In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

tekstOp zaterdag 15 december hebben honderden Voetleden hun exemplaar van Kijkend naar Culemborg opgehaald in de pop-up store tegenover de Hema. De hele dag zag je mensen door de stad lopen met het fraaie geel-rode boek onder de arm of in de tas.

Burgemeester Gerdo van Grootheest ontving in de sfeervolle ruimte het eerste exemplaar, en las een van de verhalen voor.

tekstVan alle kanten horen we het: 6 december was een heel mooi evenement. Met een schitterende fanfare werd het feest geopend. Het gregoriaans duurde wat lang, maar wat is 20 minuten op de eeuwigheid. Herman Pleij schetste de middeleeuwse stad en maakte ons duidelijk dat volgens hem Sinte Barbara en Sint Nicolaas uit dubieuze bronnen stammen. Onder trompetgeschal betrad onze landsheer de kerk.

Dat Johan van Beusichem (Michiel Bugter) een echte ridder Otto (Jan Hogendoorn in 50 kg harnas) had meegebracht verhoogde de feestvreugde. Burgemeester Gerdo van Grootheest nam niet alleen de Voetnoot over stadsrechten in ontvangst, maar had ook een mooie speech over nieuwsgierigheid en verbinden.


Datura vrolijkte onze harten op met middeleeuwse muziek, zeker toen Vrouwe van Beusichem (Ellen van Vollenhoven) haar Heer ten dans nodigde. Willem van den Bos sloot als voorzitter van C700 het jaar en de avond kort en krachtig af. Voor iedereen een dichtbundel van de stadsdichters en een drankje toe.

tekstOp 23 december 1923 werd er in Culemborg een dubbele roofmoord gepleegd. De daders zijn nooit gevonden, maar de moord maakte een hoop emoties los bij de Culemborgers. In het boek 'Plaats delict Nederland' is een heel hoofdstuk gewijd aan die dubbele moord, lees dat hier", en de nationale pers inclusief de Culemborgse Courant stond er ook vol van.

tekstOp de foto links ziet u een Russische T34 tank. Zo'n tank staat ook in het oorlogsmuseum van Arie Kooijman, een markant figuur in Vianen en hij heeft er een mooi verhaal bij. Zijn oorlogsmuseum, in een oude fabriekshal, is een ongekend grote privéverzameling van klein en groot materieel uit onder andere de Tweede Wereldoorlog. Die fabriekshal was vroeger een onderdeel van Kooijman-Autogroep, zijn familiebedrijf.

In de bovenzaal staat in vitrines het kleine wapentuig, pistolen, geweren, mitrailleurs en stenguns.

tekstLet op: Channa is ziek en kan deze lezing niet houden. Zij heeft zelf voor een vervanger gezorgd, Claudia Vanderpoel, die een lezing zal houden over wat de Romeinen aten, zie hier haar website. De lezing van Channa wordt op een later tijdstip alsnog gehouden.
Voetlid drs. Channa Cohen Stuart is archeoloog. Beroepshalve zit ze daarom regelmatig in beerputten te wroeten. Dat zijn belangrijke bronnen voor onze kennis over het verleden. Er kwam van alles in die putten terecht waaruit dan weer blijkt wat onze voorouders gegeten hebben,

tekst

En toen was het zover, de onthulling van het Joods monument dat uiteindelijk terecht is gekomen achter de vroegere synagoge aan de Jodenkerkstraat. Ook over die plaats was een heleboel te doen, maar uiteindelijk blijkt het de juiste plaats.

tekst

Yvonne Jakobs (oud-voorzitter van Voet van Oudheusden) is een geboren Culemborgse, een Kuilenburgse dus) en verbindt haar enorme kennis over het Culemborgs verleden met haar eigen ervaringen in de stad. Ze vertelt op deze avond over Culemborg in de 70, 80 en 90er jaren aan de hand van dia's uit de collectie

tekst

In het kader van het Barbarafestival verzorgen een aantal Voetgenoten samen een Nacht van de Geschiedenis. Ze vertellen nog nooit gehoorde verhalen over Culemborgers van toen, afgewisseld met muziek en poëzie.

De hele cyclus wordt twee keer verteld: van 20-23 uur en van 23-02.00 uur. En u weet: verhalen komen het best tot hun recht als het donker is, bij maanlicht en zo. Locatie: Oudkatholieke kerk op de Varkensmarkt.

Deze officiële herdenkingsavond heeft een plechtig tintje. Op deze dag is het immers precies 700 jaar geleden dat Culemborg stadsrechten kreeg. Dat gaan we op die avond uitgebreid herdenken. Zo is er Middeleeuwse muziek door het Ensemble 'Datura', Gregoriaanse zang door het 'Gregoriaans Koor Utrecht' onder leiding van Anthony Zielhorst en als spreker komt Herman Pleij vertellen over Culemborg in 1300. De bijeenkomst vindt plaats in de Grote- of Barbarakerk. Nadere bijzonderheden over deze avond volgen later. Noteert u de datum vast in uw agenda!

tekstCulemborg viert feest. 700 jaar geleden kregen we stadsrechten en de brief waarin die opgeschreven zijn, hebben we nog steeds. In deze lezing beginnen we met de voorgeschiedenis van Culemborg: de ontginningen en de vroege ontwikkeling van de stad tot 1318. Dan zoomen we in op de stadsrechtenbrief. Waarom kregen we die, wat staat erin, hoe moetje dat begrijpen.

tekstIn 'De Vier Heemskinderen', Herenstraat 32, is door Alies Derwig een tentoonstelling georganiseerd met als titel De Vier Heemskinderen in Europa. Het Middeleeuwse verhaal over de 'Vier Heemskinderen' handelt over vier ridders, vier broers, en hun paard 'Ros Beiaard'.

vianenOnze herfst-excursie (op eigen gelegenheid) gaat dit keer naar Vianen. Zaterdag 15 september bezoeken we deze vrijstad. Inschrijven vóór 10 september door overmaking van € 3,= p.p. op bankrekening NL90 INGB 0005023582

tekstIn de nieuwsbrief gisteren werd de indruk gewekt dat het Virtuele Kasteel op 19 juli zou worden geopend. Dat is een vergissing. Die dag wordt informatie gegevens over dat Virtuele Kasteel en spelen Ellen Verhagen, Jeroen van Veen en Douwe Eisenga pianomuziek. U kunt stemmen op het ANWB project over dat Virtuele Kasteel als u ANWB lid bent en uw lidmaatschapsnummer bij u heeft.

Pianomuziek in de Kasteeltuin van Culemborg. Een unieke belevenis op deze prachtige plek met de oude kasteelmuur als decor.

spoorbrug kaartVan 19 juli tot en met 9 september kunt u in De Gelderlandfabriek een geweldige tentoonstelling bezoeken over de spoorbrug bij Culemborg. Het stalen wonder aan de Lek voert u langs 150 jaar geschiedenis van de Culemborgse spoorbrug, een van de meest unieke bruggen van de wereld.

tekst

In 2018, dit jaar dus, is het 150 jaar geleden dat er een vaste oeververbinding over de rivier de Lek bij Culemborg werd gerealiseerd: wat daarvoor alleen mogelijk was als de rivier was bevroren, kon nu, weliswaar per trein, elke dag: de rivier oversteken zonder op de veerpont te hoeven stappen of natte voeten te halen. Op 1 november 1868 werd namelijk de voor die tijd zeer moderne spoorbrug in gebruik genomen.

Graafschap CulemborgZaterdag 23 juni 2018 is er weer een historische fietstocht.

Plaats van vertrek: Het Pieterplaatsje aan de Zalenstraat

Start: 13.00 uur

Routebeschrijving en routekaart opgenomen in dit artikel.
Dit jaar gaan de fietstochten langs forten, werken en andere elementen van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie tussen Vreeswijk en Utrecht.

Nw. Holl WaterlinieHistorische fietstocht.

Dit jaar gaan we de mooie fietstochten van 2016 echt fietsen, vorig jaar is die in het water gevallen. We proberen het opnieuw op zaterdag 24 juni. We hopen natuurlijk dat de weergoden ons beter gestemd zullen zijn.

spoorbrug Culemborg2018 is een bijzonder feestjaar voor Culemborg en haar bewoners. Behalve dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft, wordt ook aandacht geschonken aan het 150-jarig bestaan van de spoorbrug en locomotiefloods. 

De brug die in 1868 werd geopend, was toen innovatief, onderscheidend en gedurfd! Een identiteit die ook bij de Gelderlandfabriek past.

Op 27 mei zijn er allerlei leuke activiteiten te beleven in de Gelderlandfabriek voor jong en oud.  Entree is gratis!

praalgraf Alida van der DussenLezing over Catharina van der Dussen

Plaats: Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29, Culemborg

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur.

Kosten: €5,=  

tekstBinnenkort in een Voetnoot: Heilige Huisjes in Culemborg.

Die Heilige Huisjes waren natuurlijk al in Culemborg voordat het stadsrechten kreeg, maar 700 jaar stadsrechten is een goede reden om nog eens op hun bestaan te wijzen. Uw genootschap doet dat uiteraard met een Voetnoot, deze maand bij alle leden in de brievenbus. De Voetnoot volgt de wandeling langs de heilige huisjes op de voet, maar geeft veel meer informatie.

De dia's die Hans Saan gebruikte bij de jaarvergadering.

Dia01

Redichemse Waard copyOproep aan allen die dit lezen!

Zoals u /jij vermoedelijk wel weet, zijn er in Culemborg zes belangengroepen, verenigd in het Collectief Redichemse Waard, al ruim drie jaar bezig zich te verzetten tegen plannen om in het natuurgebied de Redichemse Waard vervuild slib te storten.

Het “Collectief Redichemse Waard” weet zich gesteund door de volledige gemeenteraad.

ontginningen rond CulemborgHet bestuur van Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018 in Stadstheater De Fransche School, Lange havendijk 1 Culemborg. Aanvang 19:30 uur.    

tollenstraat 1912Op zondag 25 maart om 14.00 uur, vertrek wandeling vanaf het Oude Stadhuis op de Oude Vismarkt.

Bert Blommers vertelde ons in een lezing over zijn speurtocht naar het “Jongetje met de driewieler”. Nu heeft hij met een Voetnoot een blijvend monumentje voor die jongen en voor zijn fietsje opgericht. Bravo!

noormannen voor dorestadDe heer Walter Lodewijk vertelt u over de schoolplaten van J.H. Isings.

Datum: dinsdag 24 april

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Theater De Fransche School

Zaal open: 19.30 uur

tekst

Weissenbruch – de Vermeer van de 19de eeuw Bijzondere samenwerking tussen het Elisabeth Weeshuis Museum en het Teylers Museum.  Weissenbruch – de Vermeer van de 19de eeuw is de titel van de overzichtstentoonstelling met  het werk van stads‐ en landschapsschilder Jan Weissenbruch (1822‐1880) die vanaf 10  september 2016 t/m 8 januari 2017 in Teylers Museum te Haarlem te zien is.

miniatuur 513x512Een bijzondere tentoonstelling over Magische Miniaturen met inleidende lezing op zaterdag 10 maart in het Catharijneconvent te Utrecht. Adres: Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht.

Houdt u er rekening mee op tijd te komen! We worden namelijk op zaterdag 10 maart om 13.30 uur ontvangen voor een inleidende lezing over de tentoongestelde objecten. Na de koffie met iets erbij bezoekt u de tentoonstelling. Kosten: € 7,00 per persoon exclusief entree museum. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

kerkgewadenDe Emerentianalezing op 20 jan. j.l. door Koen Vanbesien heeft ons weer eens duidelijk gemaakt, dat onze vrouwe Elisabeth en haar mannen tot de maatschappelijke elite uit hun tijd behoorden.

LET OP: In tegenstelling tot de tekst hieronder en alle andere informatie die u wellicht heeft bereikt: De zaal gaat open om 14:30 uur en de lezing begint om 15:00 uur.

Einde extra mededeling

Antoine I de Lalaing

De St. Emerentiana lezing op zaterdag 20 januari 2018 aanvang 15.00 uur, wordt dit keer verzorgd door Koen Vanbesien uit Hoogstraten. De titel van de lezing is: Grandeur en macht en de rol van Anthonis de Lalaing.

tekstDe vierde History Post-lezing op ORS Lek en Linge in Culemborg heeft een beladen thema. Historicus Ewoud Kieft is 10 januari te gast om te vertellen over 'Het verboden boek - Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme'.

tekstVerlichte denkers in de 17e eeuw hadden het niet gemakkelijk. Tussen Paus en Calvijn was er niet veel speelruimte. Ze werden al vlug gezien als rel schoppende atheïsten of (te) radicale hervormers. Adriaen Koerbagh (arts, jurist en filosoof, 1633-1669) is aanhanger van Spinoza en langzamerhand wordt zijn opvatting over de rol van rationeel denken extremer. Spinoza is behoedzamer: het bracht hem roem.

tekst Waarom ik dit boek kan aanbevelen: het is een aanrader voor iedereen die het Joods cultureel erfgoed een warm hart toedraagt. Doordat de gids vlot is geschreven en voorzien van toegankelijke informatie is het boek ook erg geschikt voor wie (nog) niet zoveel kennis heeft over het joodse leven in Nederland.


De schrijvers, Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno, hebben meer boeken over de joodse wereld in Nederland geschreven, maar dit boek is extra boeiend door de opzet.

dec sneeuw markt

Hans GoedkoopDe bekende historicus Hans Goedkoop geeft in het Theater De Fransche School een lezing die u  als lid of  geïnteresseerde van onze Historische Vereniging zal aanspreken.

Datum: dinsdag 19 december 2017  - Aanvang: 20:30 uur

Toegangsprijs: € 18 euro, voor Voet-leden geldt een gereduceerd tarief van € 12,50! Bij het reserveren moet u dan wel een prijssoort kiezen. 

kleurboek van Voet

Zoals de leden van het Genootschap al hebben gemerkt, heeft Voet een speciale uitgave vervaardigd.

Een heus kleurboek voor de jeugd! Lees hier meer over dit bijzondere Voetje!

Neem ook dit jaar uw agenda ter hand en noteer de volgende dagen. Meer informatie over lezingen en excursies volgt zodra die beschikbaar is.

kleef 1 miniatuurOnze voorzitter, Hans Saan, trakteert u op donderdag 23 november op een lezing over: De pracht van de middeleeuwse miniaturen.

Gedrukte boeken bestaan pas sinds ongeveer 1450. Daarvóór waren alle boeken handgeschreven: manuscripten.

Senioren Collectief Culemborg

In navolging van het succes op de middag over “De Historie van de Culemborgse Meubelindustrie” in de Gelderlandfabriek, organiseert Senioren Collectief Culemborg dit najaar weer voor de Culemborgse 65 plusser een spraakmakende middag genaamd 

“Het Culemborgs sportgala” met als thema:

“Culemborgse sportsuccessen vanaf 1900 tot heden”. 

memorie copyU heeft het al in de laatste nieuwsbrief kunnen lezen: we bestaan deze maand tachtig jaar. We vieren dat op gepaste wijze, met een hapje en drankje, maar natuurlijk ook wat ter lering. De Memorietafel van Elisabeth van Culemborg, een van de oudste schilderijen van Culemborg, is gerestaureerd. In de Voetnoot heeft u er al over kunnen lezen,

Subcategorieën

De boekenlijst met alle boeken die wij in de bibliotheek van Voet ter beschikking hebben voor onze leden. Met de zoekfunctie van uw browser (Cntrl-f) kunt u de inhoud doorzoeken.

fransche school theater de fransche school De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.