Geschiedenis omvat alle beschrijvingen over de geschiedenis, in het bijzonder die van Culemborg, die het Genootschap tot zijn beschikking heeft. Links naar andere sites vindt u bij 'Publicaties' onder 'Links'. Bij de categorieën e-boeken en Voetnoten vindt u onder andere de pdf bestanden van boeken die wij digitaal ter beschikking hebben.

Op 15 mei 1991 gaf onze voorzitter dr. Otto J. de Jong zijn laatste college als hoogleraar aan de Faculteit der Godsgeleerdheid

'Het was in het jaar 1882 dat het nog volop regel was dat stoelenmakers en klompenmakers 'maandag' hielden. De arbeiders verdienden niet veel, woonden in kleine huizen, droegen veelal lompen en hadden weinig behoeften. Hun enige troost was de jenever'.

Verrassend was de lezing die dhr. J.R. Mulder dinsdag 20 februari 1990 voor het historisch genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden hield. De titel van zijn voordracht "De ontwikkeling van Culemborg en omstreken in bodem en landschap"

Monumenten en oude gebouwen hebben doorgaans grote belangstelling in Culemborg. Onze vereniging sloeg op dinsdag 18 oktober 1988 met een geslaagde lezing over dit onderwerp de spijker dan ook dubbel op de kop.

In de St. Barbaratoren aan de Markt hangen vier klokken. De drie grootsten werden in 1948 gegoten door de firma Eijsbouts te Asten.

Tot de talrijke verenigingen die in 1988 een Jubileum te vieren hadden, behoort ook de Culemborgse voetbalvereniging Vriendenschaar. Haar geschiedenis gaat terug tot het jaar 1908, nu 80 jaar geleden.

Centraal op het onderstaande kaartje ligt de rivier de Lek. Op de oeverwallen van deze rivier ontwikkelden zich in de vroege middeleeuwen de eerste nederzettingen, zoals Goilberdingen,

Wie de geschiedenis van de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes nagaat, ontdekt al snel dat de grote en kleine gebeurtenissen binnen die vereniging stuk voor stuk verweven zijn met de geschiedenis van de Culemborgse samenleving.

In het kader van de viering van 60 Jaar Oudheidskamer en Museum Elisabeth Weeshuis gingen de Vrienden van het museum en de vereniging Voet van Oudheusden op 5 juni

1987 is voor het genootschap "Voet van Oudheusden" een bijzonder Jaar geweest. Op woensdag 14 oktober, onze oprichtingsdatum in 1937, werd ons 50-jarig bestaan herdacht.

Woensdag, 14 oktober 1987, vierde het oudheidkundig genootschap "A.W.K. Voet van Oudheusden" dat het precies vijftig jaar geleden werd opgericht.

In het Jaar 1555 stond in Culemborg een oud kasteel van om en nabij de 300 jaar. Het zal verre van comfortabel geweest zijn, niet bepaald geschikt om er oud in te worden. Toch woonde daar toen een oude dame, Vrouwe Elisabeth, de laatste van het geslacht Culemborg, dat al honderden jaren stad en omgeving had bestuurd. Ze was toen ruim 80 Jaar.

Wapen Egmond

Twee interessante exposities zullen de meeste historisch belangstellende Culemborgers helaas grotendeels zijn ontgaan.

Het oude deel van Culemborg (binnen de grachten) heeft een opvallende driedelige plattegrond. Centraal ligt de binnenstad, het oudste stadsdeel. In 1370 werd het havenkwartier ten noorden van de binnenstad binnen de omwalling getrokken,

De lijst met boeken, ook de gedigitaliseerde, is opgenomen in de inhoudsopgave van de bibliotheek.

Op de Voetnoten na:

  1. Alle Voetnoten in PDF-formaat.

Maar die volgen binnenkort.

Onderstaand artikel is een van de eerste aan de historie van Culemborg gewijde pennevruchten van Jan Bernardus van den Ham (1859-1926). Het werd geplaatst in de Culemborgse Courant van 18 maart 1885

De namen van een negental zeevarende Culemborgers zijn bekend gebleven doordat indertijd straten naar hen zijn vernoemd in de wijk Achter de Poort. We vinden hun lotgevallen beschreven in het in 1971 verschenen boekje 'Culemborgers Overzee' van Mr. P.J.W. Beltjes,

In het thans fraai uitziende huis De Fonteyn is sinds 1985 het stadsarchief gevestigd. Het zestiende eeuwse dubbelpand verkeerde echter tot de restauratie in de jaren 1968-1971 in een armzalige staat. In 1966 werd de stichting Jan van Riebeeckhuis opgericht,

Enige jaren geleden bij het rondneuzen in de geschiedenis van de heerlijkheid van "Amstel" vond ik in het 'Urkundenbuch der Stadt Lübeck' (1) de volgende zeer interessante brief die, vertaald, als volgt luidt:

U wilt alles weten over Culemborg? Dan is hier een aardig lijstje om mee te beginnen....

Repertorium literatuur historie Culemborg tot 1988 - samensteller : Martin IJzerman

Subcategorieën

Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.
Culemborgse personen
Algemene geschiedenis
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten