Geschiedenis omvat alle beschrijvingen over de geschiedenis, in het bijzonder die van Culemborg, die het Genootschap tot zijn beschikking heeft. Links naar andere sites vindt u bij 'Publicaties' onder 'Links'. Bij de categorieën e-boeken en Voetnoten vindt u onder andere de pdf bestanden van boeken die wij digitaal ter beschikking hebben.

Elk jaar in september is er in Vlaanderen een Begijnenhovenweekend. Vele hoven zijn dan opengesteld; onder anderen Hoogstraten en Turnhout.

De uitvoerders van de laatste wil van Elisabeth van Culemborg, gravin van Hoogstraten enz., die op 9 December 1555 hoogbejaard op haar kasteel te Culemborg overleed,

Culemborg wordt voor de eerste maal vermeld in twee charters d.d. 4 juli 1281, (Oork. St. Utr. nrs. 2075 en 2076). Het betreft de overeenkomst tussen Hubrecht van Bosinchem, erfschenker van het Sticht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht,

350 jaar luthers Culemborg  

Danken de meeste lutherse gemeenten in ons land hun ontstaan aan economische of militaire omstandigheden, bij die van Culemborg is dat niet het geval. Zij is begonnen als hofkerk van de graaf van Waldeck. Deze duitse familie belandde te Culemborg

Subcategorieën

Alles over de geschiedenis van Culemborgse zaken, maar ook over Hoogstraten en Werth waar Culemborg als Graafschap mee was gelieerd.
Culemborgse personen
Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Algemene geschiedenis