logo van VoetEen aansporing gepubliceerd in de Culemborgse Courant van 1 juli 1939 die nog steeds geldt: Sluit u aan bij dit genootschap. Dat eendracht macht maakt is gewis. Heeft er nog iemand een trekschuit?

 

Op 23 oktober 2014 zat Henk Wichgers gehurkt in een klein vliegtuig dat boven Culemborg vloog. Ongemakkelijke houding, heel veel lawaai, dikke ruiten, soms een wolk voor de lens. 

Hij schoot foto's bij de vleet. De meeste waren achteraf gewoon slecht, maar zoals altijd, de kwantiteit maakt soms wat goed en dat was hier het geval. Kijk naar de foto hieronder, de stad Culemborg, vanaf linksonder De Vier Hoekjes tot rechtsboven het einde van de Zandstraat.  Een prachtfoto.

tekst

Inleiding

Per 25 mei 2018 treedt er nieuwe Europese regelgeving in werking voor privacyzaken: “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens met zorg behandeld dienen te worden en geheim dienen te blijven.

Ook het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden moet hieraan voldoen.

U kunt de statuten hier als PDF downloaden.

Artikel 1. Naam en zetel.

  1. De Vereniging draagt de naam: "Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden".
  2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Culemborg.

biebDe bibliotheek van Voet is verhuisd. Alle boeken die Voet van Oudheusden bezit, zijn verhuisd naar twee mooie grote kasten in de bibliotheek in het Elisabeth Weeshuis.

Die verhuizing had nog heel wat voeten in de aarde (pardon). We moesten ten eerste al onze boeken rubriceren, zodat we ze konden terugvinden. Dan moet er natuurlijk iemand worden gevonden die de zaak kan bergen.

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Voet is een ANBI sinds 1 januari 2008.

Wij hebben een Ridder als voorzitter

"Voorzitter, zou ik de gelegenheid kunnen krijgen een dringende en ernstige zaak eens even aan de orde te kunnen stellen!?"

Ja natuurlijk. Als u in Culemborg woont en een beetje oog hebt voor de monumentale aspecten van deze stad wordt u lid van ons genootschap. Wij hebben nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Bel of mail met een van onderstaande bestuursleden en u krijgt na betaling van uw contributie een verrassingspakket met allerlei interessante lectuur (terzijde: leuk verjaardagscadeau).

Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden werd op 14 oktober 1937 opgericht door een groep enthousiaste Kuilenburgers met belangstelling voor en kennis van de historie van Culemborg. Het enthousiasme is er nog, de vereniging telt inmiddels (september 2010) ruim 680 leden.

Donderdagavond half negen verenigden zich op de raadszaal alhier,een aantal belangstellenden, die aan de uitnodiging van een zich gevormd hebbend comité welwillend gehoor gaven.

De uitnodigingsbrief willen wij hier in zijn geheel laten volgen omdat deze op zichzelf reeds een duidelijke aanwijzing geeft van de doelstelling van het Genootschap.

Aernout Walraed Karel Voet van Oudheusden (1686 - 1753) is geboren te Helmond. Hij werd al jong wees en is daarom van zijn zevende jaar door zijn grootmoeder, Catharina van Gaelen, in Culemborg opgevoed. Hier heeft hij het 'zoetste en aangenaamste van zijn jeugd doorgebracht, het was voor hem een tweede 'vaderland'.

Ter gelegenheid van het 60 jaar bestaan werd het boekje "Tekenen aan de wand" uitgegeven. De schrijfster van het boek was mevrouw A. Derwig-Witteveen.

Contributie

Met ingang van dit jubileumjaar zal regelmatig het halfjaarbericht van ons genootschap, de “Culemborgse Voetnoten”, gaan verschijnen.