fransche school theater de fransche school De lezingen van Voet worden gehouden in Theater De Fransche School, Havendijk 1. Ze beginnen om 20:00 uur, om ongeveer 21:00 uur is er een koffie- en theepauze en de lezingen worden afgesloten rond 22:30. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Alles tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de lezing.

Pieter Bruegel

Lezing door Hans Saan, voorzitter van het Museum Elisabeth Weeshuis.

Met de boeken over schilderijen zoals De Spreekwoorden en De Kinderspelen van Pieter Bruegel (1525-1569) is een flinke boekenplank te vullen. Beide schilderijen bevatten een groot aantal kleine scènes, waarvan de betekenis niet altijd zonder meer duidelijk is. In de loop van de tijd zijn veel hypotheses over die schilderijen als geheel en over de details geopperd. De veelheid van interpretatiemogelijkheden is opmerkelijk, wellicht hadden ze ook voor de tijdgenoten al een dubbele bodem.

In plaats van de lezing over oude fruitrassen hebben wij deze lezing gepland. Emile Smit vertelt u over Louis Bonaparte, en hoe Nederland plotseling een monarchie werd...

Vreemdeling en landgenoot

In 1806 overkwam de Nederlanders iets, dat ze al sinds 1581 vreesden: het land werd een monarchie. Eeuwenlang had men de vrijheid gekoesterd en nu plaatste keizer Napoleon zijn jongste broer Louis op de troon van een nieuw gecreëerd Koninkrijk Holland. Weinig enthousiasme, maar ook weinig weerzin was de reactie: veel Nederlanders waren politiek uitgeblust.

De sporen van de strijd tegen het water rond Culemborg

In het Land van Culemborg en elders in de rivierendelta zijn legio sporen van een eeuwenlange strijd tegen het water te vinden. Ze lopen uiteen van dijken, kaden, weteringen en sloten tot stille getuigen van bruut watergeweld. Zoals doorbraakkolken - wielen of waaien -, resten van verzwolgen boerderijen, kerken of kastelen of overblijfselen van vergane dorpskernen.

Lang vormden steenbakkerijen een karakteristiek beeld in het landschap. Zie de steenfabriek in Culemborg in dit artikel. Langs de rivieren markeerden de schoorstenen de steenovens langs de rivier. Tussen Vianen en Rhenen waren ooit meer dan 20 steenbakkerijen in vol bedrijf.

Op 24 maart 2011 hield Leendert van Prooije een lezing over houtvlotten, enorme gevaarten samengesteld uit boomstammen die de rivier af kwamen zakken, de laatste in 1968. Hij had een film waarop zo'n vlot werd getoond, maar die film kon niet worden afgespeeld. Wij hebben voor u het stukje met het vlot eruit gemonteerd. Kijk zelf, het is een enorm gevaarte. (NB: de video werkt niet op een iPad)

Amsterdam, die grote stad,
Die is gebouwd op palen.

Culemborg hangt niet in het luchtledige, staat niet op zichzelf. Onze stad is onderdeel van een streek, en zo is het ook met haar geschiedenis.

3 nov. 2010: foto's toegevoegd van vondsten en locatie.

De vroegmiddeleeuwse handelsplaats Dorestad bestond uit drie gedeelten: een zuidelijke wijk, een middendeel en een noordelijke wijk. Over de zuidelijke wijk wisten wij tot nu toe vrijwel niets.

Opgravingen in de late 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw hebben veel informatie over het middendeel en met name de noordelijke wijk opgeleverd.

Herman de Man: De weemoedsroep der stoomfluit


Rond vier uur in de middag van de 14e mei 1940 trof een granaat de woning van het echtpaar Bosschaart, Achter de Vismarkt. Het echtpaar was op slag dood. Uit angst dat de hele stad zou worden gebombardeerd werd op die dag besloten te evacueren. Om vijf uur vertrok de stoet richting Beusichem en Zoelmond.

Uit zijn netwerk heeft Jan Hogendoorn de heer Cor den Boer geselecteerd en die gaat ons het verhaal vertellen van de berging van de Kursk.

Afgelast wegens ziekte van de presentator. Voor een verslag van het hoogtepunt van onze de jaarvergadering zie dit artikel.

De bijbel is een boek dat bestaat uit geschriften die 2000 jaar of meer oud zijn. Hoe komt het toch dat zo'n oud boek uit antieke tijden de basis is geworden van de Westerse cultuur?

Ton van Haaften, verwoed verzamelaar van prentbriefkaarten en onder andere samensteller van de Culemborg box, laat een begin zien van zijn verzameling.

Hij heeft daaruit een heleboel oude ansichtkaarten van Culemborg opgeduikeld en laat ons meegenieten.

Een opsomming van de lezingen die Voet heeft georganiseerd van 1997 tot en met dit jaar.

Buys Ballot

Buys Ballot, Krecke en Jansen, twee wetenschappers en een Marine officier, zij waren het die in 1853 de toenmalige minister van Binnenlandse zaken, Thorbecke, van het belang van de weerkunde voor Nederland wisten te overtuigen.

De stadsplattegrond van Culemborg is tussen 1400 en 1900 praktisch gelijk gebleven.

Culemborg is ontstaan als een marktplaats voor de ontginningsdorpen om ons heen en heeft zich in de periode van 1300 tot 1400 ontwikkeld tot een driestad, waarvan alle drie de delen omsloten werden door grachten, wallen en muren. Deze stadsopbouw is uniek in Nederland en nog steeds duidelijk te zien op elke stadsplattegrond.

Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek tegenaan loopt, is dat in een bepaalde plaats of gebied de gezochte familienaam wel voorkomt, maar dat om onverklaarbare redenen huwelijken of dopen niet worden gevonden.

Lezing door Herre Wynia en Eric Graafstal; beiden archeologen van de gemeente Utrecht.

 

Het Leidsche Rijngebied is een omgeving die rijk is aan historie. Het gebied wordt al zo'n 3000 jaar door mensen bewoond, hetgeen voor heel wat overblijfselen uit de loop der jaren heeft gezorgd. Omstreeks het begin van onze jaartelling drongen Romeinen door tot de (Oude) Rijn. De rivier wordt één van de grenzen van het Romeinse rijk.

Jan Hogendoorn is een kenner van Maurik, en dat is niet zo'n wonder, hij woont er al zijn hele leven. Maurik is sterk verbonden aan Culemborg en Jan zal in zijn lezing vooral belichten waar die verbintenissen uit bestaan

Op zaterdag 4 oktober 2003 om 15:00 uur heeft op de Markt te Culemborg een bijzondere plechtigheid plaatsgevonden. Bakker Bouman presenteerde het Kapelbrood.

 

Deze maand staat Culemborg in het teken van Oude Schoolplaten. Uw Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden houdt donderdag 13 maart, aanvang 20.00 uur, een lezing over dit onderwerp.

Lezing door mevrouw I. Strouken

Trouwen was vroeger een noodzaak. Zonder trouwen waren er geen kinderen, en kinderen zorgden voor je oude dag.

Dr. Aart Bijl 

(Dit artikel is een korte samenvatting van de lezing die op 23 februari 1999 voor het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden werd gehouden.