In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

Gemeenteraad pas op: geef de touwtjes niet uit handen aan een projectontwikkelaar.

Het gemeentebestuur wil in de komende raadsvergadering toestemming vragen voor de oprichting van een Publiek Private Samenwerking (PPS) met Ballast van Oord. In deze onderneming zullen Ballast van Oord en de gemeente Culemborg samen de plannen rondom “Culemborg aan de Lek” verder ontwikkelen.

Met heel veel plezier heeft het bestuur van de Stichting zich het eerste seizoen ingezet. Na de spectaculaire opening op bevrijdingdag, 5 mei, was er een gevarieerd programma met koren, jazz, pop, klassieke muziek, zangers, slagwerk en dans! Ook de speciale middag voor Culemborgse ouderen met De Deining en Ronnie Tober was een groot succes!

Nu richt de Stichting zich op de programmering van 2011!
Mocht u interesse hebben om u actief in te zetten voor de Stichting of suggesties hebben voor de programmering, dan kunt u contact opnemen via de website: www.muziekplantage.nl.

Het spreekt voor zich dat optredens geld kosten. Daarom een oproep aan alle Culemborgers om VRIEND van de MUZIEKTENT te worden voor 10 euro per jaar! Via de mail en/of nieuwsbrief wordt u dan op de hoogte gehouden van het programma! U kunt altijd vriend worden via de website, het kan ook tijdens de kerstmarkten, op zaterdag 11 december(van 11.00 tot 17.00 uur) in het Elisabeth Weeshuis en op zaterdag 18 december(van 10.00 tot 17.00 uur) in centrum BonVie.
Aan alle nieuwe vrienden geven wij een leuke attentie voor de feestdagen!

Kortom de leden van Stichting hebben er zin in. Wij hopen vele vrienden te begroeten en zullen er in 2011 weer een mooi muzikaal seizoen van te maken!!

3 nov. 2010: foto's toegevoegd van vondsten en locatie.

De vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad bestond uit drie gedeelten: een zuidelijke wijk, een middendeel en een noordelijke wijk. Over de zuidelijke wijk wisten wij tot nu toe vrijwel niets.

Opgravingen in de late 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw hebben veel informatie over het middendeel en met name de noordelijke wijk opgeleverd.

Raadsel: wat hebben de volgende zaken met elkaar gemeen: Anckerwaerdt, De Geer, Het Schrijland, Ontwikkelingen Buitengebied, Illegale kap, Sprokkelenburg, Culemborg aan de Lek en Van den Hurk?

Herman de Man: De weemoedsroep der stoomfluit


Uitnodiging vernissage 'Portret van een stoel / The family of chairs’

Museum Elisabeth Weeshuis nodigt u uit voor het bijwonen van de opening van de foto-expositie 'Portret van een stoel / The family of chairs’ van Stef Verstraaten, op vrijdag 8 oktober 2010 van 17.00 tot 19.00 uur. Na een verwelkoming door conservator Ruud Priem zal Stef Verstraaten de expositie inhoudelijk toelichten.

Zaterdag 18 september 2010 gaat Voet op middagexcursie naar Vestingstad Gorinchem, de stad van Hendrick Hamel.

Let op: vertrektijden van trein gecorrigeerd. Routebeschrijving

Speciale mededeling van de Werkgroep Excursies:

In het Gorcums museum is op dit moment een heel bijzondere kleine tentoonstelling, mooi ingericht en gedocumenteerd :
Esther - een dagboek - 1942 - uitgesloten en weggevoerd

Huub van Beurden maakte prachtige foto's van Eemjazz.

Hoogstraten, net over de grens bij Breda, is de zusterstad van Culemborg.

In reactie op de nieuwsbrief over onder andere Jutteperen kwam er per kerende e-mail de volgende reactie.

Waar komt het kwaad vandaan ? Er zijn dikke boeken over geschreven. Annie M.G. Schmidt behandelt die vraag in haar gedicht "De wurm".

Rond vier uur in de middag van de 14e mei 1940 trof een granaat de woning van het echtpaar Bosschaart, Achter de Vismarkt. Het echtpaar was op slag dood. Uit angst dat de hele stad zou worden gebombardeerd werd op die dag besloten te evacueren. Om vijf uur vertrok de stoet richting Beusichem en Zoelmond.

Soms krijgen wij vragen over genealogisch onderzoek, een heleboel historische verenigingen houden zich daar mee bezig maar Voet van Oudheusden niet, wij verwijzen vraagstellers door naar het Regionaal Archief Rivierenland, daar zijn ze zeer goed toegerust om genealogisch onderzoek te verrichten.

Echter, de vragen blijven incidenteel binnenkomen. Nu heeft het Archiefforum een verzameling gemaakt van de beste websites op het gebied van genealogie die er in België en Nederland beschikbaar zijn. Ze hebben het in de vorm van een document neergezet en wij geven u hierbij de link naar dat document .

Let op: over het algemeen stromen de inschrijvingen binnen in de laatste 2 weken voor de excursie. Echter, we hebben nu (13 mei) al een volle bus en vier mensen op de wachtlijst .

Programma

Uit zijn netwerk heeft Jan Hogendoorn de heer Cor den Boer geselecteerd en die gaat ons het verhaal vertellen van de berging van de Kursk.

Dit is een samenvatting van de excursies die Voet heeft georganiseerd sinds 1997.

Ja, dat was even schrikken. 6 jaar na de Kapelredders, 12 jaar nadat de Kapel in het bezit was gekomen van de gemeente Culemborg, haalde de Kapel weer de pers en gaat er eindelijk iets mee gebeuren. Er worden appartementen in gebouwd.

Nu gaan wij even opletten.

Jos Jakobs maakte, als gedelegeerde van onze bedlegerige Hoffotograaf Gerard de Heus, een paar stemmige foto's van de vergadering. Huub van Beurden deed hetzelfde tijdens de lezing.

De jaarvergadering 2010 zal plaats vinden op dinsdag 16 februari 2010 om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg. Let op: wijziging in het programma.

Op zaterdag 16 januari 2010 bezoeken we Sonnenborgh, een plek met bijzondere historie, gebouwd in 1552 als bastion als onderdeel van de stadsverdediging van Utrecht.

Afgelast wegens ziekte van de presentator. Voor een verslag van het hoogtepunt van onze de jaarvergadering zie dit artikel.

De bijbel is een boek dat bestaat uit geschriften die 2000 jaar of meer oud zijn. Hoe komt het toch dat zo'n oud boek uit antieke tijden de basis is geworden van de Westerse cultuur?

Ton van Haaften, verwoed verzamelaar van prentbriefkaarten en onder andere samensteller van de Culemborg box, laat een begin zien van zijn verzameling.

Hij heeft daaruit een heleboel oude ansichtkaarten van Culemborg opgeduikeld en laat ons meegenieten.

Dit is de planning voor 2009. Pak uw agenda en reserveer die dagen. Let op: 23 januari is geannuleerd.

Een opsomming van de lezingen die Voet heeft georganiseerd van 1997 tot en met dit jaar.

Het bestuur van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die plaatsvindt op dinsdag 19 februari 2008,

Wij liepen zomaar tegen een interessante website aan. Hij staat nu even op de voorpagina van onze website, maar hij blijft bij de 'Weblinks' staan: De vereniging van Vrienden van de Voetveren stelt zich tot doel het promoten van de voetveren in Nederland. Kijk maar eventjes.

Kijk, Voet is actief leden aan het werven. In 2012 bestaat ons Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden 75 jaar, en dat willen wij vieren met 750 leden, 10 voor elk jaar van ons bestaan.

Jaja, je reserveert anderhalf uur, ruimschoots voldoende om van Culemborg naar Zutphen te rijden, denk je. Mis dus, het gaat precies in 90 minuten en geen minuut minder. Als beloning voor die lange busreis is er dan, mooie stad of niet, eerst behoefte aan een kop koffie, deze keer verrijkt met een stuk echte Veluwse appelcake van de enige echte Veluwse appelcakebakker in Zutphen, geselecteerd door de werkgroep.


Hier het programma van 16 mei en de kaart van Zutphen

Op zaterdag 16 mei bezoeken we Zutphen, een van de oudste steden van Nederland met een rijke historie: hoofdstad van het graafschap Zutphen, Hanzestad en vestingstad.

Vreeswijk kent een lange en bewogen geschiedenis die sterk verbonden is met het water en de scheepvaart. Het plaatsje groeide, mede door de handelsactiviteiten, uit tot een belangrijk knooppunt in de scheepvaart tussen Amsterdam en het Duitse achterland.

Het bestuur van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering,

Buys Ballot

Buys Ballot, Krecke en Jansen, twee wetenschappers en een Marine officier, zij waren het die in 1853 de toenmalige minister van Binnenlandse zaken, Thorbecke, van het belang van de weerkunde voor Nederland wisten te overtuigen.

De stadsplattegrond van Culemborg is tussen 1400 en 1900 praktisch gelijk gebleven.

Culemborg is ontstaan als een marktplaats voor de ontginningsdorpen om ons heen en heeft zich in de periode van 1300 tot 1400 ontwikkeld tot een driestad, waarvan alle drie de delen omsloten werden door grachten, wallen en muren. Deze stadsopbouw is uniek in Nederland en nog steeds duidelijk te zien op elke stadsplattegrond.

Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek tegenaan loopt, is dat in een bepaalde plaats of gebied de gezochte familienaam wel voorkomt, maar dat om onverklaarbare redenen huwelijken of dopen niet worden gevonden.

Op zondag 30 april 2006 organiseerde het 1 meicomité een stadswandeling lang het industriële erfgoed in de binnenstad. De middag werd geopend door loco-burgemeester Henk Wichgers.

De belangstelling voor deze middag was groot. 4 rondleiders, de heren Wim Veerman, Peter Schipper, Ron Wevers en Jack van der Winkel, voerden de mensen door de stad.

 

Zo werd aandacht geschonken aan de R.K Coöperatie 'Ons Voordeel', 'De Werkman', Huis 'De Eijkel' - de smederij van Cees Heij - en Café Voorwaarts in de Zandstraat; het woonhuis van C.W. Dresselhuijs op de Varkensmarkt; het confectieatelier van Wust in de Grote Kerkstraat en in de Kleine Kerkstraat de sigarenmakerij De Ruiter;op de Markt de coöperatieve vereniging 'De Eendracht';de Mosterdfabriek van Spoor en 'De Oude Keet' van Dresselhuijs in de Lange Meent.

In de Korte Meent werd aandacht geschonken aan de brandspuitenfabriek van Kronenburg en diverse meubel- en sigarenfabrieken.

Na afloop ontving men een uitgebreide brochure over hetgeen verteld was.

Op zaterdag 2 juni 2001 bezocht het bestuur, op uitnodiging van de stad Werth deze plaats om uitdrukking te geven van haar verbondenheid met deze Duitse plaats. 575 Jaar geleden, in 1426 dus, verleende Johan van Culemborg stadsrechten aan Werth.
Stadhalle Werth
Het voormalig stadhuis van Werth
Bestuur Voet in gesprek met Johann Radstaak, voorzitter van de feestcommissie
Bestuur Voet in gesprek met Johann Radstaak, voorzitter
van de feestcommissie
Toespraak van de voorzitter van Voet van Oudheusden, mevrouw Y. Jakobs-Lommers  in de Stadthalle te Werth.
Toespraak van de voorzitter van Voet van Oudheusden,
mevrouw Y. Jakobs-Lommers in de Stadthalle te Werth.
De Evangelische Kerk, waarin het zeer bekende wapenbordvan de hertog van Sachsen-Hildburghausen is opgehangen.Vroeger hing dit schild in het raadshuis wapenbord
De Evangelische Kerk, waarin het zeer bekende
wapenbord van de hertog van Sachsen-Hildburghausen is
opgehangen. Vroeger hing dit schild in het raadshuis.

Opening

De voorzitter, mevrouw Y.E. Jakobs, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 74 leden aanwezig. Zij memoreert dat de Jaarvergadering de gelegenheid bij uitstek is om het bestuur van de vereniging ter verantwoording te roepen.

Ingekomen stukken

De secretaris, de heer J.G. Borggreve, meldt berichten van verhindering te hebben ontvangen. J. Bartelds, H. Eigenraam, de heer en mevrouw Slagboom en mevrouw C. de Graaf-van der Vliet.

Verslag jaarvergadering 17 februari 2004

Na voorlezing door de secretaris wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd.

Jaarverslag 2004

Het jaarverslag wordt doorgenomen. Ook dit jaar was er weer een indrukwekkende lijst lezingen, excursies en activiteiten, zelfs een extra, namelijk de Voettocht van de Kapel naar Tusculum.

Geen van de leden heeft vragen of opmerkingen.

Financieel verslag

Het boekjaar 2004 is afgesloten met een batig saldo van € 32,80. Bovendien is € 500,00 toegevoegd aan het Hazendonk publicatiefonds. Dit mooie resultaat is mede het gevolg van een boek dat ons genootschap heeft uitgegeven in plaats van de gebruikelijke tweede Voetnoot. Het boek heeft als titel ‘De Witte Raaf’, en bevat verslagen van gesprekken met inwoners van Culemborg rond 1964 en 1965. Die verslagen verschenen eerder in de Culemborgse Courant van die jaren, maar ze zijn voor deze gelegenheid geïllustreerd met oude foto’s die bij familieleden zijn verzameld. Het boek is in een groot succes geworden.Heel veel leden betalen als contributie meer dan het minimum van € 12,50 en zo werd over 2004 het bedrag van € 1.691,92 extra ontvangen. De penningmeester dankt de leden voor deze donaties, zonder dit geld zou ons genootschap er financieel veel minder rooskleurig voorstaan.

Voorts memoreert de penningmeester dat onze collega-vereniging in Tiel een vermogen heeft van circa € 2.000.000,00, waar ons genootschap daar met een vermogen van € 7.272,03 toch wat schameltjes bij afsteekt. De verklaring wordt met enige hilariteit ontvangen, de vereniging in Tiel heeft dat bedrag uit een nalatenschap gekregen.

Verslag kascommissie, verkiezing nieuw lid

De kascommissie, bestaande uit de heren J.N. van Daalen en Th.J. van Kessel, complimenteert de penningmeester met de accuratesse en de inzichtelijkheid van de financiële administratie en adviseert aan hem decharge te verlenen, hetgeen gebeurt. De heer Van Kessel treedt af, de heer J.W.G. Hogg is bereid zijn plaats in te nemen, hetgeen in dank wordt aanvaard.

Decharge bestuur over gevoerde beleid

De vergadering verleent decharge bij acclamatie.

Begroting 2005

Het bestuur stelt voor dit jaar drie Voetnoten uit te geven, de eerste ter gelegenheid van 60-jaar bevrijding op 5 mei aanstaande.

De penningmeester gaat ervan uit dat het aantal leden van ons Genootschap dit jaar het magische aantal van 500 zal overschrijden. Die mededeling wordt met applaus begroet.

Verkiezing bestuursleden

Er zijn twee bestuursleden aftredend, mevrouw De Weerd en de heer Van Haarlem. Beiden zijn herkiesbaar. De voorzitter stelt vast dat er geen andere kandidaten zijn aangemeld, en feliciteert de beide bestuursleden met hun hernieuwde aanstelling.

Rondvraag en sluiting

De heer W.Z. Hoek vraagt of er nog gebruik zal worden gemaakt van zijn beschrijving van het Bakelbos. De secretaris overhandigt hem een recent ontvangen verzoek van een onderzoeker die meer informatie vraagt over het Bakelbos.

Verder niets ter tafel zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

 

De voorzitter, mevrouw Y.E. Jakobs, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alle bestuursleden zijn aanwezig en 54 leden hebben hun aanwezigheid geregistreerd.

Ingekomen stukken

De secretaris, de heer Borggreve, meldt 5 berichten van verhindering te hebben ontvangen, respectievelijk van M. de Kruijff, J.H. Greeven, W. Thoomes, H. Jaquet en W. van den Akker.

Verslag jaarvergadering 22 februari 2005

Na voorlezing door de secretaris wordt het verslag goedgekeurd door de vergadering.

Jaarverslag 2005

Het jaarverslag wordt doorgenomen. Ook dit jaar was er weer een mooie lijst lezingen, excursies en activiteiten. De heer Ekering merkt op dat er volgens de statuten leden bestaan en bestuursleden, we kunnen dus geen ‘aspirant bestuurslid’ aanvoeren, zoals inderdaad ten onrechte in het jaarverslag staat aangegeven. De heer Van Haaften vraagt zich af of de voorzitter wel voldoende delegeert, gezien het grote aantal activiteiten waaraan zij blijkens het punt Externe betrekkingen deelneemt.

Financieel verslag

Er zijn in 2005 veel nieuwe leden bijgekomen en dat is volgens de penningmeester, de heer Van Haarlem, een belangrijke reden voor het goede financiële resultaat. Daarnaast heeft de verkoop van digitale producten de kas van ons Genootschap gespekt. Al met al is de penningmeester zeer tevreden over de resultaten van het verslagjaar.

Verslag kascommissie, verkiezing nieuw lid

De kascommissie bestaat dit jaar uit de heren J.N. van Daalen en J.W.G. Hogg. De heer Hogg doet verslag en beschrijft de gevolgde procedure. Steekproefsgewijs is er gecontroleerd en zijn subtotalen en totalen vergeleken. Er zijn geen fouten gevonden en de kascommissie spreekt, als vorige jaren, zijn hoge waardering uit voor de overzichtelijke en ordelijke administratie. De commissie stelt voor de peningmeester decharge te verlenen, hetgeen door de vergadering wordt gedaan. De heer Van Daalen is aftredend. De heer H. Visser biedt zich aan om zijn plaats dit jaar in te nemen en dat wordt in dank aanvaard.

Decharge bestuur over het gevoerde beleid

De vergadering verleent decharge bij acclamatie.

Beleidsvoornemen 2006

De voorzitter licht het beleid toe. Dat zal niet wezenlijk afwijken van vorige jaren omdat dat gezien het stijgende aantal leden succesvol mag worden genoemd. De heer Van Haaften vraagt om een schriftelijk beleidsplan. De voorzitter zegt toe dit het volgende jaar te zullen realiseren.

Begroting 2006

De penningmeester ligt de begroting voor 2006 toe. De heer Ekering merkt op dat er geen reservering is opgenomen voor de beloning van de bezorgers in het jaar 2006. De penningmeester licht toe dat de die beloning dit jaar door de ‘Vrienden’ wordt verzorgd en dus niet op onze begroting drukt. Vorig jaar zijn alle bezorgers overigens beloond met een 100 jaar oud theezakje dat wij kregen van de heer Zeeman. Hij heeft dat theezakje laten vullen met hedendaagse theeblaadjes. De factuur die hij daarvoor stuurde is betaald, maar het bedrag heeft hij vervolgens als donatie aan het Genootschap overgemaakt.

Verkiezing bestuursleden

Aftredend volgens schema waren de voorzitter, mevrouw Jacobs-Lommers, de coördinator evenementen de heer W.R.A. Luderer en de secretaris de heer J.G. Borggreve. De voorzitter stelde voor het aftreden van de secretaris een jaar uit te stellen om een evenwichtiger verloop van aftreden in het bestuur te realiseren. Dat voorstel wordt door de vergadering aanvaard. De voorzitter was herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen. Er was overigens geen tegenkandidaat. De heer Luderer was niet herkiesbaar. In zijn plaats stelt het bestuur voor de heer M. ten Ham te benoemen en dat voorstel werd door de vergadering geaccepteerd. De voorzitter dankt de heer Luderer voor zijn toewijding en zijn precisie bij het organiseren van lezingen en excursies, een tijdrovende taak. De heer Luderer neemt afscheid met de opmerking dat hij met veel plezier de hem toegewezen taken heeft vervuld en zegt een enthousiast en betrokken lid te blijven van het Genootschap. Hij leest een gedicht voor dat hij voor deze gelegenheid heeft gemaakt. De vergadering dankt hem met applaus.  

Rondvraag en sluiting

Niemand heeft iets voor de rondvraag. De voorzitter sluit daarop de vergadering.

Stond 1987 in het teken van de viering van het vijftigjarig bestaan van ons historisch genootschap, het jaar 1988 bracht een nieuw heugelijk feit. In 1928 werd de plaatselijke Oudheidkamer opgericht, in 1976 voortgezet als het museum het Elisabeth Weeshuis. Het zestigjarig jubileum vormde de aanleiding voor diverse aktiviteiten, waaraan ook "Voet" zijn deel heeft gehad. Tot de vaste aktiviteiten behoorden een viertal lezingen. 

Op 8 maart hield drs. A. van Geffen een lezing met dia's over de geschiedenis van het kasteel te Hedel en het blootleggen van de fundamenten daarvan in de periode 1978-1982. Na de pauze ging hij in op het eerste resultaat van de opgravingen in de kasteeltuin te Culemborg. Een zestigtal mensen woonde de lezing bij. 

Op 23 maart volgde de algemene ledenvergadering. Onze penningmeester mevr. G. van Dijk, volgens rooster aftredend, stelde zich herkiesbaar en werd door de vergadering herkozen. Tijdens de bijeenkomst kon het tweehonderdste lid, de heer A.J. van Emden, door de bestuursleden Van Dijk en Blommers, feestelijk worden verwelkomd. Hem vielen bloemen en een exemplaar van het boek "De sigarennijverheid in Culemborg" ten deel. Onder grote hilariteit meldde de heer Verrips even later reeds het tweehonderd-eerste lid aan. Na het huishoudelijk deel sprak drs. L.G. Krijnen over het bestuur en de bestuurders van Vianen in de achttiende eeuw. Hij verschafte de aanwezigen een verrassend kijkje in het privé-domein van deze raden en magistraten. 

De eerste najaarslezing vond plaats op 18 oktober in de sfeervolle Lutherse kerk. Spreker was de heer W. Raue, directeur van de vereniging "Hendrick de Keyser". Naast een uiteenzetting van de geschiedenis en doeleinden van de vereniging, toonde hij met behulp van dia's tal van door de vereniging in het hele land gerestaureerde gebouwen. Uitdrukkelijk besprak hij ook de restauratie van het Drostenhuis in de Slotstraat. 

De laatste, geplande lezing van het verenigingsjaar, op 24 november, met de titel "Culemborg in dubbelbeeld, vroeger en nu", kon door ziekte van de spreker, conservator Peter Schipper, niet doorgaan. Onze voorzitter, J.H. Ekering, sprong echter in en boeide, met behulp van eigen dia's, de aanwezigen met een geimproviseerde lezing over bouwkundige situaties in het Culemborg van vroeger en nu. Een geslaagde avond, te meer daar anders de talrijke bezoekers onverrichterzake huiswaarts hadden moeten keren. 

Aansluitend op een gezamenlijke vergadering ter coördinatie van de activiteiten, vond dezelfde avond, voorafgaande aan de lezing bij de Italiaan de jaarlijkse maaltijd van de besturen van de Vrienden en Voet plaats. 

Het zestigjarig bestaan van het museum was aanleiding voor een viertal evenementen. Op 18 april, de oprichtingsdatum, vond de officiële viering van het jubileum plaats. Ter gelegenheid daarvan bood onze voorzitter, de heer Joost Ekering, het museum een negentiende eeuwse sigarenkoker van schildpad, met een zilveren afbeelding van de spoorbrug. 

Op 5 juni organiseerden de Vrienden van het Museum een busreis naar het Belgische Hoogstraten en Lier. Vele leden van "Voet" namen hieraan deel. In Hoogstraten waren zij getuige van de bloedprocessie en brachten zij een bezoek aan het graf van vrouwe Elisabeth in de Catharinakerk. In Lier werd de band met Culemborg bevestigd door het bekijken van een glas-in-lood-raam van deze vrouwe in de Gommaruskerk. 

Op zaterdag 27 augustus was er een door de Vrienden georganiseerde barbeque-feestavond in het museum en de museumtuin. Kleding en muziek uit het oprichtingsjaar van het museum, 1928, gaven de avond een bewust nostalgisch tintje. Meerdere leden van "Voet" werden die avond op de dansvloer gesignaleerd. 

Op 18 november werd de prachtige jubileumtentoonstelling "Culemborg, beeld van een stad" geopend. Het gelijknamige boek van de auteurs Beltjes en Schipper, dat onder auspiciën van "Voet" bij uitgever Koolhof verscheen, werd op dezelfde avond ten doop gehouden. In 1988 verschenen net niet twee nummers van de "Culemborgse Voetnoten". Het eerste nummer

 kwam in maart uit. Vanuit het bestuur droegen, naast redacteur Bert Blommers, Marianne Budde en Aad Alink met twee artikelen hun steentje bij. Het tweede nummer verscheen net na de jaarwisseling in januari. 

Bestuursleden waren actief bij diverse aangelegenheden. Mevr. Dresselhuys verzorgde op de monumentendag op 17 september rondleidingen in het stadhuis. Mevr. Budde vertegenwoordigde "Voet" bij de heropening van het door conservator Schipper heringerichte museum "De Grote Sociëteit" in Tiel. 

Het jaar 1988 was voor onze vereniging wederom een voorspoedig jaar. Reeds voor de jaarvergadering telde zij haar tweehonderdste lid. De groei zette zich verder voort. Voet telde op 1 januari 190 leden, op 31 december kon het jaar worden afgesloten met 214 leden. Al met al kan ook dit verenigingsjaar als een geslaagd jaar worden beschouwd.

Lezing door Herre Wynia en Eric Graafstal; beiden archeologen van de gemeente Utrecht.

 

Het Leidsche Rijngebied is een omgeving die rijk is aan historie. Het gebied wordt al zo'n 3000 jaar door mensen bewoond, hetgeen voor heel wat overblijfselen uit de loop der jaren heeft gezorgd. Omstreeks het begin van onze jaartelling drongen Romeinen door tot de (Oude) Rijn. De rivier wordt één van de grenzen van het Romeinse rijk.

Subcategorieën

De boekenlijst met alle boeken die wij in de bibliotheek van Voet ter beschikking hebben voor onze leden. Met de zoekfunctie van uw browser (Cntrl-f) kunt u de inhoud doorzoeken.

fransche school theater de fransche school De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.