In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

Bas Smoorenburg met schoolklas op het JanskerkhofKijk nu eens op dat plaatje links. U ziet Bas Smoorenburg met een paar schoolkinderen (groep 8?) bij de opgravingen aan het Sint Janskerkhof. U ziet, die kinderen hebben vragen en die vinden het machtig interessant, zo'n kerkhof met al die knekels. En dan die mensen die op hun knieën in de modder die botjes voorzichtig blootleggen. Eng, maar ook erg mooi. Zo'n opgraving vergroot hun betrokkenheid bij de omgeving. Het kan zomaar je bet-overgrootvader zijn die daar wordt opgegraven. Als je mensen wilt betrekken bij hun omgeving is zo'n opgraving een probaat middel.

thumbnail voor de ANWB prijsKijk eens aan, links de watertoren in het begin van de vorige eeuw. Een geweldige vooruitgang voor de gezondheid van de Culemborgse bevolking en het begin van de vrijwillige brandweer, doordat er nu overal in de stad voldoende bluswater beschikbaar was.

Wapen van Leerdam...is een koopstad.

De handel zat duidelijk in Leerdam. Excursies zijn core business voor Voet, en dat is niets nieuws, het is al zo vanaf de oprichting in 1937. De eerste excursie die Voet organiseerde ging naar Leerdam en die excursie trok 23 leden 'met 4 dames'.

thumbnail oude kerk delft Zoekt u een zinvolle tijdpassering op zaterdag 30 mei? Kom dan mee met onze dagexcursie naar Delft. Delft, de prinsenstad, heeft genoeg te bieden om u een paar dagen bezig te houden, onze excursie is daarom een keuze uit de vele historische gebouwen die Delft heeft.

vuursteen ontsteking Tijdens de excursie naar het Nationaal Militair Museum op 28 maart zouden er twee onderwerpen worden behandeld die speciaal gericht waren op Culemborg: geweren van de Culemborgse gewerenfabriek en de 'Klas van 1945'. De klas hebben wij bezocht, en hoewel die rondleiding is bestemd voor kinderen was iedereen zeer onder de indruk.

De geweren waren niet beschikbaar in de openbare ruimte van het museum, die hebben wij dus niet gezien. Jammer, want een paar mensen hadden zich juist daarom voor deze excursie ingeschreven.

Hier een verslag van een speciaal bezoek aan het depot van het Nationaal Militair Museum.

cover voetnoot 54Het omslag van Voetnoot 2015-54 over Molukkers aan de Lek. Leden van Voet krijgen deze Voetnoot in de brievenbus. Anderen kunnen hem kopen voor €5,00 exclusief verzendkosten bij Tomey en Verstegen, Markt 36 te Culemborg, telefoon 0345 522 544.

Foto's van dit feest

Anne Reitsma FotografieOp 11 december werd het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geopend door koning Willem-Alexander. Het ligt naast de startbaan van het vroegere vliegveld Soesterberg. Het is een geweldig mooi museum, de werkgroep excursies heeft dat even gecontroleerd voor u. Ons militaire verleden wordt glashelder toegelicht en ‘aanraakbaar’ gemaakt. Op 28 maart 2015 kunt u dat zelf gaan bekijken. Het is een fonkelnieuw gebouw, geheel in legerstijl, camouflage, gemaakt van zwart metaal en groen glas. In dat gebouw, zo groot als vier voetbalvelden, vindt u alles over oorlogvoering, van spierkracht en knuppels, via buskruit en kanonnen, tanks en straaljagers tot drones. U ziet hoe de forten van de Waterlinie het Nederlandse landschap hebben veranderd, u ziet de vaandels van de slag bij Waterloo, sabels, harnassen, karabijnen, het kan niet op. En u ziet geweren van de Culemborgse Geweerfabriek. En dan is er nog de verrassing…

thumbnail grote fotoOnze volgende Voetnoot gaat over Molukkers aan de Lek, 50 jaar Molukkers in Culemborg. De Voetnoot is geschreven door een werkgroep bestaande uit Martha Reinders-Titahena, Nini Vonk-Wartena, Victor Joseph, Ab Warnar en Rieks Hoogenkamp. Foto's van Huub van Beurden, Dik Hooijer en Rias Immink. Op de binnenpagina staat de prachtige foto die u hieronder ook ziet: zoveel mogelijk Molukkers in de Barbara. En het ziet er allemaal geweldig uit.

Alma MahlerPierre van der Schaaf hield gisteren, 16 april 2015, een boeiende lezing over muziek en schilderkunst rond de Eerste Wereldoorlog. Hij liet horen en zien dat die oorlog een ingrijpende invloed had op de kunst. Ter sprake kwamen onder anderen componist Mahler en zijn echtgenote Alma Mahler.

Toevallig stond diezelfde ochtend van 16 april 2015 een stukje in de Volkskrant over Alma Mahler, een deel van haar dagboek over wat zij meemaakte in Rome op 16 april 1899. Klik hier voor dat stukje, en hier voor de beschrijving in Wikipedia van haar leven.

718 nie wieder krieg.jpgDe Eerste Wereldoorlog leidde niet alleen tot de val van tal van gekroonde hoofden, meer dan 8 miljoen gesneuvelde militairen en veel littekens in het Vlaamse en Noord-Franse landschap, maar ook tot artistieke getuigenissen in beeld en geluid.
Vele honderden kunstenaars en musici brachten de oorlog aan het front door en legden hun bevindingen vast.

Deze lezing geeft, ingebed in een algemeen historisch perspectief (in beeld en woord), een weerslag van de vaak aangrijpende en ruwe werkelijkheid aan én achter het front. Veel daarvan werd vastgelegd door (vaak officieel aangestelde) ‘oorlogskunstenaars’. Ook de muziekwereld stond ‘op zijn kop’ door ‘The Great War’.

Mees van der KooghOnze excursie naar het Nationaal Militair Museum was een groot succes, horen wij van alle deelnemers. In dat museum is er een 'klas van 1945' afdeling, speciaal voor groepen van lagere scholen, en die afdeling werd eventjes voor ons geopend als onderdeel van de rondleiding. Daar zaten zomaar 46 ouderen en één jongen (Mees van der Koogh, 9 jaar oud) te kijken wat er allemaal echt was gebeurd in de Tweede Wereldoorlog, gezien uit de ogen van een kind. Maar te oordelen naar de reacties en het enthousiasme van de ouderen was het ook een feest van herkenning. Zomaar Jack van de Winkel horen vertellen over de Duitse soldaat die werd ingekwartierd op zijn kamer. Mees was zeer geïnteresseerd in alles wat hij zag en maakte nog heel wat enthousiasme los bij de gidsen.

Het herstel van de dijk bijde spoorbrug van Driel

En verder alle foto's gemaakt door Jan Hogendoorn van de jaarvergadering van Voet op 24 maart 2015.

drijfjacht in eendenkooiIn Nederland hebben ongeveer 1800 eendenkooien gelegen en gefunctioneerd. Een groot aantal daarvan lag in het Gelders rivierengebied.

thumbnail voor de ANWB prijs In Nederland is het in het algemeen makkelijk: in november 1813 werd ons land bevrijd van de Franse overheersing. De erfprins van Oranje keerde terug en werd als soeverein vorst ingehaald. Na korte tijd werd het land een koninkrijk met Willem I als koning. Dat kan nu – 200 jaar na dato – gevierd worden en enigszins worden vergeleken met mei 1945. Nu gaat die laatste vergelijking al behoorlijk mank, maar feestvieren gaat voorbij aan de bloedige oorlog die 1813-1814 ook aan ons land bracht. De Fransen gingen er niet zomaar vandoor: zij boden nog flink tegenstand. In het westen van het land merkte men daar minder van, hoewel bijvoorbeeld in Woerden flink werd huisgehouden. In het oosten, waar de bevrijding werkelijk plaats vond door oprukkende Pruisische en Russische soldaten, sidderde de bevolking in november 1813 werkelijk van angst, omdat men de Fransen niet vertrouwde, maar evenzeer de “bevrijders” vreesde.

Uiteindelijk zijn wij met 45 belangstellenden naar Utrecht gereisd. Voor zover wij het konden beoordelen is het een zeer geslaagde middag geweest. Hier een artikel over kenmerken van euro-biljetten en een fotoverslag. De foto's zijn gemaakt door Jacob Jan van Baalen en Coby Eigenraam. .

Stadhuis_Gouda_1712Zaterdag gaan we naar Gouda, historisch hart in het groene hart van Nederland. Het kan niet anders of Gouda is een geweldige stad, want onze burgervader Roland van Schelven is er ooit wethouder geweest. Maar er zijn uiteraard meer redenen om Gouda als doel te kiezen. Het stadhuis van Gouda is erg mooi, haast net zo mooi als het onze. Om het stadhuis heen ligt een prachtig plein, met voldoende terrasjes om u een hele middag bezig te houden.

Wij hebben voor u een programma samengesteld dat u allereerst een rijke blik gunt in de geschiedenis van Gouda. Aan het einde van het programma heeft u ongeveer twee uur om zelf in te vullen. U kunt dan uiteraard naar een terrasje gaan, maar u kunt ook naar het museum en daar kunt u iets kiezen: Dese Polipus, is getrocken uijt de Neus, van M.P. Iongedochter, door Pieter Maillart Chirurgijn, op den 12. van Hoijmaent, 1667. Ja, dat maakt nieuwsgierig!

Uitgebreid met foto's onderaan het artikel. Uitgebreid met twee foto's die zijn genomen in de eendenkooi aan de Prijsseweg. Het allergeheimste plekje van Parijsch.

Op 19 en 20 juni elk nog ruimte voor 10 bezoekers! Zorg dat u om 14:00 uur bij de Prijsseweg 18a staat, bij een groene brievenbus in het groen, schuin tegenover het pad naar Werk aan het Spoel. Dat is de ingang naar de eendenkooi en daar begint het.

Wist u dat er aan de Prijsseweg een eendenkooi ligt? Zo'n kooi ligt altijd midden in een gebied waar de kooiker het alleenrecht had om eenden te vangen. Dat gebied zorgt voor een mooie rustige omgeving rond de kooi, meestal is die eendenkooi dus een stil en min of meer geheimzinnig plekje.

vlotjevaren in Ingen Lezing met boeiend beeldmateriaal over de onderwaterzetting van de Betuwe en een uniek monsterverbond dat redding bracht voor Culemborg

Begin december 1944 blazen de Duitsers de Rijndijk bij Elden op om de Betuwe onder water te zetten. Ze willen voorkomen dat de Geallieerden de Neder-Rijn oversteken en oprukken naar het Ruhrgebied. Het gaat om immense strategische belangen. Maar de onderwaterzetting loopt uit de hand.

ewm voorzijdeDat het Elisabeth Weeshuis van grote cultuurhistorische waarde is voor Culemborg hoeven wij u niet uit te leggen, evenmin als het belang om het op een goede manier te beheren en te conserveren voor ons nageslacht. Bijzonder is echter dat het college van protectoren er naar streeft om er maatschappelijk vitale functies in onder te brengen. Vanuit dat streven werd besloten tot een grondige verbouwing.

familie baarsIn het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert Bibliotheek Rivierenland in samenwerking met ons Genootschap op woensdag 8 oktober de lezing 'Kinderen van de Oorlog'. De lezing, die gegeven wordt door Gonda Scheffel-Baars uit Tricht, start om 20.00 uur en vindt plaats in de Lutherse Kerk, Achterstraat 2 in Culemborg.

luchtfoto kasteel amerongenOnze Werkgroep Excursies heeft weer een mooie excursie voorbereid, een uitje naar Kasteel Amerongen. Het kasteel is recent op een prachtige manier gerestaureerd, de tuin is ronduit geweldig en de werkgroep heeft naast een bezoek aan het kasteel ook een mooie wandeling door Amerongen gekoppeld. Aan de collectie van het kasteel kunt u moeiteloos een hele week besteden, dus zoals alle goede excursies is ook deze te kort. Zo heeft u een goede reden om nog eens een bezoek te brengen.

Kasteel Amerongen heeft een bewogen geschiedenis, deels beschreven in de lezing door Jan Hogendoorn na de jaarvergadering op 11 maart. Die geschiedenis begint bij Floris V, graaf van Holland die in 1296 werd vermoord. Het kasteel wordt verschillende keren verwoest en weer opgebouwd. In 1763 werd het bijvoorbeeld door de Franse troepen met takkenbossen in brand gestoken.

cor en gerard in utrecht

Gerard de Heus en Cor van Blokland

Vorig jaar heeft ons lid Cor van Blokland zijn fotomateriaal in de vorm van foto's en dia's overgedragen aan Voet. Wij zijn bezig ze te rubriceren en als u zin heeft om daarbij te helpen dan hoort onze secretaris dat graag van u (0345-530608).

Ook ons inmiddels overleden lid Gerard de Heus heeft zijn collectie ter beschikking gesteld van ons genootschap.

vermoedelijk zelfportret jeroen boschDeze lezing wordt gehouden door Hans Saan, de voorzitter van het Museum Elisabeth Weeshuis. Hij weet op een boeiende wijze het leven en de werken van Jheronimus Bosch te ontrafelen.
Iedereen kent wel enige van zijn "bizarre" werken. Zijn manier van schilderen spreekt nog steeds heel veel mensen aan. Zijn schilderijen vindt u in alle belangrijke musea in Nederland: Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam,

velehanden.nl logoVele handen maken licht werk, en daar gaat het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) gebruik van maken.
Het doel is om alle bevolkingsregisters in het gebied van het RAR digitaal te ontsluiten en op naam te indezeren. Dat is een enorme hoeveelheid werk, want het gaat hier over de periode 1820 tot 1940, en over 21 gemeenten met samen 650 registers.

kasteel amerongen De lezing volgend op de jaarvergadering zal gaan over kasteel Amerongen

De jaarvergadering begint om 19:30, zaal open om 19:00 uur. De lezing begint na de jaarvergadering om ongeveer 20:30. Plaats is, zoals altijd, de Evangelisch Lutherse kerk aan de Achterstraat 2 in Culemborg.

henk zomerdijkOp veler verzoek is hier de video waarvan Henk Zomerdijk bij zijn lezing het eerste deel heeft afgespeeld. U moet vermoedelijk het geluid een beetje harder zetten.

Neem uw agenda ter hand en boek de volgende dagen (let op: woensdag 23 januari is geen vergissing, die lezing is echt op 23 januari en dat moet omdat het een heilige betreft (Sint Emerentiana, maar dat wist u natuurlijk al).

kalligrafie, het woord gekalligrafeerdIn het Regionaal Archief Rivierenland, dus warm en droog, is op zaterdag 30 november een historische markt. De historische verenigingen uit de omgeving staan er met ieder een eigen marktkraam. Het Regionaal Archief zelf verkoopt boeken en kranten die ze dubbel heeft uit de collecties van het RAR en het Streekarchief Bommelerwaard.

vermoedelijk zelfportret jeroen boschUitgesteld Deze lezing wordt gehouden door Hans Saan, de voorzitter van het Museum Elisabeth Weeshuis. Hij weet op een boeiende wijze het leven en de werken van Jheronimus Bosch te ontrafelen.
Iedereen kent wel enige van zijn "bizarre" werken. Zijn manier van schilderen spreekt nog steeds heel veel mensen aan. Zijn schilderijen vindt u in alle belangrijke musea in Nederland: Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam,

afbeelding van schip de blauwe beverVaar met de Blauwe Bever, de excursieboot van het Utrechts Landschap, naar het onbekende Fort bij Everdingen. Een unieke kans om dit nog altijd gesloten fort eens van binnen te ontdekken. Fort bij Everdingen was ooit onderdeel van de hoofddefensie van Nederland, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Wapen van de heren van AmeideFoto's onderaan het artikel. Het wapen links is vervangen door een ander wapen, namelijk het echte wapen van Ameide. Lees hier waarom en hoe dat zit.

Deze dag gaan wij op bezoek in Ameide. Onze werkgroep excursies heeft contact gelegd met de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, de mensen die het kunnen weten. Dan weten wij zeker dat u het echte verhaal te horen krijgt.
Dat echte verhaal begint in het oude Raadhuis, dat gaan wij bezichtigen en daar wordt ingegaan op de geschiedenis van Ameide. U hoort dan dat Ameide in 1277 stadsrechten kreeg van Floris V, en dat mag ons Culemborgers tot enige nederigheid stemmen, Culemborg kreeg pas stadsrechten in 1318.

Vrede van utrechtPrecies 300 jaar geleden is de Vrede van Utrecht gesloten, een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Vreemd genoeg staat Utrecht in het buitenland vaak bekend om deze Vrede, maar is hij hier, zelfs in Utrecht, nauwelijks bekend. In 1713 ondertekenden diplomaten uit heel Europa in Utrecht een verdrag, waarmee een einde kwam aan een reeks bloedige oorlogen, die Europa twee eeuwen lang had geteisterd: de Vrede van Utrecht.

gestoofde jutteperen op een schaaltjeOp het gevaar af dat dit de beste jutteperenwebsite van Nederland wordt volgt hier een recept om jutteperen te stoven.

Oude fruitrassenU bent nu te laat, maar bekijk de foto's onderaan dit artikel en zie hoe sommige Voet-leden zich gedragen als een appel in een kist.

Toegegeven, het is op korte termijn, maar daarom niet minder interessant. Wij brengen een bezoek aan het fruitbedrijf van Toon Vernooij in Cothen. Toon heeft vorig jaar een lezing gehouden over oude fruitrassen, dat was op 20 november 2012. Toen is ook beloofd dat we een bezoek konden brengen aan zijn bedrijf.

Fotoverslag aan het einde van dit artikel.

Aan het einde van de tekst is een film toegevoegd die laat zien hoe het Russische fregat Shtandart het dok binnenvaart. Begeleid door Russische muziek uiteraard.

Foto Vesting Hellevoetsluis Wij gaan naar Hellevoetsluis aan het Haringvliet, en het wordt een maritiem gebeuren. Maakt u zich geen zorgen, u heeft geen zwemdiploma nodig, maar de vesting van Hellevoetsluis ligt aan het Haringvliet. U wordt dus getrakteerd op weidse vergezichten. Wij leiden u ook rond in een droogdok dat is ontworpen door Jan Blanken, dezelfde Blanken die ook de waaiersluizen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft ontworpen.

plattegrond werk aan het spoelOp deze avond heeft u de kans om de mooiste archiefstukken van Culemborg in het echt te zien bij het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel.

Het eerste gedeelte van het programma zal bestaan uit een lezing waarin de geschiedenis van het Regionaal Archief Rivierenland centraal staat.

eod wapenZoals u ongetwijfeld begrijpt willen wij graag dat onze excursie naar Hellevoetsluis, op 25 mei 2013, zonder problemen verloopt. Daarom hebben wij besloten de politie opdracht te geven een grondig onderzoek te doen naar eventueel achtergebleven projectielen, het is tenslotte een marinehaven. En kijk aan, daar is er eentje gevonden. Conclusie: u kunt veilig mee met ons.

Tijdens baggerwerkzaamheden op 7 maart 2013 in de Industriehaven in Hellevoetsluis is donderdag een explosief gevonden. De politie meldt op Twitter dat het om een granaat gaat. Het projectiel is 70 centimeter lang en 24 centimeter breed.

De omgeving van de vindplaats is afgezet. De Explosieven Opruimingsdienstdienst Defensie is opgeroepen om het voorwerp te onderzoeken. Klik hier voor het officiële bericht en foto's van de politieagent die het explosief kietelt met een takje.

fragment schoolplaat isingsEen van de belangrijkste gebeurtenissen in de Europese geschiedenis is de Franse Revolutie in 1789. Het was een keerpunt in de strijd om de macht tussen de adel en het volk, een strijd die met veel bloedvergieten gepaard ging. Minder bekend is de opstand, die in de Noordelijke Nederlanden plaats vond in de periode 1780-1795, van de patriottenbeweging. Ook daar ging het om de macht, die al eeuwenlang bij de regenten, de aristocratie en de Oranjes lag. Vooral gegoede burgers eisten meer invloed op het bestuur. Uiteindelijk zou dit leiden tot de omwenteling in 1795, waarbij de democratie (nog wel in bescheiden mate) haar intrede deed.

foto hondenkarOp 19 februari, na de Algemene Ledenvergadering, is er een lezing over Hondenkarren door de heer Bert Willemen uit Rijen. Hij heeft van honden en hondenkarren een hobby gemaakt en hij kan er uren over vertellen. Dat hebben wij al ervaren toen wij de afspraak met hem maakten, dus maakt u zich geen zorgen, Bert heeft een boeiend verhaal en hij brengt het zeer enthousiast.

lezing over oude fruitrassenToon Vernooij , telg uit een roemrucht geslacht van fruittelers in de Kromme Rijnstreek heeft als hobby het kweken van oude, vergeten en verdwenen fruitrassen. Op 20 november neemt hij ons mee in de intrigerende wereld van het fruit. Voor de lezing zal hij de fruitrassen determineren die te vinden zijn in de Armenboomgaard, ten westen van Werk aan het Spoel. Over het kweken van oude, maar ook de nieuwe rassen komen we veel te weten, in woord, in beeld, maar ook in smaak. Toon Vernooij neemt een aantal oude en nieuwe rassen mee om te proeven en te kunnen vaststellen of "het vroeger beter was". Kortom... een lezing om op te eten!!

Op de foto links ziet u dat na de lezing Jan Hogendoorn Ingrid Marie mee naar huis neemt, zij was onweerstaanbaar.

Subcategorieën

De boekenlijst met alle boeken die wij in de bibliotheek van Voet ter beschikking hebben voor onze leden. Met de zoekfunctie van uw browser (Cntrl-f) kunt u de inhoud doorzoeken.

fransche school theater de fransche school De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.