooij lange wandelingen gemaakt in deze waarden en de planten en dieren gedetermineerd die zij tegenkwamen. Daar is een lijst uitgekomen en die lijst geven wij hieronder weer.

De lijst bestaat uit de volgende kolommen:

de rw in avondlichtDoor Leo van der Kooij en Kees van de Vate.

8 november 2012

Aan de noord- en oostkant van Culemborg liggen binnen de gemeentegrens twee uiterwaarden. Vanaf de binnenstad gezien is de eerste de Lazaruswaard. Deze ligt tussen de jachthaven en het punt waar de dijk een scherpe bocht naar het oosten maakt en waar een pad vanaf de dijk de uiterwaard inloopt. De Redichemse waard sluit hierop aan. Eerst zien we de Pikse boomgaard,