In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

Pieter Bruegel

Lezing door Hans Saan, voorzitter van het Museum Elisabeth Weeshuis.

Met de boeken over schilderijen zoals De Spreekwoorden en De Kinderspelen van Pieter Bruegel (1525-1569) is een flinke boekenplank te vullen. Beide schilderijen bevatten een groot aantal kleine scènes, waarvan de betekenis niet altijd zonder meer duidelijk is. In de loop van de tijd zijn veel hypotheses over die schilderijen als geheel en over de details geopperd. De veelheid van interpretatiemogelijkheden is opmerkelijk, wellicht hadden ze ook voor de tijdgenoten al een dubbele bodem.

Het bestuur van Voet De foto's van de jaarvergadering op 14 februari 2012. Het glas wordt geheven ter gelegenheid van de opening van het jubileumjaar. Als het verslag klaar is zetten wij dat hierbij.

 

De jaarvergadering 2012 zal plaats vinden op dinsdag 14 februari 2012 om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg. Het Jaarverslag 2011 kunt u hier lezen (PDF).

De lezing volgend op de jaarvergadering zal gaan over het waterliniefort Werk aan het Spoel.

Waterliniekenner Chris Will publiceerde onlangs een bezoekersgids in de Waterlinie Erfgoedreeks over het Werk aan het Spoel.

Excursie naar Maarssen met het thema: “Buitenplaatsen aan de Vecht, Nieuwe Rijken van de 17e en 18e eeuw“. Deze excursie wordt herhaald op 7 mei omdat wij veel mensen moesten teleurstellen.

In plaats van de lezing over oude fruitrassen hebben wij deze lezing gepland. Emile Smit vertelt u over Louis Bonaparte, en hoe Nederland plotseling een monarchie werd...

Vreemdeling en landgenoot

In 1806 overkwam de Nederlanders iets, dat ze al sinds 1581 vreesden: het land werd een monarchie. Eeuwenlang had men de vrijheid gekoesterd en nu plaatste keizer Napoleon zijn jongste broer Louis op de troon van een nieuw gecreëerd Koninkrijk Holland. Weinig enthousiasme, maar ook weinig weerzin was de reactie: veel Nederlanders waren politiek uitgeblust.

De sporen van de strijd tegen het water rond Culemborg

In het Land van Culemborg en elders in de rivierendelta zijn legio sporen van een eeuwenlange strijd tegen het water te vinden. Ze lopen uiteen van dijken, kaden, weteringen en sloten tot stille getuigen van bruut watergeweld. Zoals doorbraakkolken - wielen of waaien -, resten van verzwolgen boerderijen, kerken of kastelen of overblijfselen van vergane dorpskernen.

Op 17 september 2011 brengen we een bezoek aan Woudrichem. Hier krijgen we een rondleiding in het museum waarbij de gids ons (bijna) alles vertelt over de historische zalmvisserij. Ook maken we een rondwandeling door de stad onder begeleiding van een gids van de Stichting Stadsgidsengilde Woudrichem.

Als u de excursie naar Hoogstraten hebt gemist en u zoekt een reden om er toch eens naar toe te gaan, hier is de reden. Bezoek Hoogstraten, het museum aldaar en vergroot meteen uw kennis over vrouwenemancipatie. foldertentoonstelling keuken, kerk en kinderen

Woudrichem is een mooie vestingstad; het is een van de historische steden/plekken van de Vestingdriehoek. De andere zijn Gorinchem, dat we vorig jaar hebben bezocht, Slot Loevestein en Fort Vuren.

Vestingstad Woudrichem was ooit een toevluchtsoord voor de gravin van Zeeland, Holland en Henegouwen: Jacoba van Beieren (1401-1436). Hoewel er inmiddels eeuwen zijn verstreken, is er nog altijd de middeleeuwse sfeer terug te vinden. Verschillende vijftiende en zestiende eeuwse panden hebben hun aanzien niet verloren en ook de stadswallen met hun ravelijnen, bastions en steunberen zijn bewaard gebleven.

De stad, gelegen in het Land van Heusden en Altena, was eens de hoofdplaats van het Land van Altena en kent een bewogen geschiedenis. In 1356 krijgt Woudrichem, ook wel Woerkum genoemd, stadsrechten. Van 1354 tot 1425 kende Woudrichem een grote bloei. Tijdens de Arkelse oorlog in 1405, de Tachtigjarige Oorlog (1568 -1648) en de oorlogen met Frankrijk in 1672 (Lodewijk de 14e) en 1794/1795 had het stadje veel te lijden van belegeringen en plunderingen. In 1556 heerste er de pest. Aan het eind van de 16e eeuw wordt Woudrichem uitgebouwd tot een belangrijke Hollandse vesting. Na 1680 wijkt het oorlogsgevaar, het garnizoen wordt kleiner en daarmee neemt de welvaart af. Stad en Land van Altena behoorden tot het gewest Holland, pas sinds 1815 maken ze deel uit van Noord-Brabant. In 1816 wordt het stadje de vestingstatus ontnomen. Dit betekent de economische doodsteek en de verpaupering slaat toe. De visserij, die al sinds de Middeleeuwen voor werk zorgde, was in de 19e en begin 20e eeuw de dobber waarop de Woerkumse economie dreef.

De Woerkummers hadden van oudsher het recht om op grote gedeelten van de Maas en de Merwede te vissen. Dat visrecht was op 3 juni 1362 verstrekt aan het gewone volk. Toen het gemeentebestuur in 1877 de euvele moed had aan dit eeuwenoude privilege te tornen stond heel Woudrichem op z'n kop. De armoedige vissers met hun meestal grote gezinnen voelden zich in hun bestaan bedreigd en kwamen tot georganiseerd verzet. Marechaussee en eenheden Infanterie uit Loevestein en Gorinchem kwamen het 'Vischoproer' bedwingen; er verscheen zelfs een kanonneerboot voor de vesting. Uiteindelijk gaf het gemeentebestuur toe. In 1909 werd de Coöperatieve Visscherijvereeniging De Hoop opgericht. Die beheert tot op heden het visrecht. In de vijftiger jaren verloor de visserij vanwege de vervuiling van de Maas en de Merwede aan belang. Door de restauratie van de vesting, het toerisme en de nieuwbouw buiten de wallen, krijgt de oude stad nieuwe impulsen.

In Woudrichem bezoekt u natuurlijk het Visserij- en cultuurhistorisch Museum Woudrichem!

Er hebben zich 58 personen ingeschreven, de excursie is volgeboekt. Verdere inschrijvingen belanden op een wachtlijst die wordt afgewerkt als mensen om wat voor reden dan ook niet mee gaan.

Op 21 mei 2011 gaan we met de bus naar Hoogstraten. In de bus zijn 58 zitplaatsen beschikbaar, meer deelnemers kunnen wij dus niet bergen. U kunt zich inschrijven voor deze excursie door betaling van €40,- per persoon (niet-leden €50,-) op rekening 5023582 t.n.v. Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden te Culemborg, onder vermelding van 'Hoogstraten' en bovendien onder vermelding van uw voorkeur voor de lunch(es) (Frikadel, Beuling of Niçoise). De lunch is bij de prijs inbegrepen.

Hoogstraten is een zusterstad van Culemborg. Ooit, in 1937, dus voor de Tweede Wereldoorlog, was een bezoek aan Hoogstraten een extra reden om in Culemborg een historische vereniging op te richten, en dat is nu ons eigen Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden.

Excursie naar Maarssen met het thema: “Buitenplaatsen aan de Vecht, Nieuwe Rijken van de 17e en 18e eeuw“

U kunt uiteraard nog reageren op deze enquête, maar uitslag is inmiddels vastgesteld. Deze enquête heeft 65 reacties opgeleverd, 61 mensen reageerden afwijzend op de plannen voor Culemborg aan de Lek. Nu is in de Gemeenteraadsvergadering van 31 maart 2011 al besloten dit plan te herzien en alleen de probleemgebieden (jachthaven en veerweggebied) nog te beschouwen, maar Voet zal die ontwikkelingen nauwgezet volgen. Met name het aanzien van onze stad vanaf de Lek vinden wij waardevol.

Wilt u dit artikel afdrukken, klik dan op het printer-icoontje rechtsboven in de kop van dit artikel.

Nationaal Landschap Rivierengebied toegevoegd bij Cultuurhistorie (19/2/2011 16:30)

Het plan Culemborg aan de Lek zal het aanzien van onze stad vanaf de Lek grondig veranderen.

Wij willen graag weten hoe onze leden denken over het plan Culemborg aan de Lek voordat wij als bestuur van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden een standpunt innemen. Daarom verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden:

Lang vormden steenbakkerijen een karakteristiek beeld in het landschap. Zie de steenfabriek in Culemborg in dit artikel. Langs de rivieren markeerden de schoorstenen de steenovens langs de rivier. Tussen Vianen en Rhenen waren ooit meer dan 20 steenbakkerijen in vol bedrijf.

Op 24 maart 2011 hield Leendert van Prooije een lezing over houtvlotten, enorme gevaarten samengesteld uit boomstammen die de rivier af kwamen zakken, de laatste in 1968. Hij had een film waarop zo'n vlot werd getoond, maar die film kon niet worden afgespeeld. Wij hebben voor u het stukje met het vlot eruit gemonteerd. Kijk zelf, het is een enorm gevaarte. (NB: de video werkt niet op een iPad)

Amsterdam, die grote stad,
Die is gebouwd op palen.

Culemborg hangt niet in het luchtledige, staat niet op zichzelf. Onze stad is onderdeel van een streek, en zo is het ook met haar geschiedenis.

De jaarvergadering 2011 zal plaats vinden op dinsdag 22 februari 2011 om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg. U kunt hier het jaarverslag 2010 en de agenda lezen. Er is inmiddels een aanvulling op de agenda: voorafgaand aan de rondvraag willen wij de mening van onze leden vragen over het plan Culemborg aan de Lek.

Leest u even mee met de Bewoners aan de Lek:

Een langer verslag volgt nog, bijgaand een paar foto's die zijn genomen door Tanja Moody, Jan Hogendoorn en Jaap Borggreve. Om te beginnen: Ravenstein op Google Earth.

Fotoverslag excursie 18 september naar Gorinchem. Foto's van Jan Hogendoorn. In het artikel over het Culemborgse volkslied is het vrijwel identieke Gorinchemse volkslied toegevoegd.

Gemeenteraad pas op: geef de touwtjes niet uit handen aan een projectontwikkelaar.

Het gemeentebestuur wil in de komende raadsvergadering toestemming vragen voor de oprichting van een Publiek Private Samenwerking (PPS) met Ballast van Oord. In deze onderneming zullen Ballast van Oord en de gemeente Culemborg samen de plannen rondom “Culemborg aan de Lek” verder ontwikkelen.

Met heel veel plezier heeft het bestuur van de Stichting zich het eerste seizoen ingezet. Na de spectaculaire opening op bevrijdingdag, 5 mei, was er een gevarieerd programma met koren, jazz, pop, klassieke muziek, zangers, slagwerk en dans! Ook de speciale middag voor Culemborgse ouderen met De Deining en Ronnie Tober was een groot succes!

Nu richt de Stichting zich op de programmering van 2011!
Mocht u interesse hebben om u actief in te zetten voor de Stichting of suggesties hebben voor de programmering, dan kunt u contact opnemen via de website: www.muziekplantage.nl.

Het spreekt voor zich dat optredens geld kosten. Daarom een oproep aan alle Culemborgers om VRIEND van de MUZIEKTENT te worden voor 10 euro per jaar! Via de mail en/of nieuwsbrief wordt u dan op de hoogte gehouden van het programma! U kunt altijd vriend worden via de website, het kan ook tijdens de kerstmarkten, op zaterdag 11 december(van 11.00 tot 17.00 uur) in het Elisabeth Weeshuis en op zaterdag 18 december(van 10.00 tot 17.00 uur) in centrum BonVie.
Aan alle nieuwe vrienden geven wij een leuke attentie voor de feestdagen!

Kortom de leden van Stichting hebben er zin in. Wij hopen vele vrienden te begroeten en zullen er in 2011 weer een mooi muzikaal seizoen van te maken!!

3 nov. 2010: foto's toegevoegd van vondsten en locatie.

De vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad bestond uit drie gedeelten: een zuidelijke wijk, een middendeel en een noordelijke wijk. Over de zuidelijke wijk wisten wij tot nu toe vrijwel niets.

Opgravingen in de late 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw hebben veel informatie over het middendeel en met name de noordelijke wijk opgeleverd.

Raadsel: wat hebben de volgende zaken met elkaar gemeen: Anckerwaerdt, De Geer, Het Schrijland, Ontwikkelingen Buitengebied, Illegale kap, Sprokkelenburg, Culemborg aan de Lek en Van den Hurk?

Herman de Man: De weemoedsroep der stoomfluit


Uitnodiging vernissage 'Portret van een stoel / The family of chairs’

Museum Elisabeth Weeshuis nodigt u uit voor het bijwonen van de opening van de foto-expositie 'Portret van een stoel / The family of chairs’ van Stef Verstraaten, op vrijdag 8 oktober 2010 van 17.00 tot 19.00 uur. Na een verwelkoming door conservator Ruud Priem zal Stef Verstraaten de expositie inhoudelijk toelichten.

Zaterdag 18 september 2010 gaat Voet op middagexcursie naar Vestingstad Gorinchem, de stad van Hendrick Hamel.

Let op: vertrektijden van trein gecorrigeerd. Routebeschrijving

Speciale mededeling van de Werkgroep Excursies:

In het Gorcums museum is op dit moment een heel bijzondere kleine tentoonstelling, mooi ingericht en gedocumenteerd :
Esther - een dagboek - 1942 - uitgesloten en weggevoerd

Huub van Beurden maakte prachtige foto's van Eemjazz.

Hoogstraten, net over de grens bij Breda, is de zusterstad van Culemborg.

In reactie op de nieuwsbrief over onder andere Jutteperen kwam er per kerende e-mail de volgende reactie.

Waar komt het kwaad vandaan ? Er zijn dikke boeken over geschreven. Annie M.G. Schmidt behandelt die vraag in haar gedicht "De wurm".

Rond vier uur in de middag van de 14e mei 1940 trof een granaat de woning van het echtpaar Bosschaart, Achter de Vismarkt. Het echtpaar was op slag dood. Uit angst dat de hele stad zou worden gebombardeerd werd op die dag besloten te evacueren. Om vijf uur vertrok de stoet richting Beusichem en Zoelmond.

Soms krijgen wij vragen over genealogisch onderzoek, een heleboel historische verenigingen houden zich daar mee bezig maar Voet van Oudheusden niet, wij verwijzen vraagstellers door naar het Regionaal Archief Rivierenland, daar zijn ze zeer goed toegerust om genealogisch onderzoek te verrichten.

Echter, de vragen blijven incidenteel binnenkomen. Nu heeft het Archiefforum een verzameling gemaakt van de beste websites op het gebied van genealogie die er in België en Nederland beschikbaar zijn. Ze hebben het in de vorm van een document neergezet en wij geven u hierbij de link naar dat document .

Let op: over het algemeen stromen de inschrijvingen binnen in de laatste 2 weken voor de excursie. Echter, we hebben nu (13 mei) al een volle bus en vier mensen op de wachtlijst .

Programma

Uit zijn netwerk heeft Jan Hogendoorn de heer Cor den Boer geselecteerd en die gaat ons het verhaal vertellen van de berging van de Kursk.

Dit is een samenvatting van de excursies die Voet heeft georganiseerd sinds 1997.

Ja, dat was even schrikken. 6 jaar na de Kapelredders, 12 jaar nadat de Kapel in het bezit was gekomen van de gemeente Culemborg, haalde de Kapel weer de pers en gaat er eindelijk iets mee gebeuren. Er worden appartementen in gebouwd.

Nu gaan wij even opletten.

Jos Jakobs maakte, als gedelegeerde van onze bedlegerige Hoffotograaf Gerard de Heus, een paar stemmige foto's van de vergadering. Huub van Beurden deed hetzelfde tijdens de lezing.

De jaarvergadering 2010 zal plaats vinden op dinsdag 16 februari 2010 om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg. Let op: wijziging in het programma.

Op zaterdag 16 januari 2010 bezoeken we Sonnenborgh, een plek met bijzondere historie, gebouwd in 1552 als bastion als onderdeel van de stadsverdediging van Utrecht.

Afgelast wegens ziekte van de presentator. Voor een verslag van het hoogtepunt van onze de jaarvergadering zie dit artikel.

Subcategorieën

De boekenlijst met alle boeken die wij in de bibliotheek van Voet ter beschikking hebben voor onze leden. Met de zoekfunctie van uw browser (Cntrl-f) kunt u de inhoud doorzoeken.

fransche school theater de fransche school De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.