Geschiedenis omvat alle beschrijvingen over de geschiedenis, in het bijzonder die van Culemborg, die het Genootschap tot zijn beschikking heeft. Links naar andere sites vindt u bij 'Publicaties' onder 'Links'. Bij de categorieën e-boeken en Voetnoten vindt u onder andere de pdf bestanden van boeken die wij digitaal ter beschikking hebben.

Op de laatste bestuursvergadering van Voet kwam een boek van de heer dr J.C. Kort ter sprake over de lenen van de hofstede Culemborg in de periode van 1251 tot en met 1648. Vraag was of het boek moest worden uitgegeven of niet.

Niet dus, want zo'n lijst met lenen is in feite onleesbaar.

Oorspronkelijke titel: De verloren gegane koperen grafplaten voor Jasper van Culenborg en Johanna van Bourgondië en voor het hart van Antonis van Lalaing in de St. Barbarakerk te Culemborg.

Voorjaarsprogramma

Voet organiseerde van 23 t/m 25 oktober een driedaagse busreis naar Waldeck, een voormalig Duits vorstendom, wiens Graven tussen 1639 en 1692 ook graven van Culemborg waren.

Voor wie in Culemborg woont en belangstelling heeft voor haar geschiedenis, zal 'Voet van Oudheusden' geen onbekende klank zijn.

Een bezoek met de bus van een groep Culemborgers aan Hoogstraten, het graafschap in de Belgische Kempen, dat in de zestiende eeuw evenals Culemborg weldadig door Vrouwe Elisabeth

In de verzameling van de Oudheidkamer voor Culemborg en Omgeving evenals in het Koninklijk Penningkabinet en andere collecties, bevindt zich een ovale, zilveren penning met het portret en het wapen van een graaf van Culemborg

Onder de bijlagen van de gemenelandsrekening van Culemborg over het jaar 1629/30 (1) treft men een briefje aan van de hand van Jan Adriaensz. Leechwater,

Achter in het Culemborgse veld, in het laag gelegen polderblok De Lange Avantuur, verheft zich met een flauwe glooiing een klein heuveltje in het terrein.

In het onderstaande vindt de lezer een overzicht van circa 30 publicaties die de heer Beltjes op zijn naam heeft staan. Opgenomen zijn hier de werken en artikelen over de geschiedenis van Culemborg

Mr. P.J.W. Beltjes, geboren 2 mei 1914, is een echte Kuilenburger, en is dat gebleven, ook al woont hij al meer dan 40 jaar in Arnhem.

Een bijzonder nummer van de 'Voet-noten', een dubbelnummer zelfs, gevuld met zeven interessante artikelen ligt voor u.

Tot in het begin van deze eeuw hadden landbouwers te maken met een eeuwenoude "aanslag" op hun inkomsten, namelijk de tienden.(1) Deze tienden waren zakelijke lasten

Culemborg vierde al eerder zijn stadsrecht. In 1968-1969 gebeurde dat met een feest jaar vol activiteiten. De officiële opening van het feest jaar 'Culemborg 650 jaar

Het heeft betrekkelijk lang geduurd voor het tussen Gelders en Neder-stichts gebied in gelegen Buren als zelfstandige heerschappij in de bronnen opdook. Als we afzien van het niet geheel sagenvrije stichtingsverhaal van het Twentse klooster Weerselo uit

Vragen naar de middeleeuwse ontginnningsgeschiedenis van Culemborg

In het begin van de jaren '50 werden twee belangrijke artikelen over de vroege geschiedenis van de streek rond Culemborg gepubliceerd.

Culemborgs oudste geschiedenis is in nevelen gehuld. Een eerste van Bosinchem, Hubertus, vinden we in 1191 (1) genoemd. De naam 'Kulenburg' zelf duikt pas 90 jaar later, in 1281,

Culemborg viert bescheiden zijn 675 jarig stadsrecht. In 1968 was soberheid ook het motto. Culemborg vierde toen 'Culemborg 650 jaar en 100 jaar spoorbrug', een heel jaar lang, met diverse activiteiten.

Geachte aanwezigen, leden van "Voet",

graag heet ik u, vandaag 10 juli, mede namens het Gemeentebestuur van Culemborg, hartelijk welkom op deze door het historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden georganiseerde culturele middag.

agendaeigene-1.jpg

HET EIGENE VAN CULEMBORG 1318 - 1993

Zaterdag 10 juli 1993 van 14.00 tot 17.00 uur

VRIJE INLOOP Zaal open : 13.30 uur

'Zo kraait den boer z'n haantje', ofwel het Culemborgse volkslied, kennen vooral de echte Kuilenburgers nog.

Subcategorieën

Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.
Culemborgse personen
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Algemene geschiedenis