Geschiedenis omvat alle beschrijvingen over de geschiedenis, in het bijzonder die van Culemborg, die het Genootschap tot zijn beschikking heeft. Links naar andere sites vindt u bij 'Publicaties' onder 'Links'. Bij de categorieën e-boeken en Voetnoten vindt u onder andere de pdf bestanden van boeken die wij digitaal ter beschikking hebben.

In het centrum van Utrecht, aan het Hoogt 7, vindt u het Museum voor het kruideniersbedrijf. Het is een kleine ruimte, ingericht als kruidenierswinkel uit ongeveer 1850. U kunt er ulevellen kopen en andere ouderwetse snoepjes en koekjes.

In 1926 schreef Herman de Man (1896-1946) over de afvaart van de stoomboot uit Culemborg:

"Dan zet, met weinig drukte, in Kuilenburg de vroege boot af. De weemoedsroep der stoomfluit, dan een korte ranke signaaltjing... en de ruischende raderen zetten aan, statig glijdt de zwart-wit-gele Reederijboot de rivier af. De groote dagreis is ingezet op de simpele wijs, waaraan de daden van de schippers zijn te kennen."

Meer? Donderdag 14 december, 20:00 in de Evangelisch Lutherse kerk aan de Achterweg 2.

22 augustus 2010 was het weer zover. In de muziektent is om de week iets te doen, deze keer het het koor Fruitig geflip(t) uit Tiel en volkszanger Mark uit Culemborg. Van Fruitig geflip(t) hebben wij een film kunnen maken.

Riek Gispen-van der Griend wijst naar het portret van haar echtgenoot, W.H. Gispen

In maart 2008 werd er in 'Het uur van de wolf' een documentaire uitgezonden over W.H. Gispen - ontwerper en ondernemer. Wij hebben enige tijd moeite gedaan om die uitzending op onze website te mogen zetten maar kregen geen antwoord op onze verzoeken daaromtrent. De uitzending was ook niet beschikbaar op 'Uitzending gemist', de website van de publieke omroep waarop allerlei uitzendingen worden bewaard en beschikbaar zijn.

En plotseling is dat veranderd, nu hebben wij die uitzending wel gevonden. Toegegeven, hij duurt haast een uur, dus het is niets om even te bekijken, maar hij is wel zeer de moeite waard.

Klik hier voor de uitzending van de documentaire over Gispen.

Een korte geschiedenis van Culemborg

Bjorn de Leeuw

Culemborg is ontstaan als nederzetting bij het versterkte huis van heer Jan van Bosinchem (Beusichem) die het stuk land aldaar, aan de zuidoever van de Lek, verkreeg in 1281 bij een ruil met de proost van Utrecht.

Het ING, Instituut Nederlandse Geschiedenis, is bezig allerlei historische documenten te digitaliseren om ze toegankelijk te maken voor grote groepen mensen. Ze hebben al de Resolutiën van de Staten Generaal digitaal openbaar gemaakt

Culemborg -Goilberdingen, opgravingen aan de Prijsseweg.

Gewoon, in een weiland aan de Prijsseweg, waar honderden mensen dagelijks voorbijkomen, is er ineens een gat in de grond. En niet zomaar een gat, nee, twee keurige rechthoekige kuilen met een opvallend vlakke bodem. Schatting: nog geen meter diep. Dat is niet zomaar een gat, dat is een opgraving. Kijk maar hoe nauwkeurig er wordt gegraven, laagje voor laagje wordt van de bodem afgeschraapt

Station Stad van de Tiel-Buren-Culemborg stoomtramlijn was op de hoek van de Kattenstraat en de Achterstraat, waar nu het kantoor is gevestigd van Theater De Fransche School.

Op 12 september 2009 was het Open Monumenten dag, en dan zijn alle monumenten in Culemborg geopend voor het publiek. Een van die monumenten is de molen Johanna, een zogenaamde Grondzeiler.

Het serendipisme grijpt om zich heen. Nog even uitleggen: serendipiteit is als je iets waardevols vindt waarnaar je niet hebt gezocht. De eerste serendipist die wij signaleerden was Jan van der Linde,

U kent Johannes van Dam? Hij schrijft in Het Parool over koken, restaurants en vrijwel alle onderwerpen die met eten te maken hebben. Hij heeft ook een heel dik boek geschreven over eten: DeDikkeVanDam, van aardappel tot zwezerik.

tekst

Wij kregen een film in ons bezit die wel heel erg oud is, het filmmateriaal kon niet gebruikt worden in een moderne 35mm projector, het zou onmiddellijk verbranden.

Met behulp van het Filmmuseum in Amsterdam hebben wij de film laten digitaliseren en restaureren, hij ziet er weer heel redelijk uit.

Op de laatste bestuursvergadering van Voet kwam een boek van de heer dr J.C. Kort ter sprake over de lenen van de hofstede Culemborg in de periode van 1251 tot en met 1648. Vraag was of het boek moest worden uitgegeven of niet.

Niet dus, want zo'n lijst met lenen is in feite onleesbaar.

Oorspronkelijke titel: De verloren gegane koperen grafplaten voor Jasper van Culenborg en Johanna van Bourgondië en voor het hart van Antonis van Lalaing in de St. Barbarakerk te Culemborg.

Voorjaarsprogramma

Voet organiseerde van 23 t/m 25 oktober een driedaagse busreis naar Waldeck, een voormalig Duits vorstendom, wiens Graven tussen 1639 en 1692 ook graven van Culemborg waren.

Voor wie in Culemborg woont en belangstelling heeft voor haar geschiedenis, zal 'Voet van Oudheusden' geen onbekende klank zijn.

Een bezoek met de bus van een groep Culemborgers aan Hoogstraten, het graafschap in de Belgische Kempen, dat in de zestiende eeuw evenals Culemborg weldadig door Vrouwe Elisabeth

In de verzameling van de Oudheidkamer voor Culemborg en Omgeving evenals in het Koninklijk Penningkabinet en andere collecties, bevindt zich een ovale, zilveren penning met het portret en het wapen van een graaf van Culemborg

Onder de bijlagen van de gemenelandsrekening van Culemborg over het jaar 1629/30 (1) treft men een briefje aan van de hand van Jan Adriaensz. Leechwater,

Achter in het Culemborgse veld, in het laag gelegen polderblok De Lange Avantuur, verheft zich met een flauwe glooiing een klein heuveltje in het terrein.

Subcategorieën

Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.
Culemborgse personen
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Algemene geschiedenis