In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

2019 05 19 Voet Oudenbosch Willemstad 74aVoetreis? Nee hoor, wij gingen met de bus, maar als Reis met Voet was dit een gedenkwaardig tochtje. Iets over negenen vertrok het gezelschap Voetleden naar Oudenbosch. Onderweg kregen we al veel informatie over ons eerste reisdoel, Oudenbosch. Het bleek dat we niet direct naar de basiliek konden in verband met een uitvaart. Na een kop thee / koffie met een groot stuk appeltaart met slagroom gingen we met de gids naar de kapel van het Saint Louis instituut. Daar werd uitgelegd welke congregaties er allemaal waren geweest in Oudenbosch. Het was vroeger een onderwijscentrum voor de wijde omgeving. De kapel van het instituut wordt klaargemaakt voor restauratie, daarom waren er al veel voorwerpen uit de kapel naar de opslag gebracht. De gids ging tot in detail op de zaken in.

tekst

LET OP

Deze lezing vindt plaats in De Gelderlandfabriek en NIET in Theater De Fransche School in verband met de verbouwing aldaar. De Gelderlandfabriek ligt naast het station, Stationsweg 7.

NSSC staat voor het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum. De tweede Voetnoot van 2019 gaat over dit icoon van naoorlogs afstandsonderwijs. Het instituut heeft grote impact gehad in Culemborg en veel Culemborgers hebben er levendige herinneringen aan.

tekst

PROGRAMMA GEWIJZIGD op 12 mei

Zoals overal sterft men ook in Oudenbosch. Zo is er op 18 mei een uitvaart in de Basiliek waar wij op bezoek zouden gaan.Die is daarom niet toegankelijk voor ons van 10:30 tot 12:30.

Als alternatief bezoeken wij van 11:15 tot 12:25 met gids het Instituut Saint Louis met de Kapel met koepel. Van 12:30 tot 13:00 uur kunnen wij alsnog in de basiliek terecht voor een korte bezichtiging. Om 13:00 uur vertrekken wij naar restaurant Bellevue in Willemstad voor de lunch en tijdens de lunch krijgen wij van 14:30 tot 15:00 uur een inleiding op de geschiedenis van WIllemstad.

Deze reis voert ons van het indrukwekkende Oudenbosch naar de bijna intact gebleven vestingstad Willemstad. Een zoals altijd prima voorbereide en verzorgde excursie. Meld u aan vóór 5 mei want vol is vol!

stadEr zijn uit deze periode bijzondere verzamelingen kaarten en plattegronden overgebleven. Soms met een militair doel, maar ook steden lieten indrukwekkende plattegronden en stadsgezichten vervaardigen om macht en rijkdom te illustreren. Dit soort kaarten en stedenatlassen als die van Blaeu komen aan de orde in de beeldende lezing van Peter van der Krogt.

Theater De Fransche School

Aanvang: 20.00 uur, zaal open:19.30 uur

De toegang is gratis.

tekst

Voet werkt regelmatig samen met andere organisaties, zoals het Regionaal Archief Rivierenland (RAR).  In dit artikel leest u nieuws van deze organisatie over:

  • Raadpleegbaarheid bevolkingsregisters in verband met AVG (‘privacywet’)
  • Kadaster Archiefviewer op de studiezaalcomputer
  • Gedigitaliseerde charters in landelijke charterbank

tekst

De stichting Museum Jan van Riebeeckhuis organiseert op deze vrijdag een bijzondere middag die in het teken staat van de geboortedag van Jan van Riebeeck. De bekende historicus en televisiemaker Hans Goedkoop zal een lezing houden, er wordt een toneelstuk opgevoerd en er is een zaaldiscussie over de betekenis van Van Riebeeck.

tekst

De excursie groep bestaat nu uit twee leden: nieuwkomer Leo van der Kooij en Louis Raetsen.

Toine van der Laar heeft de groep verlaten. Voor zijn onmisbare bijdrage gedurende meer dan 10 jaar danken we hem hartelijk. Zijn inzet bij het voorbereiden en regelen van de excursies en zijn inleidende toespraken in de bus zullen we node missen. De leegte die Toine achterlaat willen we graag opvullen.

tekst

Een APK-beurt betekent meestal: even wachten en koffiedrinken. Bij Garage Visscher in Culemborg is dat nooit een probleem, met die prettige klantenruimte en lekkere koffie. En nu, daar bleek laatst iets aan veranderd te zijn: er waren bij de goed voorziene leestafels twee boekenkasten geplaatst, helemaal voor de klanten.

tsngo

In deze indrukwekkende documentaire laat Peter Jackson (regisseur van o.a. Lord of The Rings) op een bijzondere manier het leven aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog zien. Oude beelden uit archieven zijn daarvoor digitaal bewerkt en ingekleurd.

tekst

De interessante expositie, die in het Elisabeth Weeshuis Museum de afgelopen  drie maanden te zien was, wordt zondag 31 maart dan op een bijzondere wijze afgesloten.

De expositie toont enkele topstukken. Wat dacht u van de originele oorkonde met de Stadsrechten uit 1318 of de Genealogie van de heren en graven van Culemborg. Ook het opsporingsaffiche in verband met de dubbele moord in 1923 in Culemborg is te zien. Het zijn archiefstukken die u eigenlijk nooit te zien zult krijgen, omdat ze te kwetsbaar zijn en daarom goed opgeborgen moeten worden.

tekst

Zaterdag 23 maart, 14:00 uur: Excursie Buurmalsen

De kerk van Buurmalsen is bijzonder oud, al aan het einde van de 10e eeuw stond er een gebouw. Uit die tijd zijn er twee sarcofagen te zien.

Maar deze kerk is wereldberoemd om het feit dat de kerk is gewijd aan de apostel Jacobus. Een groot aantal fresco’s getuigen hiervan en die fresco’s zijn bijzonder gaaf.

Degene die vanwege gepleegde misdaden op bedevaart gingen naar Santiago de Compostella moesten langs Buurmalsen. Daarna moesten ze nog ongeveer 1700 km lopen!

tekstIn het afgelopen jaar hebben we met 8-10 mensen het boek van onze naamgever gelezen. Dat is goed bevallen. Voor het voorjaar 2019 hebben we een meer eigentijds boek op het oog dat gratis te downloaden is: Geschiedenis van Culemborg door J.D.J. Kalkhoven, uitgegeven door de firma Van Dam & Van der Marck te Culemborg in 1890.

logo dun transparant

Download dit Jaarverslag als een PDF bestand

JAARVERSLAG 2018

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat het Genootschap datgene doet wat het de laatste jaren altijd al heeft gedaan en dat is niet weinig! De kosten worden daardoor beperkt gehouden en het resultaat zo hoog mogelijk. De  € 17,50 contributie per jaar is een kleinigheid als je bedenkt wat daar allemaal tegenover staat.

logo dun

Download deze agenda als een PDF bestand

Het bestuur van Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 12 maart 2019 in de Fransche School, Lange Havendijk 1, Culemborg. Aanvang half acht. Zaal open: zeven uur.

AGENDA

logo dun

Download dit verslag als een PDF bestand

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 27 MAART 2018

rolly

De Algemene Ledenvergadering begint om 19:30 (zaal open 19:00 uur)

Klik hier voor de Agenda

Klik hier voor het verslag van de vorige vergadering

Klik hier voor het jaarverslag 2018

Download hier het Financieel Jaarverslag 2018

Download hier de Begroting 2019

Om ongeveer 20.30 uur zal drs K.C. Tammes vertellen over Louis Rudolph Jules ‘Rolly’ ridder van Rappard (1906-1994). Ridder van Rappart vocht tegen alles wat vies en voos was, en verloor met verve. Klaas Tammes (zelf burgemeester geweest van Lienden en Buren) schreef een biografie over ‘de meest spraakmakende burgemeester die ons land ooit heeft gehad’.

Als u in de nieuwsbrief van 19 februari klikt op het e-mailadres om u aan te melden voor de cursus Genealogisch Onderzoek verschijnt er een concept e-mail. Daarin is een verkeerd e-mailadres geprogrammeerd. Het juiste e-mailadres is:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U dient het in de adresregel van de e-mail te corrigeren, anders krijgt u de e-mail onbestelbaar retour. U kunt ook op bovenstaande link klikken voor hetzelfde resultaat.

de heilige emerentiana Op 23 januari is het ieder jaar weer Sint Emerentiana. Dat wordt voor zover wij weten nergens gevierd en dat is, speciaal in de stad Culemborg, zeer onterecht.

Uittreksel uit het boek van Ds A.W.K. Voet van Oudheusden, waar het belang van Sint Emerentiana nog eens wordt onderstreept.

****************

Ao. 1428. den 23. Febr. is Culenburg byna in den nagt overrompelt, dog wonderlyk verlost van moord, brand en plondering, 't welk toeging alsvolgt.

Rudolf van Diepholt, wien dit godloos stuk, om Bisschop Sweder te vergeeven, mislukt was, zogt op eene andere wyze zich te wreeken, de Stad te overrompelen, en den Bisschop in zyne handen te krygen. Hy zend Jan van Bueren Proost van Aken en St. Marie t' Utrecht (en volgens Sweder Origines) ook den Heer van Bueren, midsgaders veele van de Hoeksche Partye en veel krygsvolk omtrent zamen vyftien hondert mannen sterk, welke des nagts aen de Oostzyde van de Stad, daer het School doe was en nog is, een brugge over de graft wierpen en de Stads muer beklommen: De Proost quam met 40 man binnen: Tot een Teken voor de geene, die nog buiten waren, staeken zy de Trompet: De Borgers onraet verneemende quamen voor den dag, terwyl de Vyanden, die binnen waren, naer de Poort Spoeden om die te openen voor degeene, die buiten waren, onderwege vier ongewapende Borgers dood slaende.

mata hariDe Nederlandse Mata Hari, als Griet Zelle op 7 augustus 1876 in Leeuwarden geboren, werd op 15 oktober 1917 in Vincennes (Frankrijk) door een vuurpeloton doodgeschoten.

tekst

Martin IJzerman, De reformatie in de graafschappen Buren en Culemborg

De reformatie? Wat valt daar nog over te vertellen na alle aandacht bij de herdenkingen in de afgelopen tijd? De meesten van ons kennen de geschiedenis wel van Luther en Calvijn, en ook van de gevolgen: Alva, Willem van Oranje, Twaalfjarig Bestand, Tachtigjarige Oorlog, enzovoorts. Maar hoe ging dat in de graafschappen Buren en Culemborg? Dat waren immers zelfstandige gebieden.

omslagJanuari 2019: de ‘stadsgids’ van de gemeente Culemborg valt op de deurmat. Voet zou Voet niet zijn als we u niet zouden laten zien hoe zo’n naslagwerk er anno 1948 uitzag. Klik hier voor dit interessante en leerzame document. Wie vindt een bedrijf of instelling die in 2019 nog bestaat en actief is?

Logo Culemborg 700 a

Neem ook in dit bijzondere jaar waarin we 700 jaar stadsrechten vieren, uw agenda ter hand en noteer de volgende dagen. Meer informatie over lezingen en excursies volgt zodra die beschikbaar is.

tekstOp zaterdag 15 december hebben honderden Voetleden hun exemplaar van Kijkend naar Culemborg opgehaald in de pop-up store tegenover de Hema. De hele dag zag je mensen door de stad lopen met het fraaie geel-rode boek onder de arm of in de tas.

Burgemeester Gerdo van Grootheest ontving in de sfeervolle ruimte het eerste exemplaar, en las een van de verhalen voor.

tekstVan alle kanten horen we het: 6 december was een heel mooi evenement. Met een schitterende fanfare werd het feest geopend. Het gregoriaans duurde wat lang, maar wat is 20 minuten op de eeuwigheid. Herman Pleij schetste de middeleeuwse stad en maakte ons duidelijk dat volgens hem Sinte Barbara en Sint Nicolaas uit dubieuze bronnen stammen. Onder trompetgeschal betrad onze landsheer de kerk.

Dat Johan van Beusichem (Michiel Bugter) een echte ridder Otto (Jan Hogendoorn in 50 kg harnas) had meegebracht verhoogde de feestvreugde. Burgemeester Gerdo van Grootheest nam niet alleen de Voetnoot over stadsrechten in ontvangst, maar had ook een mooie speech over nieuwsgierigheid en verbinden.


Datura vrolijkte onze harten op met middeleeuwse muziek, zeker toen Vrouwe van Beusichem (Ellen van Vollenhoven) haar Heer ten dans nodigde. Willem van den Bos sloot als voorzitter van C700 het jaar en de avond kort en krachtig af. Voor iedereen een dichtbundel van de stadsdichters en een drankje toe.

tekstOp de foto links ziet u een Russische T34 tank. Zo'n tank staat ook in het oorlogsmuseum van Arie Kooijman, een markant figuur in Vianen en hij heeft er een mooi verhaal bij. Zijn oorlogsmuseum, in een oude fabriekshal, is een ongekend grote privéverzameling van klein en groot materieel uit onder andere de Tweede Wereldoorlog. Die fabriekshal was vroeger een onderdeel van Kooijman-Autogroep, zijn familiebedrijf.

In de bovenzaal staat in vitrines het kleine wapentuig, pistolen, geweren, mitrailleurs en stenguns.

tekstLet op: Channa is ziek en kan deze lezing niet houden. Zij heeft zelf voor een vervanger gezorgd, Claudia Vanderpoel, die een lezing zal houden over wat de Romeinen aten, zie hier haar website. De lezing van Channa wordt op een later tijdstip alsnog gehouden.
Voetlid drs. Channa Cohen Stuart is archeoloog. Beroepshalve zit ze daarom regelmatig in beerputten te wroeten. Dat zijn belangrijke bronnen voor onze kennis over het verleden. Er kwam van alles in die putten terecht waaruit dan weer blijkt wat onze voorouders gegeten hebben,

tekst

En toen was het zover, de onthulling van het Joods monument dat uiteindelijk terecht is gekomen achter de vroegere synagoge aan de Jodenkerkstraat. Ook over die plaats was een heleboel te doen, maar uiteindelijk blijkt het de juiste plaats.

tekst

Yvonne Jakobs (oud-voorzitter van Voet van Oudheusden) is een geboren Culemborgse, een Kuilenburgse dus) en verbindt haar enorme kennis over het Culemborgs verleden met haar eigen ervaringen in de stad. Ze vertelt op deze avond over Culemborg in de 70, 80 en 90er jaren aan de hand van dia's uit de collectie

tekst

In het kader van het Barbarafestival verzorgen een aantal Voetgenoten samen een Nacht van de Geschiedenis. Ze vertellen nog nooit gehoorde verhalen over Culemborgers van toen, afgewisseld met muziek en poëzie.

De hele cyclus wordt twee keer verteld: van 20-23 uur en van 23-02.00 uur. En u weet: verhalen komen het best tot hun recht als het donker is, bij maanlicht en zo. Locatie: Oudkatholieke kerk op de Varkensmarkt.

Deze officiële herdenkingsavond heeft een plechtig tintje. Op deze dag is het immers precies 700 jaar geleden dat Culemborg stadsrechten kreeg. Dat gaan we op die avond uitgebreid herdenken. Zo is er Middeleeuwse muziek door het Ensemble 'Datura', Gregoriaanse zang door het 'Gregoriaans Koor Utrecht' onder leiding van Anthony Zielhorst en als spreker komt Herman Pleij vertellen over Culemborg in 1300. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote- of Barbarakerk. Nadere bijzonderheden over deze avond volgen later. Noteert u de datum vast in uw agenda!

tekstCulemborg viert feest. 700 jaar geleden kregen we stadsrechten en de brief waarin die opgeschreven zijn, hebben we nog steeds. In deze lezing beginnen we met de voorgeschiedenis van Culemborg: de ontginningen en de vroege ontwikkeling van de stad tot 1318. Dan zoomen we in op de stadsrechtenbrief. Waarom kregen we die, wat staat erin, hoe moetje dat begrijpen.

tekstIn 'De Vier Heemskinderen', Herenstraat 32, is door Alies Derwig een tentoonstelling georganiseerd met als titel De Vier Heemskinderen in Europa. Het Middeleeuwse verhaal over de 'Vier Heemskinderen' handelt over vier ridders, vier broers, en hun paard 'Ros Beiaard'.

vianenOnze herfst-excursie (op eigen gelegenheid) gaat dit keer naar Vianen. Zaterdag 15 september bezoeken we deze vrijstad. Inschrijven vóór 10 september door overmaking van € 3,= p.p. op bankrekening NL90 INGB 0005023582

tekstIn de nieuwsbrief gisteren werd de indruk gewekt dat het Virtuele Kasteel op 19 juli zou worden geopend. Dat is een vergissing. Die dag wordt informatie gegevens over dat Virtuele Kasteel en spelen Ellen Verhagen, Jeroen van Veen en Douwe Eisenga pianomuziek. U kunt stemmen op het ANWB project over dat Virtuele Kasteel als u ANWB lid bent en uw lidmaatschapsnummer bij u heeft.

Pianomuziek in de Kasteeltuin van Culemborg. Een unieke belevenis op deze prachtige plek met de oude kasteelmuur als decor.

spoorbrug kaartVan 19 juli tot en met 9 september kunt u in De Gelderlandfabriek een geweldige tentoonstelling bezoeken over de spoorbrug bij Culemborg. Het stalen wonder aan de Lek voert u langs 150 jaar geschiedenis van de Culemborgse spoorbrug, een van de meest unieke bruggen van de wereld.

tekst

In 2018, dit jaar dus, is het 150 jaar geleden dat er een vaste oeververbinding over de rivier de Lek bij Culemborg werd gerealiseerd: wat daarvoor alleen mogelijk was als de rivier was bevroren, kon nu, weliswaar per trein, elke dag: de rivier oversteken zonder op de veerpont te hoeven stappen of natte voeten te halen. Op 1 november 1868 werd namelijk de voor die tijd zeer moderne spoorbrug in gebruik genomen.

Graafschap CulemborgZaterdag 23 juni 2018 is er weer een historische fietstocht.

Plaats van vertrek: Het Pieterplaatsje aan de Zalenstraat

Start: 13.00 uur

Routebeschrijving en routekaart opgenomen in dit artikel.
Dit jaar gaan de fietstochten langs forten, werken en andere elementen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie tussen Vreeswijk en Utrecht.

Nw. Holl WaterlinieHistorische fietstocht.

Dit jaar gaan we de mooie fietstochten van 2016 echt fietsen, vorig jaar is die in het water gevallen. We proberen het opnieuw op zaterdag 24 juni. We hopen natuurlijk dat de weergoden ons beter gestemd zullen zijn.

Subcategorieën

De boekenlijst met alle boeken die wij in de bibliotheek van Voet ter beschikking hebben voor onze leden. Met de zoekfunctie van uw browser (Cntrl-f) kunt u de inhoud doorzoeken.

fransche school theater de fransche school De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.