In Activiteiten wordt beschreven wat Voet heeft gedaan en gaat doen. Bij de activiteiten die zijn gebeurd is er soms een verslag opgenomen in de beschrijving. Door een keuze te maken in de linkerkolom kunt u bijvoorbeeld alle excursies weergeven.

spoorbrug Culemborg2018 is een bijzonder feestjaar voor Culemborg en haar bewoners. Behalve dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft, wordt ook aandacht geschonken aan het 150-jarig bestaan van de spoorbrug en locomotiefloods. 

De brug die in 1868 werd geopend, was toen innovatief, onderscheidend en gedurfd! Een identiteit die ook bij de Gelderlandfabriek past.

Op 27 mei zijn er allerlei leuke activiteiten te beleven in de Gelderlandfabriek voor jong en oud.  Entree is gratis!

praalgraf Alida van der DussenLezing over Catharina van der Dussen

Plaats: Elisabeth Weeshuis Museum, Herenstraat 29, Culemborg

Tijd: 19.30 uur-21.30 uur.

Kosten: €5,=  

tekstBinnenkort in een Voetnoot: Heilige Huisjes in Culemborg.

Die Heilige Huisjes waren natuurlijk al in Culemborg voordat het stadsrechten kreeg, maar 700 jaar stadsrechten is een goede reden om nog eens op hun bestaan te wijzen. Uw genootschap doet dat uiteraard met een Voetnoot, deze maand bij alle leden in de brievenbus. De Voetnoot volgt de wandeling langs de heilige huisjes op de voet, maar geeft veel meer informatie.

De dia's die Hans Saan gebruikte bij de jaarvergadering.

Dia01

Redichemse Waard copyOproep aan allen die dit lezen!

Zoals u /jij vermoedelijk wel weet, zijn er in Culemborg zes belangengroepen, verenigd in het Collectief Redichemse Waard, al ruim drie jaar bezig zich te verzetten tegen plannen om in het natuurgebied de Redichemse Waard vervuild slib te storten.

Het “Collectief Redichemse Waard” weet zich gesteund door de volledige gemeenteraad.

ontginningen rond CulemborgHet bestuur van Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018 in Stadstheater De Fransche School, Lange havendijk 1 Culemborg. Aanvang 19:30 uur.    

tollenstraat 1912Op zondag 25 maart om 14.00 uur, vertrek wandeling vanaf het Oude Stadhuis op de Oude Vismarkt.

Bert Blommers vertelde ons in een lezing over zijn speurtocht naar het “Jongetje met de driewieler”. Nu heeft hij met een Voetnoot een blijvend monumentje voor die jongen en voor zijn fietsje opgericht. Bravo!

noormannen voor dorestadDe heer Walter Lodewijk vertelt u over de schoolplaten van J.H. Isings.

Datum: dinsdag 24 april

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Theater De Fransche School

Zaal open: 19.30 uur

tekst

Weissenbruch – de Vermeer van de 19de eeuw Bijzondere samenwerking tussen het Elisabeth Weeshuis Museum en het Teylers Museum.  Weissenbruch – de Vermeer van de 19de eeuw is de titel van de overzichtstentoonstelling met  het werk van stads‐ en landschapsschilder Jan Weissenbruch (1822‐1880) die vanaf 10  september 2016 t/m 8 januari 2017 in Teylers Museum te Haarlem te zien is.

miniatuur 513x512Een bijzondere tentoonstelling over Magische Miniaturen met inleidende lezing op zaterdag 10 maart in het Catharijneconvent te Utrecht. Adres: Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht.

Houdt u er rekening mee op tijd te komen! We worden namelijk op zaterdag 10 maart om 13.30 uur ontvangen voor een inleidende lezing over de tentoongestelde objecten. Na de koffie met iets erbij bezoekt u de tentoonstelling. Kosten: € 7,00 per persoon exclusief entree museum. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

kerkgewadenDe Emerentianalezing op 20 jan. j.l. door Koen Vanbesien heeft ons weer eens duidelijk gemaakt, dat onze vrouwe Elisabeth en haar mannen tot de maatschappelijke elite uit hun tijd behoorden.

LET OP: In tegenstelling tot de tekst hieronder en alle andere informatie die u wellicht heeft bereikt: De zaal gaat open om 14:30 uur en de lezing begint om 15:00 uur.

Einde extra mededeling

Antoine I de Lalaing

De St. Emerentiana lezing op zaterdag 20 januari 2018 aanvang 15.00 uur, wordt dit keer verzorgd door Koen Vanbesien uit Hoogstraten. De titel van de lezing is: Grandeur en macht en de rol van Anthonis de Lalaing.

tekstDe vierde History Post-lezing op ORS Lek en Linge in Culemborg heeft een beladen thema. Historicus Ewoud Kieft is 10 januari te gast om te vertellen over 'Het verboden boek - Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme'.

tekstVerlichte denkers in de 17e eeuw hadden het niet gemakkelijk. Tussen Paus en Calvijn was er niet veel speelruimte. Ze werden al vlug gezien als rel schoppende atheïsten of (te) radicale hervormers. Adriaen Koerbagh (arts, jurist en filosoof, 1633-1669) is aanhanger van Spinoza en langzamerhand wordt zijn opvatting over de rol van rationeel denken extremer. Spinoza is behoedzamer: het bracht hem roem.

tekst Waarom ik dit boek kan aanbevelen: het is een aanrader voor iedereen die het Joods cultureel erfgoed een warm hart toedraagt. Doordat de gids vlot is geschreven en voorzien van toegankelijke informatie is het boek ook erg geschikt voor wie (nog) niet zoveel kennis heeft over het joodse leven in Nederland.


De schrijvers, Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno, hebben meer boeken over de joodse wereld in Nederland geschreven, maar dit boek is extra boeiend door de opzet.

dec sneeuw markt

Hans GoedkoopDe bekende historicus Hans Goedkoop geeft in het Theater De Fransche School een lezing die u  als lid of  geïnteresseerde van onze Historische Vereniging zal aanspreken.

Datum: dinsdag 19 december 2017  - Aanvang: 20:30 uur

Toegangsprijs: € 18 euro, voor Voet-leden geldt een gereduceerd tarief van € 12,50! Bij het reserveren moet u dan wel een prijssoort kiezen. 

kleurboek van Voet

Zoals de leden van het Genootschap al hebben gemerkt, heeft Voet een speciale uitgave vervaardigd.

Een heus kleurboek voor de jeugd! Lees hier meer over dit bijzondere Voetje!

Neem ook dit jaar uw agenda ter hand en noteer de volgende dagen. Meer informatie over lezingen en excursies volgt zodra die beschikbaar is.

kleef 1 miniatuurOnze voorzitter, Hans Saan, trakteert u op donderdag 23 november op een lezing over: De pracht van de middeleeuwse miniaturen.

Gedrukte boeken bestaan pas sinds ongeveer 1450. Daarvóór waren alle boeken handgeschreven: manuscripten.

Senioren Collectief Culemborg

In navolging van het succes op de middag over “De Historie van de Culemborgse Meubelindustrie” in de Gelderlandfabriek, organiseert Senioren Collectief Culemborg dit najaar weer voor de Culemborgse 65 plusser een spraakmakende middag genaamd 

“Het Culemborgs sportgala” met als thema:

“Culemborgse sportsuccessen vanaf 1900 tot heden”. 

memorie copyU heeft het al in de laatste nieuwsbrief kunnen lezen: we bestaan deze maand tachtig jaar. We vieren dat op gepaste wijze, met een hapje en drankje, maar natuurlijk ook wat ter lering. De Memorietafel van Elisabeth van Culemborg, een van de oudste schilderijen van Culemborg, is gerestaureerd. In de Voetnoot heeft u er al over kunnen lezen,

Cartularium RAR 0826 1262 2v 3rSoms denken we allang te weten hoe een geschiedenis van een gebouw, of een bevolkingsgroep is. Onderzoek in de archieven kan die wetenschap veranderen of drastisch aanvullen.

Het Cartularium van het St. Pietersgasthuis werpt een nieuw licht op de Geschiedenis van Culemborg.

Evelien Busse, een geboren en getogen Culemborgse, heeft zich gebogen over het Cartularium en d.m.v. transcriberen van de oude teksten een stuk geschiedenis zichtbaar gemaakt. Zij deelt die geschiedenis met ons op 10 oktober aanstaande.

Tiel Wapen Waterpoort copyProgramma:

13.00 Aanvang stadswandeling. Verzamelpunt: Waterpoort Tiel aan de Waalzijde, komend van de parkeerplaats Waalkade gesitueerd aan uw linkerkant. We worden begeleid door Dr. Emile Smit van onze zustervereniging "Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"

De slag bij Woeringen copy

De Slag bij Woeringen (5 juni 1288)

Dr. Emile Smit zal ons op zijn eigen boeiende wijze vertellen waarom deze slag belangrijk was en wat de gevolgen waren voor onze omgeving.

tekstVoor bijna iedereen is het vanzelfsprekend dat er concertzalen of grote muziekfestivals zijn. Maar twee eeuwen geleden was dat onbekend. In deze lezing laat Pierre van der Schaaf de opmars zien en horen van professionele symfonieorkesten in ons land. Hoe enerzijds korpsen van de schutterij en bioscooporkesten transformeerden tot professionele orkesten en anderzijds professionele orkesten als ‘statussymbool’ werden geformeerd.

flehiteFoto's onder aan dit artikel. Achtereenvolgens van Jan Carel van DIjk, Tanja Moody en Jan Hogendoorn.
De eerste middagexcursie gaat dit jaar naar Amersfoort. Daar is genoeg te zien om u een paar dagen bezig te houden, maar deze middagexcursie is een smaakmaker, Amersfoort is de moeite van het bekijken meer dan waard.

overeenkomst vrede van utrechtBij de lezing over de Vrede van Utrecht kwam ter sprake dat Georg Friedrich Händel een Te Deum schreef ter ere van die vrede. Dat kon toen niet ten gehore worden gebracht omdat er geen aansluiting was gemaakt naar de audioinstallatie. Maar daarom niet getreurd, het Te Deum is ook beschikbaar op internet, klik op de Lees Meer hieronder.

Wilt u overigens meer weten over de Vrede van Utrecht, gezien het aantal vragen dat werd gesteld na de lezing niet onwaarschijnlijk, dan vindt u op internet een hele berg aan informatie. Om te beginnen uiteraard Wikipedia, daar komen vele aspecten van wat gisteren werd besproken opnieuw voorbij.

deel van het jerusalemkloosterWat is dat toch een vreemde gevel? Dat zullen vele mensen denken als ze op de parkeerplaats achter de Albert Heijn naar de achtergevels van de huizen aan de Zandstraat kijken. Wie heeft hier zo’n rare ruïne neergezet? Het lijkt wel een fantasiekasteel! Met een torentje en een spitsboogvenster! Niet is minder waar. We zien hier echt een van de oudste originele gevels zo niet DE oudste gevelfragmenten van heel Culemborg. Het zijn de restanten van een eens machtig klooster. Het Jerusalemklooster.

Begraafplaats Tiel

Voet’ is zaterdag 24 september 2016 op excursie geweest naar twee begraafplaatsen in Tiel. Begraafplaats ‘Ter Navolging’ aldaar wordt door de gelijknamige stichting onderhouden. Deze stichting is genomineerd voor de Gouden Roos. Als u deelgenomen hebt aan deze  excursie weet u dat deze nominatie zeker terecht is. U kunt uw stem uitbrengen om de stichting deze prijs toegekend te doen krijgen.

Het thema van Open Monumentendag is dit jaar

“Boeren, burgers en buitenlui”.

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden.

stamboom5Waar kom ik vandaan? Wie waren mijn grootouders? 

Ontdek het allemaal tijdens de cursus Genealogie.

De cursus wordt georganiseerd door de afdeling Betuwe van de Nederlandse Vereniging voor Genealogie (NGV) en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) 

Burgemeester Van Grootheest

De laatste maand zijn er maar liefst 14 nieuwe leden bijgekomen, waaronder onze nieuwe burgemeester Gerdo van Grootheest. Ook hij werd verwelkomd met een verrassingspakket.

Van harte welkom en ook veel leesplezier, o.a. op onze site waar u heel veel over de geschiedenis van Culemborg kunt vinden.

Doesburg Waag Vertrek om 8.45 met de bus vanaf het stationsplein Culemborg naar Gorssel waar we het nieuwe museum MORE bezoeken. We worden ontvangen met koffie en krijgen vervolgens een uitgebreide rondleiding door het museum.

Ook vroeger heeft Voet fietstochten georganiseerd:

affiche medelOp zaterdag 8 april van 11:00 tot 16:00 uur is er een Open Dag georganiseerd op de opgravingen in het uitbreidingsgebied voor bedrijvenpark Medel in Tiel. Sinds november 2016 doen archeologen van ADC, Archol, BAAC, RAAP en Vuhbs daar onderzoek in opdracht van het Industrieschap Medel en in samenwerking met de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe en de provincie Gelderland. In het 80 hectare tellende plangebied aan de A15 zijn mooie vondsten gedaan en vindplaatsen ontdekt uit de Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Toegang is gratis.

thumbnail kleefse enclavesHier vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2016 van ons genootschap. De vergadering begint, zoals gebruikelijk, om 19:30. Zaal open om 19:00 uur.

De Algemene Ledenvergadering wordt gevolgd door een lezing over de Kleefse Enclaves door historicus Emile Smit. Het is het onderwerp waarop hij in 1975 is gepromoveerd in Nijmegen: de Kleefse enclaves en hun overgang naar Gelderland, 1795 - 1817.

Knipsel Baron van Brakell museumMet eigen vervoer! Bezoek aan het recent geheel vernieuwde Streekmuseum Baron van Brakell op het landgoed Den Eng in Ommeren.

plek waar veel Nederlanders aan land gingenLet op: Deze Sint Emerentianalezing is op zaterdat 21 januari 2017 in Theater De Fransche School, Havendijk 1.  De zaal is open om 15:00 uur, de lezing begint om 15:45.

Op Sint Emerentiana vieren wij het behoud van Culemborg na de aanval van Jan van Buren op 23 januari 1428. Dit keer is er een lezing over emigreren in de 17e eeuw. Wat bezielt mensen om te vertrekken en alles achter te laten? Martin IJzerman vroeg zich dit ook af.

Hij raakte geboeid door de emigratie en begon zijn onderzoek. Met hem "reizen" we mee in de voetsporen van enkele emigranten. 

Foto: Het gros van de 19de-eeuwse Nederlandse emigranten zette hier de eerste voet op Amerikaanse bodem: Castle Garden op Manhattan, New York. Dit was tussen 1855 en 1892 het opvangcentrum voor immigranten, voordat Ellis Island daarvoor werd ingericht. Prent van Currier & Ives, Museum of the City of New York

 Affiche van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij copy

Op 20 juli 1632 gaat de 17 jarige Marcus Mensen uit Culemborg met het schip "In de Zoutberg" over de oceaan naar het verre Nieuw-Amsterdam. Hij is niet de enige! Waarom vertrekken mensen en laten alles achter. En waarom Nieuw-Nederland, het toenmalige New York en omgeving? Kwamen ze moedeloos terug of bleven zij daar? Gingen zij alleen en lieten zij vrouw en kinderen achter?  De eerste Nederlanders gingen rond 1630 en velen zorgden voor nageslacht in Amerika. Als je daar nu kunt aantonen dat je een nazaat bent van die eerste emigranten, ben je bijna van adel. De lijst met emigranten uit de regio is inmiddels gegroeid tot meer dan 90. Martin laat ons zien hoeveel invloed we nu nog tegenkomen van die eerste emigranten.

Everwijnstraat

Bezoek met Voet de overzichtstentoonstelling van Jan Weissenbruch in het Teylersmuseum in Haarlem. U krijgt een rondleiding over de tentoonstelling van de schilderijen en aquarellen van Jan Weissenbruch, de Vermeer van de 19-de eeuw, én een rondleiding door het Teylers zelf, het oudste museum van Nederland.

 

Foto's en verslag zie: 'Lees meer...'

Subcategorieën

De boekenlijst met alle boeken die wij in de bibliotheek van Voet ter beschikking hebben voor onze leden. Met de zoekfunctie van uw browser (Cntrl-f) kunt u de inhoud doorzoeken.

fransche school theater de fransche school De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Wat deed Voet nog meer.

De agenda voor de jaarvergadering en, indien in het verleden, het jaarverslag erbij.

De agenda voor de komende tijd ziet u als u op het menu-onderdeel "activiteiten" klikt, alle activiteiten staan daar in chronologische volgorde. Wilt u specifiek iets weten over bijvoorbeeld Lezingen, klik dan op "Activiteiten" en "Lezingen". Resultaat: alle lezingen op chronologische volgorde.

Elk jaar organiseren wij 2 middag-excursies en 1 dag-excursie. De excursies worden georganiseerd door de Werkgroep Excursies. Heeft u een suggestie voor een bestemming, stuur dan een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Elke tweede zaterdag van september is het Monumentendag. Culemborg pakt altijd groots uit met mooie muziek, wervelende dansgroepen, oude ambachten, interessante marktkramen en, uiteraard, prachtige monumenten.
Verslagen van bezoeken namens Voet aan andere steden en verslagen van bezoeken uit andere steden aan Culemborg. Het eventuele verslag van een excursie vindt u bij de aankondiging van die excursie.